Газрын хэвлийн мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох, сунгах, дүгнэлт олгох


Байгууллагын нэр: Нийслэлийн Байгаль орчны газар

Үйлчилгээний чиглэл: Үйлдвэр, хөдөө аж ахуй, байгаль орчин

Тайлбар
1. Эвдэрсэн газрын техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийх
2. Доройтсон газар, бэлчээрийг сайжруулах чиглэлээр мэргэжлийн байгууллагын эрх олгоно.
 
Эрх зүйн зохицуулалт
Эрх зүйн актын төрөл Гаргасан байгууллагын нэр Эрх зүйн актын нэр Огноо Дугаар Зүйл заалт
ЗГ-ын тогтоол Засгийн газар Аж ахуйн нэгж байгууллагад мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох журам 2006 137 3.2.3 заалт
Салбарын сайдын тушаал Байгаль орчны яам Байгаль орчны мэргэжлийн байгууллагын загвар чиглэл батлах тухай 2006 212 1 дүгээр хавсралт
 
Баримт бичгийн бүрдэл
Баримт бичгийн нэр Олгогч байгууллага Тайлбар
Албан бичиг Аж ахуй нэгж, байгууллага Албан хүсэлт
Гэрчилгээ Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
Танилцуулга Аж ахуй нэгж, байгууллага Байгууллагын танилцуулга
Тодорхойлолт Аж ахуй нэгж, байгууллага Техник хэрэгслийг бүртгэдэг улсын бүртгэлийн газар, болон үйлдвэрлэгч компанийн тодорхойлолт
Тайлан Аж ахуй нэгж, байгууллага Сунгуулах тохиолдолд хийсэн ажлын тайлан авч ирнэ.
Нэмэлт бичиг баримт Аж ахуй нэгж, байгууллага Тухайн чиглэлийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах мэргэжлийн боловсон хүчний дэлгэрэнгүй мэдээлэл /диплом, сертификат, ажлын туршлага/
Нэмэлт бичиг баримт Аж ахуй нэгж, байгууллага Техник, багаж, хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж /Бульдозер, дугуйт ачигч, Автосамосмал түүнтэй дүйцэхүйц машин, зориулалтын шатахуун нөөцлөх сав, зөөврийн сууц/
 
Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа
Шат дамжлагын нэр Хариуцагч Зарцуулах хугацаа (нэгж, бага утга) Зарцуулах хугацаа (нэгж, их утга) Ажилтны тоо
Хүсэлт хүлээн авах Архив, бичиг хэргийн ажилтан 10 минут 20 минут 1
Цохолт хийх Газрын дарга, хэлтсийн дарга 1 цаг 1 цаг 2
Шийдвэрлэх Газрын хэвлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 3 өдөр 10 өдөр 1
 
Төлбөр тооцоо
Тайлбар Үйлчилгээний хураамж Тэмдэгтийн хураамж Торгууль Бусад Нийт
0 0 0 0 0 0

 

 

 

Шийдвэрлэх хугацаа /Эрх зүйн актад тусгагдсан/ 10 хоног
Мэдээллийн систем ашигладаг эсэх Үгүй

 

- share

Сэтгэгдэл (0)