Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын жагсаалт /тариц суулгац/


 Тариц суулгац нийлүүлэх аж ахуй нэгжийн үнийн санал
              2015.10.25
МОД СӨӨГНИЙ НЭР НАС ӨНДӨР /см/ НӨӨЦ \Ш\ Хэмжих нэгж БОРЛУУЛАХ ҮНЭ /Төг/ Хаяг. Харилцах утас:
1 “Мөнх ногоон мод” ХХК        
1 Улиас 1-9 настай 50см-доош 30900 ш 500-600 “Мөнх ногоон мод” ХХК  СХД-ийн 24-р хороо          Л.Туяажаргал                              Утас: 99137020, 96887027     96887030
2 50-80 5000 ш 1600-1800  
3 80-120 4500 ш 2700-2800  
4 120-150 6000 ш 3500-3600  
5 150-180 4700 ш 4300  
6 190-250 2500 ш 7800-14600  
7 дээш 260-300 2200 ш 17500-24500  
2 Агч 2 60-80 500 ш 2000-2500  
3 90-120 300 ш 4000-4500  
4 125-150 500 ш 6000-8000  
5 155-170 300 ш 8200-8800  
6 175-200 250 ш 9000-10000  
3 Бургас 3 80-120 2500 ш 4200-5000  
4 130-160 2000 ш 2800-8500  
5 165-175 1500 ш 9000-13000  
4 Шар хуайс 2 50см-доош 5000 ш 1000-1500  
3 60-70 4800 ш 2000-2500  
4 70-80 6000 ш 3000-3500  
5 85-100 3500 ш 3500-4500  
6 105-140 4500 ш 5800-6500  
7, 8 145-160 2500 ш 7800-8000  
9, 10 Том бут 2000 бут 8000-15000  
5 Жигд 3 50-85 3500 ш 2500-4500  
6 Хайлаас 2 30 см доош 3000 ш 300-400  
3 40-80 14000 ш 500-900  
4 85-120 13000 ш 1000-4500  
5, 6 130-150 4000 ш 8800-9800  
7, 8 160-170 2000 ш 13000-15000  
8 170 см дээш 500 ш 16000-18000  
7 Бүйлс 3 50-90 10000 ш 2500-4500  
4 100-120 5000 ш 5500-8000  
5 125-150 6000 ш 9000-10000  
6, 7 160-180 5000 ш 11000-15000  
8 180 см дээш 5000 ш 25000  
8 Гүйлс 3 50-80 10000 ш 2500-4500  
4 100-120 4000 ш 5500-8000  
5 125-150 3000 ш 9000-10000  
6, 7 150-170 2000 ш 11000-15000  
7, 8 180 см дээш 1000 ш 25000  
9 Сухай 3 60-100 600 ш 4500-5500  
4, 5 105-120 300 ш 9500  
5, 6 105-120 300 бут 18000  
10 Далан хальс 3 50-86 11000 ш 2000-5500  
4 90-120 8000 ш 6000-8000  
5 90-150 10000 ш 9000-15000  
6 125-150 4000 ш 16000-20000  
11 Голт бор 4 50-80 10000 ш 3500-7500  
5 90-100 3000 ш 8500-12000  
6 110-130 5000 бут 10000-18000  
7 135-с дээш 1000 ш 20000  
12 Балгана 3 40-50 300 ш 6000  
4 60-80 150 ш 8500  
5 65-100 100 ш 10000  
6 120-150 150 ш 15000  
7, 8 150-с дээш 200 ш 25000  
13 Тэхийн шээг 3 60-70 1000 ш 4500  
4 80-90 800 ш 6000  
