Ус ашиглах зөвшөөрөл, эрхийн бичиг олгох, гэрээ байгуулах


Ус ашиглах зөвшөөрөл, эрхийн бичиг олгох, гэрээ байгуулах
Байгууллагын нэр: Нийслэлийн Байгаль орчны газар

Үйлчилгээний чиглэл: Үйлдвэр, хөдөө аж ахуй, байгаль орчин
Тайлбар: Усны тухай хуулийн 28.6 , 28.11 дэх заалт, 29 дүгээр зүйлд заасны дагуу ус ашиглах зөвшөөрөл, эрхийн бичиг олгож ус ашиглах гэрээ байгуулан ажиллана.

Эрх зүйн зохицуулалт
Эрх зүйн актын төрөл Гаргасан байгууллагын нэр Эрх зүйн актын нэр Огноо Зүйл заалт Дугаар Холбоос
МУ-ын хууль Улсын Их хурал Усны тухай хууль 2012.05.17 28 дугаар зүйлийн 28.6, 28.11, 29 дүгээр зүйл 22 http://www.legalinfo.mn/law/details/8683
МУ-ын хууль Улсын Их хурал Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хууль 2012.05.17   22 http://www.legalinfo.mn/law/details/8683
ЗГ-ын тогтоол Засгийн газар Усны экологи эдийн засгийн үнэлгээг шинэчлэн батлах тухай 2011.10.26   305 http://www.legalinfo.mn/law/details/4588
Салбарын сайдын тушаал Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яам Нэгж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд зарцуулах, ус хэрэглээний түр норм батлах тухай 1995   153  
Салбарын сайдын тушаал Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яам Ус ашиглуулах дүгнэлт гаргах, үйлчилгээний хөлс, ус ашиглах эрхийн бичиг, гэрээний загвар батлах тухай 2013   А/157  
НИТХ-ын тогтоол Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал “Тэмдэгтийн хураамжийн хэмжээг тогтоох тухай” 2011   7/64  
 Баримт бичгийн бүрдэл
Баримт бичгийн нэр Олгогч байгууллага Тайлбар
Өргөдөл Хувь хүн өөрөө Иргэн бол өргөдөл
Албан бичиг Аж ахуйн нэгж, байгууллага Аж ахуйн нэгж, байгууллага бол албан хүсэлт
Иргэний үнэмлэх Дүүргийн Бүртгэлийн хэлтэс Иргэн бол иргэний үнэмлэхний хуулбар
Гэрчилгээ Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар Аж ахуйн нэгж, байгууллага бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
Гэрчилгээ Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар Гүний ус ашигладаг бол Худгийн зөвшөөрөл, худгийн паспортны хуулбар
Танилцуулга Аж ахуйн нэгж, байгууллага Байгууллагын танилцуулга
Гэрчилгээ Аж ахуйн нэгж, байгууллага Гадаадын хөрөнгө оруулалттай бол гэрчилгээ
Дүгнэлт Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яам Туул голын сав газрын захиргаа, эсвэл Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яамны дүгнэлтийн хуулбар
Кадастрын зураг Дүүргийн Өмч, газрын харилцааны алба  
Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа
Шат дамжлагын нэр Хариуцагч Зарцуулах хугацаа (нэгж, бага утга) Зарцуулах хугацаа (нэгж, их утга) Тайлбар Ажилтны тоо
Хүсэлт хүлээн авах Архив бичиг хэргийн ажилтан 1 цаг 1 цаг   1
Цохолт хийх Газрын дарга, хэлтсийн дарга 1 цаг 1 цаг   2
Зөвшөөрөл олгох Усны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 3 өдөр 10 өдөр   1
Баталгаажилт хийх Газрын дарга, хэлтсийн дарга 1 цаг 8 цаг   2
 Үйлчилгээ үзүүлсэн тоо
Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Нийт
Тоо 0 0 0 10 10 0 10 5 5 5 5 0 50
 Төлбөр тооцоо
Тайлбар Үйлчилгээний хураамж Тэмдэгтийн хураамж Торгууль Бусад Нийт
Анх гэрээ байгуулах 0 50000 0 0 50000
Гэрээ сунгах 0 30000 0 0 30000

 Шийдвэрлэх хугацаа /Эрх зүйн актад тусгагдсан/: 10 хоног
Төлбөрийн нэмэлт тайлбар: Тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн дагуу анх гэрээ байгуулж буй иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага 50000 төгрөг, гэрээ сунгаж байгаа бол 30000 төгрөг байна.
Мэдээллийн систем ашигладаг эсэх: Үгүй

- share

Сэтгэгдэл (1)

  • С.Отгонтөгс

    Асуух зүйл байна. Манай байгууллага СХД-ийн 21 дүгээр хорооны нутагт байрладаг. 1981 онд худаг гаргуулсан. Худгийн бичиг баримт, паспорт байхгүй. Харин 2013 онд гүний худаг тоолуулсан гэрчилгээ байдаг. Одоо худгийн паспорттой болох гэхээр худаг гаргасан тухайн байгууллагаар бичиг баримт бүрдүүл гээд байх юм. Хариулт өгөөч.

    2019-05-08