Газрууд:

Хүлэмж
Хүлэмжний тухай

2017-08-15

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ГАЗРЫН ТАНИЛЦУУЛГА
Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт байгаль орчныг хамгаалах, Экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хангах,

2017-01-31

Түймрийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс дараах ерөнхий шаардлагыг нийтээр дагаж мөрдөх үүрэгтэй
Өсвөр, залуу шилмүүст ой, шатсан ой, хуурай болон унанги мод ихтэй ой, мод бэлтгэлийн хаягдал,

2017-07-31

Бүтэц зохион байгуулалт
Бүтэц зохион байгуулалт

2017-09-19

Бүгдийг харах...

Онцлох видео

Олон нийтийн сүлжээ