БАЙГУУЛЛАГЫН ЗАРДЛААР СУРАЛЦАГЧДЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ


АЛБАН ХААГЧИЙН ОВОГ НЭР
АЛБАН ТУШААЛ
СУРАЛЦАЖ БУЙ СУРГУУЛЬ
СУРАЛЦАЖ БУЙ МЭРГЭЖИЛ
СУРАЛЦАХ ХУГАЦАА
1 Байхгүй Байхгүй Байхгүй Байхгүй 2019 он
2
Сарангэрэл овогтой Болормаа
Захиргааны хэлтсийн Төлөвлөлт гүйцэтгэл хариуцсан мэргэжилтэн
Удирдлагын Академи
Төрийн захиргааны менежмент 
/мэргэшүүлэх/
2018-2019 он
(1 жил)