5 60-70 500 бут 8000  
6 80-90 500 бут 18000  
14 Өрөл 3 50-60 5000 ш 3500  
4 70-80 6000 ш 4000  
5 85-100 2000 ш 8000  
5, 6 85-100 1500 бут 7000  
6, 8 105-120 2000 бут 20000  
7, 9 125-150 1000 бут 25000  
8, 10 155-180 1500 бут 35000  
8, 10 185-200 800 бут 45000  
15 Монос 3 50-60 5000 ш 3500  
4 70-80 6000 ш 4000  
5 85-100 2000 ш 6500  
6 105-120 500 ш 7500-9500  
7 85-120 500 бут 20000-25000  
8 125-200 280 бут 38000-45000  
10 205-250 265 бут 48000-50000  
16 Үхрийн нүд 2 20 -с доош 1000 ш 1500  
3 25-60 12000 ш 2500-5000  
4 25-30 500 бут 6500  
5 35-45 300 бут 8000  
6 50-60 300 бут 10000  
17 Чацаргана 2 30-40 5000 ш 2000  
3 45-80 16500 ш 2500-3500  
4 85-100 4500 ш 4000  
5 105-120 1500 ш 5000  
6 125-150 300 бут 8000  
5 105-120 300 бут 6500  
6 150-200 200 бут 10000  
18 Долоогоно 3 50-60 500 ш 5500  
4 70-80 450 ш 8000  
5, 6 85-100 500 ш 12000  
6 105-120 380 ш 15000  
19 Шар сарнай 4, 5 50-80 150 ш 50000  
20 Ягаан сарнай 4, 5 70-160 50 ш 50000  
21 Мандлын цэцэг ширхэг 1800-2500  
  Зүлэгний үр  
22 Соргүй согоовор М2 14000-18000  
23 Ботууль М2 18000-23000  
24 Хар шороо М3 18000-25000  
Үйлчилгээний төрөл:  
25 Мод тарих       ш 5000-8000  
26 Сөөг тарих       ш 3500-5000  
27 Зүлэгжүүлэх       м2 18000-23000  
28 Зүлэгжүүлэх, нөхөн тарилт       м2 8000-10000  
29 Ургамлын хашлага тарих       у/м 6000-8000  
2 “Ойн ирээдүй” ХХК        
МОД СӨӨГНИЙ НЭР НАС ӨНДӨР /см/ НӨӨЦ \Ш\ Хэмжих нэгж БОРЛУУЛАХ ҮНЭ /Төг/ Хаяг. Харилцах утас:
1 Шинэс 2 20-22 500000 ш 180-200- СБД-ийн 16-р хороо       Д.Сайнбаяр                          Утас: 99166820                       e-mail: oin_ireedui@yahoo.com
2 Шинэс 8 150-200 200 ш 25000-35000
3 Гацуур 11 100-150 20 ш 150000-200000
4 Улиас 3, 4 150-180 3000 ш 3000-3500
5 Шар хуайс 3, 5 50-90 30000 ш 2500-3000
6 Монос 3 80-100 250 ш 3800-4200
7 Далан хальс 3 60-80 200 ш 3800-4500-
8 Гүйлс 2, 3 60-70 50 ш 3800-4200
9 Бүйлс 2, 3 50-70 250 ш 2800-4200
10 Долоогоно 2, 3 50-60 300 ш 3800-4200
11 Голт бор 3, 4 60-80 300 ш 3800-4200
12 Жигд 3 50-60 400 ш 2500
Тайлбар:
1. Модны нас, өндөр, зэрэг дугаараас   хамаарч үнийг сонгон хэрэглэнэ.
2. Олон тоо хэмжээгээр худалдан  авах модны үнийг  тохиролцож хямдруулна.
