Зуслангийн ногоон бүсэд нохой устгалын ажил явагдаж байна.


Зуслангийн бүсэд оршин суугч иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн Тохижилт нийтийн аж ахуйн хэлтсээс зохион байгуулав.

 2018 оны 01 дүгээр сарын 05-16–ны өдрийн хооронд Чингэлтэй дүүргийн 17, Сүхбаатар дүүргийн 19 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрийн зуслан бүхий амуудад "Мөнх буян оргилт" ХХК,  “Монгол базалт нэгдэл” ХХК нийт 64 золбин нохойг устгах ажлыг гүйцэтгэсэн байна.