Зуслангийн зөвлөлүүд


 НБОГ-ын Зуслангийн товчоо нь төрийн үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах, байгаль орчны тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, нийслэлийн засаг даргын бодлого, захирамж, дүрэм журмыг иргэдэд хүргэх, танилцуулах, хяналтаа сайжруулах зорилгоор 2017 оны 7-р сард Нийслэлийн ногоон бүс зусланд дөрвөн зуслангийн зөвлөл байгуулан ажилласан.

Д.д

Зөвлөлийн нэр

Зөвлөлийн байршил

Байгуулагдсан он сар өдөр

Зөвлөлийн дарга

Гишүүдийн тоо

Тухайн нутаг дэвсгэр хариуцсан байгаль хамгаалагч

1.

“Майхан Эко”

Чингэлтэй дүүргийн 19-р хороо “Майхан толгой” зуслан

2017.07. 24

 

Л.Лхагва

20

М.Саруул

2.

“Жигжид Эко”

 

Чингэлтэй дүүргийн 19-р хорооны нутаг дэвсгэр Жигжид

2017.08.14

И.Ядам

15

М.Мөнхнайрамдал

3.

“Хуурай мухар”

Сүхбаатар дүүргийн 19-р хорооны нутаг дэвсгэр Хуурай мухар зуслан

 

2017.07.25

Д.Ганхуяг

6

Г.Ганболд

4.

“Сонор Эко-19”

Чингэлтэй дүүргийн 19-р хороо Шадивлан, Гоодой, Яргайт, Салхит

 

2017.07. 24

Ж.Чулуундорж

15

Д.Ганбат