3. Удаан хугацааны  гэрээ хэлцэл хийгдсэн үед  гэрээний анхны үнийг өөрчлөхгүй мөрдөх зарчим баримтлана
3 “Билигийн нахиа” ХХК        
МОД СӨӨГНИЙ НЭР НАС ӨНДӨР /см/ НӨӨЦ \Ш\ Хэмжих нэгж БОРЛУУЛАХ ҮНЭ /Төг/ Хаяг. Харилцах утас:
1 Мөнгөлөг жигд 1-с 3 60-90 3000 ш 3500  
2 Улиас 1-с 3 100-350 5000 ш 3500-5000
3 Үхрийн нүд 1-с 3 40 2500 ш 3500-10000
4 Чацаргана 1-с 3 60-100 3000 ш                       2500-3500
5 Өрөл 1-с 3 50-70 200 ш 3500-10000
6 Монос 1-с 3 40-80 5000 ш 3500-12000
7 Хайлаас 1-с 3 50-120 10000 ш 1000-2500
8 Шар хуайс 1-с 3 60-80 10000 ш 3200-3500
9 Тэхийн шээг 1-с 3 60-80 5000 ш 3500-4500
10 Бүйлс 1-с 3 60-80 3000 ш 3000
11 Голт бор 1-с 3 40-120 2000 ш 7500
12  Агч 1-с 3 50-80 2000  ш 3500-7500
13 Долоогоно 1-с 3 60-80 300 ш 3500-15000
14 Бургас 1-с 3 60-100 8000 ш 1000-1500
4 “Улаанбаатар Ой Ан” ХХК        
МОД СӨӨГНИЙ НЭР НАС ӨНДӨР /см/ НӨӨЦ \Ш\ Хэмжих нэгж БОРЛУУЛАХ ҮНЭ /Төг/ Хаяг. Харилцах утас:
1 Нарс 2-с 3 20-30 10000 ш 200 СБД-ийн 19-р хороо                  Их баян                         Ж.Нацагдорж                         Утас:  99192116
2 Шинэс 2-с 3 20-30 10000 ш 200
5 “Эрүүл дөрвөн улирал” ХХК        
МОД СӨӨГНИЙ НЭР НАС ӨНДӨР /см/ НӨӨЦ \Ш\ Хэмжих нэгж БОРЛУУЛАХ ҮНЭ /Төг/ Хаяг. Харилцах утас:
1 Шар хуайс 2-с  5 120-170 5000 ш 2000 Зүүн хараа                               Утас: 99116939, 99156046
2 Бүйлс 2-с  5 140 5000  ш 2500
3 Голт бор 2-с  5 80-90 1000 ш 3000
6 “Мон таксаци” ХХК        
МОД СӨӨГНИЙ НЭР НАС ӨНДӨР /см/ НӨӨЦ \Ш\ Хэмжих нэгж БОРЛУУЛАХ ҮНЭ /Төг/ Хаяг. Харилцах утас:
1 Улиас   160-250 1000 ш 4500 СБД-ийн 16-р хороо                 Утас: 99173685, 96875059
  100-120 10000 ш 2000
2 Бургас   20-100 10000 ш 2000
3 Шар хуайс   70-с дээш 1200 ш 2000
  50-70 5000 ш 1500
4 Хайлаас   50-100 10000 ш 700-1200
5 Өрөл 2-с 5 50-80 300 ш 4500
6 6 150-200 5000 ш 15000
7 Монос   70-110 200 ш 5000
8 Гүйлс   50-70 1000 ш 4500
9 Голт бор   60-120 1000 ш 6000
  120-180 200 ш 15000
10 Үхрийн нүд   40-90 500 ш 3500-5000
11 Тэхийн шээг   50-90 500 ш 5000
12 Шинэс 2-с 3 20-30 25000 ш 300
4 50-80 3000 ш 5000
7 150-250 500 ш 45000-50000
7 “Гурван од трейд” ХХК        
МОД СӨӨГНИЙ НЭР НАС ӨНДӨР /см/ НӨӨЦ \Ш\ Хэмжих нэгж БОРЛУУЛАХ ҮНЭ /Төг/ Хаяг. Харилцах утас:
1 Хайлаас 2-с  3 80-130 10000 ш 950-1200         Д.Ариунтунгалаг                 Утас: 88181946 Г.Цогжавхлан                  Утас: 91814008
2 Шар хуайс 2-с доош 80-150 10000 ш 2500
2 80-120 15000 ш 2500
3 80-120 3500
