ГАДААД ТОМИЛОЛТЫН ТАЛААРХИ МЭДЭЭЛЭЛ


Гадаад томилолт-2019 он

ОВОГ НЭР
АЛБАН ТУШААЛ
АЛЬ УЛСАД
ХУГАЦАА
ЧИГЛЭЛ
1
Ж.Нарантуяа
С.Энхээ
Зуслангийн товчооны дарга
Хог хаягдал, орчны эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
БНСУ
III/12 – III/15
Хог хаягдлын менежмент
2
Ч.Батсайхан
Э.Жаргалсайхан
Ж.Батзолбоо
Уур амьсгалын өөрчлөлт, байгаль орчны төлөв байдлын хяналт шинжилгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
Газар, газрын хэвлийн үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн
Байгаль орчны хяналт, нөхөн сэргээлт хариуцсан мэргэжилтэн
БНСУ
IV/07 – IV/13
Уул уурхайн нөхөн сэргээлт
3
Я.Цэвээнханд
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
Тайланд
IV/29 – V/01
Тогтвортой хөгжил
4
Ц.Цолмонбаатар
Амьтан ургамлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
БНСУ
VI/09 – VI/21
Биологийн олон янз байдлын зүйлийн бүрдлийг тодорхойлох, хамгаалах, олон нийтэд сурталчлах
 

Гадаад томилолт-2018 он

ОВОГ НЭР
АЛБАН ТУШААЛ
АЛЬ УЛСАД
ХУГАЦАА
ЧИГЛЭЛ
1
Б.Хүдэр
Ойн хэлтсийн мэргэжилтэн
БНСУ
III/20 – III/23
Ойн тогтвортой менежмент
2
С.Санжмятав
Газрын орлогч дарга
БНЭУ
IV/09 – IV/13
Хог хаягдлын менежмент
3
С.Энхээ
Зуслангийн товчооны мэргэжилтэн
БНСУ
IV/10 – IV/17
Уур амьсгалын өөрчлөлт
4
А.Пүрэвбат
Ойн хэлтсийн мэргэжилтэн
БНХАУ
IV/25 – V/14
Сэргээгдэх эрчим хүч
5
О.Тэмүүжин
Ойн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн
БНХАУ
V/09 – V/28
Цөлжилтийн эсрэг менежмент
6
Б.Болортуяа
Хүрээлэн буй орчин байгалийн нөөцийн хэлтсийн дарга
БНСУ
VI/21 – VII/11
Уур амьсгалын өөрчлөлт
7
Ж.Батзолбоо
Хүрээлэн буй орчин байгалийн нөөцийн хэлтсийн мэргэжилтэн
ЯПОН УЛС
VIII/20 – IX/14
Хатуу хог хаягдлын менежмент
8
Ц.Уянга
Захиргааны хэлтсийн мэргэжилтэн
БНХАУ
X/23 – X/26
Уур амьсгалын өөрчлөлт
9
Ч.Дамбасүрэн
Ойн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн
БНСУ
X/29 – XI/09
Ойжуулалт
10
Б.Хүдэр
Ойн хэлтсийн мэргэжилтэн
БНХАУ
XI/12 – XI/30
Хот суурин газрын засаглал
11
Я.Цэвээнханд
Хүрээлэн буй орчин байгалийн нөөцийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн
БНХАУ
XI/25 – XII/01
Хатуу хог хаягдлын менежмент
12
Б.Болортуяа
Хүрээлэн буй орчин байгалийн нөөцийн хэлтсийн дарга
БНХАУ
XII/03 – XII/06
Уур амьсгалын өөрчлөлт
13
М.Чинсанаа
Ойн хэлтсийн дарга
БНХАУ
XII/03 – XII/06
Уур амьсгалын өөрчлөлт


Гадаад томилолт-2017 он

ОВОГ НЭР
АЛБАН ТУШААЛ
АЛЬ УЛСАД
ХУГАЦАА
1
Б.Болортуяа
Хүрээлэн буй орчин байгалийн нөөцийн хэлтсийн дарга
ЯПОН УЛС
I/19 – I/24
2
Э.Баттулга
Газрын дарга
БНХАУ
III/20 – III/23
3
С.Энхээ
Захиргааны хэлтсийн мэргэжилтэн
БНСУ
IV/24 – IV/28
4
Э.Золзаяа
Захиргааны хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн
ЯПОН
VI/27 – VI/30
5
А.Пүрэвбат
Ойн хэлтсийн мэргэжилтэн
БНХАУ
VI/29 – VII/21
6
Э.Баттулга
Э.Золзаяа
Газрын дарга
Захиргааны хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн
ХБНГУ
XI/06 – XI/17
7
Б.Болортуяа
Хүрээлэн буй орчин байгалийн нөөцийн хэлтсийн дарга
БНСУ
XI/6 – XI/23
8
Ж.Нарантуяа
С.Энхээ
Зуслангийн товчооны дарга
Захиргааны хэлтсийн мэргэжилтэн
БНХАУ
XI/28 – XII/04
9
Я.Цэвээнханд
Хүрээлэн буй орчин байгалийн нөөцийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн
ВЬЕТНАМ УЛС
XII/07 – XII/08