Ундны усны энгийн хамгаалалтын бүсийн мэдээлэл


Газар нутаг Хамгаалалтын бүс Хилийн зааг Зураг Захирамж, Тогтоол
Улаанбаатар хот Дотоод муж Солбилцол1 Зураг1 Нийслэлийн Засаг даргын захирамж , 2009 оны 3-р сарын 5, дугаар 95
Гадаад муж Солбилцол2 Зураг2 Нийслэлийн Засаг даргын захирамж , 2009 оны 3-р сарын 5, дугаар 95
Багануур дүүрэг Хэрлэн,Байдлаг гол Солбилцол3 Зураг3 Багануур дүүргийн Засаг даргын захирамж, 2010 оны 7-р сарын 28, дугаар А/347
Баянгол дүүрэг Гандангийн үерийн ус зайлуулах суваг Солбилцол4 Зураг4 Баянгол дүүргийн Засаг даргын захирамж, 2010 оны 7-р сарын 5 , дугаар 293
Баянзүрх дүүрэг Сэлбэ гол Солбилцол5 Зураг5 Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын захирамж, 2010 оны 7-р сарын 29 , дугаар 297
Чингэлтэй дүүрэг Сэлбэ гол Солбилцол6 Зураг6 Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын захирамж, 2010 оны 7-р сарын 26, дугаар 174
Хан-Уул дүүрэг Туул гол Солбилцол7 Зураг7 Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын захирамж, 2010 оны 9-р сарын 17, дугаар 312
Түргэн гол Солбилцол8 Зураг8 Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын захирамж, 2010 оны 9-р сарын 17, дугаар 312
Зайсан горхи Солбилцол9 Зураг9 Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын захирамж, 2010 оны 9-р сарын 17, дугаар 312
Налайх дүүрэг Элстийн гол Солбилцол10 Зураг10 Налайх дүүргийн Засаг даргын захирамж, 2010 оны 7-р сарын 30, дугаар 392
Налайх гол Солбилцол11 Зураг11 Налайх дүүргийн Засаг даргын захирамж, 2010 оны 7-р сарын 30, дугаар 392
Сонгинохайрхан дүүрэг Сонгинохайрхан хойд хэсэг Солбилцол12 Зураг12 Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын захирамж, 2010 оны 7-р сарын 26, дугаар 268
Баянгол гол Солбилцол13 Зураг13 Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын захирамж, 2010 оны 7-р сарын 26, дугаар 268
Туул гол Солбилцол14 Зураг14 Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын захирамж, 2010 оны 7-р сарын 26, дугаар 268
Сүхбаатар дүүрэг Сэлбэ гол Солбилцол15 Зураг15 Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын захирамж, 2010 оны 8-р сарын 2, дугаар 275
- share

Сэтгэгдэл (0)