ХАМТАРЧ АЖИЛЛАХ УРИЛГА


“Нүхэн жорлон, угаадасны нүх. Техникийн шаардлага MNS 5924:2015” стандартыг олон нийтэд сурталчлах зорилгоор өрхийн хэрэгцээнд зориулсан, иргэдийн худалдан авах чадварт нийцсэн нүхэн жорлон, угаадасны нүхний цогц шийдлийг Зуслангийн бүсэд туршин нэвтрүүлэх, иргэдэд чиглэсэн сурталчилгааг бодит байдлаар хийж хэрэгжүүлэхэд хамтран ажиллах аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг урьж байна.

Хаяг: Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Ц. Жигжиджавын гудамж-7/1, Нийслэлийн Засаг захиргааны II байр. Хангарди Ордон. 406 тоот

Нийслэлийн Байгаль орчны газрын Зуслангийн товчоо. Утас: 323780