НИЙСЛЭЛИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ 2019 ОНД ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОСОН БАЙДАЛ


Дүүрэг Тусгай зөвшөөрлийн дугаар  Талбайн нэр Талбайн хэмжээ Эзэмшигч Ашигт малтмалын төрөл Шийдвэр
1 Налайх 19/M014 Зуун мод 18,98 “Монгол мөнгө” ХХК Элс НЗД-ын 2019 оны А/71 дүгээр захирамж
2 Налайх, БЗД 19/M015 Майхан уулын өвөр 24,55 “Ти Ти Эй Эм Энержи” ХХК Дайрга
3 ХУД 19/M016 Шандан толгой 46,31 “Хурын шүүдэр” ХХК Дайрга
4 ХУД 19/M017 Сондуулт 54,07 “Цээцээ импекс” ХХК Дайрга
5 СХД 19/M018 Чулуут 30,10 “Болор майнинг” ХХК Дайрга