Зуслангийн бүсийн хог хаягдал, тээвэрлэлтийн мэдээ


2018 оны 01 дүгээр сарын байдлаар Чингэлтэй дүүргийн 19 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрийн зуслан бүхий амуудын хог хаягдлыг ачиж тээвэрлэгч "Найшитрейд" ХХК нь 146 рейс буюу 798,77 тн, Сүхбаатар дүүргийн 19, 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрийн зуслан бүхий амуудын хог хаягдлыг тээвэрлэгч “Сүхбаатар дэвшил” ОНӨТААҮГ нь 118 рейс буюу 532,45тн хог хаягдлыг тус тус ачиж, тээвэрлэн хог хаягдлын төвлөрсөн цэгт хүргэж ажилласан байна.