Зуслангийн ногоон бүс


ЗУСЛАНГИЙН НОГООН БҮС

НИТХурлын 2014 оны 101,181 тоот тогтоолоор Зуслангийн 26 амны ерөнхий төлөвлөгөөг баталсан. Зуслангийн бүс нь хойд чиглэл буюу Чингэлтэй дүүргийн 19-р хороо, Сүхбаатар дүүргийн 19, 20-р хорооны нутаг дэвсгэрийн 23872,2 га нутгийг хамарна. Баруун чиглэл буюу Сонгино хайрхан дүүргийн 24, 25-р хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Баруун, Зүүн салааны зуслан хараахан ерөнхий төлөвлөгөө батлагдаагүй байна.

Зуслангийн ногоон бүсэд төрийн зарим чиг үүргийн гүйцэтгэж буй аж ахуйн нэгж байгууллагуудын мэдээлэл: 

Нийслэлийн ногоон бүсийн зуслангууд:

Д.д

Зуслан

Байршил

1.

Ар согоот

ЧД, 19-р хороо

2.

Ар хустай

СБД, 15-р хороо

3.

Баянбулаг

СБД, 19-р хороо

4.

Бэлх

СБД, 20-Р хороо

5.

Бэлх даваат

СБД, 20-Р хороо

6.

Бэлх мааньт

СБД, 20-Р хороо

7.

Бэлх хадат

СБД, 20-Р хороо

8.

Бэлх цуурайт

СБД, 20-Р хороо

9.

Бэлх цээнэ

СБД, 20-Р хороо

10.

Гоодой

СБД, 20-Р хороо

11

Гүнт

ЧД, 19-р хороо

12.

Зуун мод

СБД, 19-р хороо

13.

Жигжид

ЧД, 19-р хороо

14.

Майхан толгой

ЧД, 19-р хороо

15.

Ойн булаг

СБД, 19-р хороо

16.

Санзай

СБД, 19-р хороо

17.

Сэлбэ

СБД, 20-Р хороо

18.

Сэлх

СБД, 20-Р хороо

19.

Хандгайт

СБД, 19-Р хороо

20.

Хандгайтын богино

СБД, 20-Р хороо

21.

Хуурай мухар

ЧД, 19-р хороо

22.

Цолмон

СБД, 20-Р хороо

23.

Шадивлан

ЧД, 19-р хороо

24.

Шарга морьт

СБД, 19-Р хороо

25.

Яргайт

СБД, 19-Р хороо

26.

Яргайтын богино

ЧД, 19-р хороо

зураг

 

- share

Сэтгэгдэл (0)