3 Голт бор 6 200 8000 ш 12000
4 Монос 4-с 6 160 5000 ш 12000
5 Интоор 3 80 3200 ш 5000
6 Өрөл 4-с 6 120-160 3500 ш 10000-12000
7 Гацуур /Цэнхэр, мөнгөлөг/ 12-с 15 200-280 1100 ш 220000-250000
8 Чацаргана /чуйская/ 2-с 3 80-140 12000 ш 2500-3500
9 Үхрийн нүд 2-с 3 50-70 4000 ш 2500-3500
10 Агч 2-с 3 100-180 5000 ш 4000-5000
11 Улиас 3-с 4 250-300 20000 ш 4000-5000
12 Цагаан бургас 2-с 3 200-300 20000 ш 2000
8 “Мөнхийн түвшин уул” ХХК        
МОД СӨӨГНИЙ НЭР НАС ӨНДӨР /см/ НӨӨЦ \Ш\ Хэмжих нэгж БОРЛУУЛАХ ҮНЭ /Төг/ Хаяг. Харилцах утас:
1 Шар хуайс 2-с 3 70-90 5000 ш 2000 СБД 17-р хороо Дамбадаржаагийн 763,765   Төв аймаг Эрдэнэ сум   Нуурын хөндий
2 Хайлаас 2-с 3 80-90 10000 ш 1000
3 Улиас 3 130 10000 ш 1500
4 Улаан бургас 2 130 10000 ш 1500
5 Үхрийн нүд 2-с 3 60 2000 ш 3500
6 Тэхийн шээг 3 70-80 1000 ш 3500
7 Голт бор 3 70 5000 ш 3500
8 Мөнгөлөг жигд 4 90-100 400 ш 6000
9 Шинэс /тарицаар/ 2 30 4500 ш 300
10 Шинэс /бортогтой/ 2 50 5000 ш 5000
11 Мандлын цэцэг 5-6 төрөл 45000 ш 800-1500
9 “Төгөл” ХХК        
МОД СӨӨГНИЙ НЭР НАС ӨНДӨР /см/ НӨӨЦ \Ш\ Хэмжих нэгж БОРЛУУЛАХ ҮНЭ /Төг/ Хаяг. Харилцах утас:
1 Шинэс 2-с 5 20-50 300000 ш 200 СБД 16-р хороо Ойчдын гудамж 1-149 тоот                  Д.Сугарсүрэн                                     Утас: 99170889                     Ш.Дашдаваа                                   Утас: 99886064
2 Нарс 2 20 20000 ш 200
3 Улиас 2-с 3 120-200 10000 ш 3000
4 Бургас 2-с 3 150-220 15000 ш 1500-2000
5 Голт бор 2-с 4 80-120 800 ш 6000
6 Өрөл 3-с 4 80-180 2500 ш 3000-6000
7 Монос 3-с 4 80-120 1800 ш 4000-6000
8 Тэхийн шээг 3-с 4 80-100 500 ш 4000-6000
9 Үхрийн нүд 2-с 3 40-50 8000 ш 3500-5000
10 Тэсмэг 3-с 4 80-120 400 ш 4000-6000
10 “Цэцэрлэгжилт” ХХК        
МОД СӨӨГНИЙ НЭР НАС ӨНДӨР /см/ НӨӨЦ \Ш\ Хэмжих нэгж БОРЛУУЛАХ ҮНЭ /Төг/ Хаяг. Харилцах утас:
1 Өрөл 2-с 3 80-180 17200 ш 1500-3500 ХУД 12-р хороо Сонгино, мод үржүүлэг                            БЗД 13-р хороолол ХСҮТөвийн дэргэд                  Утас: 99112181, 99287036
2 Хайлаас 2-с 3 80-90 28200 ш 700-1500
3 Монос 2-с 4 80-120 23400 ш 2200
4 Тэхийн шээг 3-с 4 80-100 25700 ш 3500
5 Гүйлс 3-с 4 50-70 8900 ш 3500
6 Бүйлс 3-с 4 50-80 39450 ш 3500
7 Улиас 2-с 3 120-200 107000 ш 1500-5000
8 Шинэс /тарьцаар/ 3-с 4 20-30 301500 ш 150-250
9 Нарс/тарьцаар/ 2-с 3 20-30 522000 ш 150-250
10 Шинэс /бортогтой/ 9-с 12 90-100 60 ш 45000-65000
11 Нарс /бортогтой/ 10-с 12 80-120 60 ш 45000
12 Шар хуайс 3-с 4 60-80 62500 ш 2500
