Бүх нийтээр мод тарих өдөр дүүргүүдэд 17787 иргэн 78133 мод тарьсан байна


“Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр”-ийг зохион байгуулах тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 63 дугаар зарлиг, Монгол улсын “Ойн тухай хууль”-ийн 31.1-д заасны дагуу энэ оны хаврын бүх нийтээр мод тарих арга хэмжээг 2017 оны 05 дугаар сарын 13, 14-ний өдрүүдэд 2010 оноос хойш 8 дэх жилдээ уламжлал болгон зохион байгууллаа.

  1. Үзэсгэлэн худалдаа

Бүх нийтээр мод тарих өдрийг угтах “Тарьц, суулгац-2017” үзэсгэлэн худалдааг Ой судалгаа хөгжлийн төв УТҮГ, БОАЖЯамтай хамтран зохион байгуулсан арга хэмжээнд нийт 40 аж ахуйн нэгж оролцож 20 гаруй зүйлийн модлог, 50 гаруй зүйл цэцэгт ургамлыг худалдаа хийв. Мөн дүүрэг бүрт “Тарьц суулгац 2017” үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөөг гаргасны дагуу тухайн ажлыг амжилттай зохион байгууллалаа. Энэхүү ажлын хүрээнд төвийн 6 дүүргийн 400 орчим иргэнд мод тарьж, ургуулах сургалтыг зохион байгуулж суулгацаар хангалаа.

  1. Бүх нийтээр мод тарих үйл ажиллагааны нээлт

2017 оны 5 дугаар сарын 13-ны өдөр Үндэсний цэцэрлэг хүрээлэнд Мод тарих үндэсний өдрийн нээлтийн үйл ажиллагаа боллоо. Энэхүү үйл ажиллагаанд УИХ-ын дарга М.Энхболд тэргүүтэй УИХ, ЗГ-ын гишүүд, нийслэлийн удирдлагууд оролцов. Уг ажлыг Нийслэлийн Байгаль орчны газар “Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн” ОНӨТҮГ-тай хамтран амжилттай зохион байгууллаа.

Энэ хаврын мод тарилтын үйл ажиллагаанд төр, хувийн хэвшлийн 90 гаруй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын 1000 гаруй иргэд оролцож улиас, хайлаас, чацаргана, бургас гэсэн дөрвөн төрлийн 2000 ширхэг мод сөөгийг 4 га талбайд тарьсан. Бүх нийтээр мод тарих ажилд оролцож чадаагүй төрийн байгууллагууд Захирагчийн албаны “Ногоон байгууламжийн сан” Төрийн сангийн дансанд хандив өгөх хэлбэрээр оролцсон болно. Дүүргүүдийн зохион байгуулалтаар 17787 иргэн 78133 мод тарьсан байна.

НИЙСЛЭЛИЙН 9 ДҮҮРЭГТ “БҮХ НИЙТЭЭР МОД ТАРИХ ӨДӨР”-ИЙН ХҮРЭЭНД

ТАРЬСАН МОДНЫ НЭГДСЭН ДҮН МЭДЭЭ

Хороо,

ААНБ-ын нэр

Өрхийн тарьсан

модны тоо

Аж ахуй нэгж, байгууллагын

тарьсан модны тоо

Баг, хороонд шинээр байгуулсан бичил, цэцэрлэг

Зүлэгжүүлэлт хийсэн талбай м2

Байгуулсан цэцгийн мандал м2

Таригдсан

модны тоо

Нийт таригдсан модны тоо

Мод тарьсан иргэдийн тоо

Мод тарьсан аж ахуй нэгж байгууллагын тоо

Хашаандаа тарьсан модны тоо

Мод тарьсан өрхийн тоо

Орчин тойрон болон бичил цэцэрлэг, сад, цэцэрлэгт хүрээлэнд тарьсан модны тоо

Нэрэмжит ой, төгөлд

Шинээр байгуулсан бичил цэцэрлэгийн нэр

Талбайн хэмжээ

га

Тарьсан модны тоо

Модны тоо

Бут, сөөгний тоо

Байгуулагдсан нэрэмжит төгөл, ой

/га/

Таригдсан модны тоо

Багахангай дүүрэг

-

-

271

-

-

-

-

-

-

-

567

1224

1791

321

16

Баянгол дүүрэг

118

29

114

0

675

8

0,8

520

6063

 

1261

2243

4881

1358

125

Баянзүрх дүүрэг

90

90

-

-

744

-

9078

4268

100

-

4603

50

4752

1491

29

Сүхбаатар дүүрэг

17

13

2933

1,1

293

2

3435

400

7531,1

307

4147

2878

6975

2700

284

Сонгинохайрхан дүүрэг

1562

360

2451

168

1594

6

1190

4152

4714

208

9721

3533

13254

4716

313

Багануур дүүрэг

303

95

805

0

10431

0

0

0

0

0

13424

0

13424

1007

89

Налайх дүүрэг

341

100

3690

0

0

2

3.5

1530

0

35

4488

1073

5561

1844

57

Хан-Уул

827

171

9527

5730

5020

3

356.3

292

539

22

9478

9669

19147

2101

133

Чингэлтэй дүүрэг

1054

0

4437

0

2857

0

0

0

2150

42

2400

4442

8348

2249

98

Нийт

4312

858

24228

5898

21614

21

14062.8

11162

13566

614

50089

25112

78133

17787

1144

- share

Сэтгэгдэл (0)