Гадаад томилолтын талаархи мэдээлэл


Гадаад томилолт-2018 он


 

Гадаад томилолт-2017 он

ОВОГ НЭР

АЛБАН ТУШААЛ

АЛЬ УЛСАД

ХУГАЦАА

1.

Б.Болортуяа

Хүрээлэн буй орчин байгалийн нөөцийн хэлтсийн дарга

ЯПОН УЛС

I/19 – I/24

2.

Э.Баттулга

Газрын дарга

БНХАУ

III/20 – III/23

3.

С.Энхээ

Захиргааны хэлтсийн мэргэжилтэн

БНСУ

IV/24 – IV/28

4.

Э.Золзаяа

Захиргааны хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн

ЯПОН

VI/27 – VI/30

5.

А.Пүрэвбат

Ойн хэлтсийн мэргэжилтэн

БНХАУ

VI/29 – VII/21

6.

Э.Баттулга, Э.Золзаяа

Газрын дарга, Захиргааны хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн

ХБНГУ

XI/06 – XI/17

7.

Б.Болортуяа

Хүрээлэн буй орчин байгалийн нөөцийн хэлтсийн дарга

БНСУ

XI/6 – XI/23

8.

Ж.Нарантуяа, С.Энхээ

Зуслангийн товчооны дарга, Захиргааны хэлтсийн мэргэжилтэн

БНХАУ

XI/28 – XII/04

9.

Я.Цэвээнханд

Хүрээлэн буй орчин байгалийн нөөцийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн

ВЬЕТНАМ УЛС

XII/07 – XII/08