13 Долоогоно 3-с 4 50-60 9000 ш 35000
11 “Ногоон төгөл” ХХК        
МОД СӨӨГНИЙ НЭР НАС ӨНДӨР /см/ НӨӨЦ \Ш\ Хэмжих нэгж БОРЛУУЛАХ ҮНЭ /Төг/ Хаяг. Харилцах утас:
1 Улиангар 5-10, 150-с дээш 500 ш 6000-10000 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг.            Утас:99112473, 98112473, 88052477
2 Улиас 2 100-с доош 8000 ш 2000-3000
  100-с дээш 12000 ш 3500-5000
4 Нарс 10-14, 100-120 80 ш 35000-60000
5 Үхрийн нүд 2 50-с доош 5000 ш 3500
  50-с дээш 1000 ш 5000
4-5, 80 1200 ш 25000-40000
6 Чацаргана 2-3, 60-с дээш 100 ш 3500-100000
7 Шар хуайс 2-3, 50-60 1500 ш 2000-2500
  60-с дээш 2000 ш 2500-3500
8 Монос 3-4, 50-60 3500 ш 2500-3500
  60-с дээш 4500 ш 3500-15000
9 Өрөл 2-4, 50-60 500 ш 2500-3500
  60-с дээш 3000 ш 3500-15000
10 Голт бор 2-4, 50-60 650 ш 3500-5000
  60-с дээш 1200 ш 5000-10000
11 Хайлаас 2-3, 50-100 15000 ш 700-1500
12 Бургас 2-3, 70-80 10000 ш 2000-3000
  80-с дээш 7500 ш 3500-5000
13 Тэхийн шээг 2 50 100 ш 3500-5000
5 100 450 ш 15000-20000
12 “Мөнх ногоон амьдрал” ТББ-ийн Эко бирж        
МОД СӨӨГНИЙ НЭР НАС ӨНДӨР /см/ НӨӨЦ \Ш\ Хэмжих нэгж БОРЛУУЛАХ ҮНЭ /Төг/ Хаяг. Харилцах утас:
   Мод бутны тарьц, суулгац:    
1 Улиас 3 80-180 50 ш 3000-5000 Улаанбаатар хот, Баянгол, 11-р хороо, Хасбаатар-44, “GREEN HOUSE                         ”Утас: 99116763, 99614895, 94949200                                   Вэб: www.ecobirj.mn                         Э-шуудан: mna@ecobirj.mn
2 Хайлаас 2 40-80 60 ш 800-100
3 Шар хуайс 2 40-100 10 ш 2000-3000
4 Бөөрөлзгөнө 2 70-120 800 ш 3500
5 Голт бор 2 100 1 ш 20000-30000
6 Бургас 3 120 6 ш 1000-3500
7 Монос 2 100 250 ш 4000-5000
8 Интоор 2 60 100 ш 5500
9 Чацаргана 2 60-120 10 ш 2500-3500
10 Үхрийн нүд 1 20 5 ш 2500-3500
11 Далан хальс 2 100-150 150 ш 8000-12000
12 Гацуур /цэнхэр/ 5 150 200 ш 120000-150000
13 “Ойн хайгуул” ХХК        
МОД СӨӨГНИЙ НЭР НАС ӨНДӨР /см/ НӨӨЦ \Ш\ Хэмжих нэгж БОРЛУУЛАХ ҮНЭ /Төг/ Хаяг. Харилцах утас:
1 Бөөрөлзгөнө 3 80-100 1500 ш 2800 Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг. Утас:  99654103,                      факс: 77320226                             Е-мэйл :   oyunaforest@gimail.com
2 Хайлаас 3 60-90 10000 ш 1100
3 Нарс 3 80-100 1000 ш 30000
4 Чацаргана 3 80-100 6000 ш 3000
5 Улиас 3 100-150 5000 ш 4000
6 Монос 3 80 200 ш 3800
7 Бүйлс 3 80-100 1500 ш 2500
8 Шархуйас 3 0.6-0.8 10000 ш 2500
9 Голт бор 3 80-100 500 ш 4500
14                          “Устын улиас” ХХК      
