БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХ ТАСАГ


Нийслэлийн Байгаль орчны газрын 33 байгаль хамгаалагч нь нийслэлийн 116,257 га ойн сан бүхий нутаг дэвсгэрт байгаль орчны хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах, байгалийн нөөц баялгийг зөв зохистой ашиглуулах, хамгаалах, байгаль орчны төлөв байдал, хувьсал өөрчлөлтөд ажиглалт, тандалт судалгаа хийх, байгаль орчны эсрэг гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, зөрчлийг арилгуулах, иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагад сургалт сурталчилгаа хийх, байгаль хамгаалах үйл ажиллагаанд тэдгээрийн оролцоог нэмэгдүүлэх ажлуудыг гүйцэтгэж байна.

Байгаль хамгаалагч нарыг хариуцсан нутаг дэвсгэрийн ойн сангийн талбайн хэмжээ, байршлаар нь 4 хэсэгт хуваан хэсгийн зохион байгуулалтад оруулж нэгдсэн удирдлагаар ханган хэсгийн байгаль хамгаалагч нарын ажлын уялдаа холбоо, хамтын ажиллагааг сайжруулахад анхааран ажиллаж байна.

 БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАГЧ НАРЫГ ХЭСГИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТТАЙ АЖИЛЛУУЛАХ ЖУРАМ 

 

                     

БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАГЧИЙН ХАРИУЦСАН ГАЗАР НУТАГ, ХОЛБОГДОХ УТАСНЫ ДУГААР 
Байгаль хамгаалагч Хариуцсан газар нутаг Утас
ТӨВИЙН ХЭСЭГ
1
Д.Төмөрбаатар
/Хэсгийн ахлагч/
СБД-ийн 22-р хороо, Сэлх 

93200783, 94825488

2 С.Хүрэлсүх СБД-ийн 19-р хороо, Хандгайт, Хандгайтын богино, Баянбулаг 93200784, 99132519
3 Д.Ганбаатар ЧД-ийн 19-р хороо, Майхан толгой 93200786, 95695687
4   ЧД-ийн 19-р хороо, Жигжид, Өвөр гүнт  
5
Д.Болд-Эрдэнэ
ЧД-ийн 17, 18-р хороо, Чингэлтэй Зүрх уул 93200792, 99771838
6 В.Бүрнээбазар ЧД-ийн 19-р хороо, Шадивлан, Яргайт, Яргайтын богино, СБД-ийн 19-р хороо Зуун мод, Гоодойн ам 93200794, 88092976
7 Ч.Батболд СБД-ийн, 19-р хороо, Санзай 93200797, 89000317
8 А.Ганболд СБД-ийн 19-р хороо, Шарга морьт, Хуурай мухар 93200788, 99813533
9 Ц.Батзаяа СБД-ийн 20-р хороо, Бэлх 93200795, 96662425
10 Н.Амарзаяа СБД-ийн 19-р хороо, Их, Бага баян 93200796, 95113033
ГАЧУУРТ ХЭСЭГ
11
Ц.Цогбаатар
/Хэсгийн ахлагч/
БЗД-ийн 20-р хороо, Дээндий  93200773, 95118186
12 Х.Чингэс БЗД-ийн 11-р хороо, Намдаваа, Сүүл даваа, Хонхор 93200778, 99757967
13 Х.Бямбаа БЗД-ийн 20-р хороо, Гачууртын Шар хоолой 93200774, 95858920
14 Д.Нацагдорж БЗД-ийн 20-р хороо, Хуандай 93200775, 99033851
15 Я.Банзрагч БЗД-ийн 20-р хороо, Гачуурт тосгон,  Гүнжийн хоолой 93200776, 95154586
16 Э.Бат-Эрдэнэ Налайх дүүрэг 93200779, 99159818
УЛИАСТАЙН ХЭСЭГ
17
Я.Бямбажав
/Хэсгийн ахлагч/
БЗД-ийн 20-р хороо, Улиастай, Зүүнсалаа
93200780, 88642918
18 Д.Ганбат Багануур дүүрэг 93200772, 95770017
19 Г.Дэмбэрэл БЗД-ийн 20-р хороо, Улиастайн баруун салаа 93200781, 85161422
20 Б.Санжмятав БЗД-ийн 20-р хороо, Улиастайн Баянгол 93200782, 88878104
21 Ц.Ганхуяг БЗД-ийн 11-р Хороо, Сүүл даваа, Хонхор 93200814, 99867743
ТОЛГОЙТ ХЭСЭГ
22
Н.Дорж
/Хэсгийн ахлагч/
СХД-ийн Баруун туруун 93200831, 95711144
23 С.Даваадорж СХД-ийн 21, 25-р хороо, Толгойтын Баруун салаа 93200841, 96644084
24 Б.Отгонбаяр СХД-ийн 25-р хороо, Толгойтын  Зүүн салаа 93200834, 88500118
25 Н.Дүгэрсүрэн СХД-ийн 01-р, 22-р хороо, Баянгол ам 93200835, 86891920
26 Д.Энхбаатар ХУД-ийн 12-р хороо, Биокомбинат, шувуун.Ф 93200833, 80839583
ПАРТИЗАН ХЭСЭГ
27
П.Мягмарсүрэн
/Хэсгийн ахлагч/
СХД-ийн 21-р хороо,  Бурхантын ам, гүнтийн ферм 93200836, 99420417 
28
Ч.Бямбажав
СХД-ийн 21-р хороо, Нарийны ферм, Шар хад хэсэг, Сүүж уул
93200837, 80992828
29 Ц.Цэнд-Аюуш СХД-ийн 21-р хороо, Халзан мухар 93200844, 89116758
30 Ё.Даваадорж СХД-ийн 21-р хороо, Жаргалант тосгон 93200841, 96604820
31 Ц.Батбаатар СХД-ийн 21-р хороо, Сааль дүүрэн 93200839, 96671083
32 М.Ганчөдөр СХД-ийн 21-р хороо, Ар гүнт, Гүнтийн шар хад 93200842, 91189146
33 Д.Эрдэнэсүрэн СХД-ийн 21-р хороо,  Цагаанчулуут, Бороож 93200843, 90009990