Албан шаардлага хүргүүллээ


2015 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 85 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлд мал аж ахуй эрхлэх журам”, нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 08 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/592 дугаартай захирамжийн хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор 2018 оны 04 дүгээр сарын 02-10-ны өдрүүдэд СБД-ийн 19, 20, ЧД-ийн 17, 19, СХД-ийн 22, 24, 25, 32, ХУД-ийн 12 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрийн мал аж ахуй эрхлэхийг хориглосон бүс буюу ногоон бүсийн зуслангийн амуудад оршин суугч 168 малтай айл өрхөд малаа зөвшөөрсөн бүс рүү нүүлгэн шилжүүлэх талаар Байгаль хамгаалагчийн хугацаатай албан шаардлага хүргүүлэн ажиллалаа.

 

Дүүрэг

Хороо

Тоо

Тайлбар

1

СБД

19

54

-

20

25

Сэлх зуслангийн 1 айл малаа гаргаж, 1 айл малаа

зарсан.

2

ЧД

17

8

-

19

21

-

3

СХД

22

29

-

24

10

-

25

10

-

32

7

Усан сан, ойн сангийн ойролцоо буусан малтай айл өрхөд албан шаардлага хүргэсэн.

4

ХУД

12

2

Гол дагуу гадна сумдаас нүүж ирсэн 2 өрхийн 670 малыг гаргасан.