МОД СӨӨГНИЙ НЭР НАС ӨНДӨР /см/ НӨӨЦ \Ш\ Хэмжих нэгж БОРЛУУЛАХ ҮНЭ /Төг/ Хаяг. Харилцах утас:
А. Гоёл чимэглэлийн мод Улаанбаатар, ЧД 14-р хороо          Н.Гансүх  утас: 99685072
1 Голт бор 3 60-80 2.000ш ш 3.000-5.000
4 100-150 ш 3.500-4.500
2 Далан хальс 3 60-70 1.000ш ш 4000
4 80 ш 6000
3 Улиас 3 70-80 10.000ш ш 1500
4 100-150 ш 2000
4 Шар хуайс 3 40-50 30.000ш ш 1500
4 60-80 ш 2500
5 80-100 ш 3000
5 Хайлаас 2 30-50 12.000ш ш 500-700
3 60-70 ш 800
4 80 ш 3500
6 Гүйлс 3 60-70 1000 ш 4000
4 70 ш 6000
7 Агч 2 80-100 10000 ш 5000
8 Нарс 2 20   ш 350
9 Мандалын цэцэг   70 20000   500-700
Б. Жимс жимсгэнэ, уламжлалт эм, эмчилгээний бут сөөг
10 Монос 4 60-80 1000 ш 3000
5 100-120 ш 4.000-8.000
6 150-200 ш 10000
11 Тэхийн шээг 3 60-80 500 ш 3500
2 70 ш 5.000-8.000
12 Үхрийн нүд 4 30-60 5000 ш 2000
5 40-60 ш 3000
13 Чацаргана 4 60-100 10000 ш 2000
14 Шинэс 2 20 220000 ш 180
15 Бургас 3 70-80 10000 ш 2500
16 Гандигар 2 40-70 100 ш 3000
3 80 ш 6.000-8.000
17 Интоор 2 40-50 80 ш 3.000-5.000
3 60 ш 5000
18 Бөөрөлзгөнө 2 30-50 90 ш 3500
3 60 ш 5000
15 “Мандан Баясах” ХХК        
МОД СӨӨГНИЙ НЭР НАС ӨНДӨР /см/ НӨӨЦ \Ш\ Хэмжих нэгж БОРЛУУЛАХ ҮНЭ /Төг/ Хаяг. Харилцах утас:
1 Нарс 2 20-30 50000 ш   Дархан уул сум, 8-р баг, 01 тоот  Утас: 99191907,91017030
Отгонбаяр
- share

Сэтгэгдэл (3)

 • MopHE

  Medicines information sheet. Short-Term Effects. <a href="https://prednisone4u.top">where can i get cheap prednisone prices</a> in US. Everything what you want to know about drug. Get information now. <a href=https://braintree.greathilldental.com/2017/05/05/pinhole-gum-rejuvenation-braintree-office/#comment-363>Best news about pills.</a> <a href=http://dqmpk.pl/2017/09/15/witaj-swiecie/#comment-15724>Everything news about medicine.</a> <a href=http://bbs47.net/bbs/topic/actual-news-about-m-2>Actual news about m</a> aa905ee

  2021-01-09
 • ajoxeganehoo

  http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Amoxicillin 500mg Dosage <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/">Amoxicillin No Prescription</a> zvu.fpbf.environment.ub.gov.mn.otw.sm http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/

  2021-03-01
 • acisoguqoumik

  http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Buy Amoxicillin <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/">Amoxicillin</a> hzo.itug.environment.ub.gov.mn.tzt.pp http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/

  2021-03-02