Байгууллагын зардлаар суралцагчдын талаархи мэдээлэл


БАЙГУУЛЛАГЫН ЗАРДЛААР СУРАЛЦАГЧДЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

АЛБАН ХААГЧИЙН ОВОГ НЭР

АЛБАН ТУШААЛ

СУРАЛЦАЖ БУЙ СУРГУУЛЬ

СУРАЛЦАЖ БУЙ МЭРГЭЖИЛ

СУРАЛЦАХ ХУГАЦАА

1

Сарангэрэл овогтой Болормаа

Захиргааны хэлтсийн Төлөвлөлт гүйцэтгэл хариуцсан мэргэжилтэн

Удирдлагын Академи

Төрийн захиргааны менежмент

/мэргэшүүлэх/

2018-2019 он

(1 жил)