Тусгай зөвшөөрлийн өргөдөл хүлээн авах хугацаа хойшиллоо.


Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөлийг бид бүртгэж хүлээн авахаар шуурхай ажиллаж байгаа боловч манай газрын зүгээс үл хамаарах шалтгаанаар өргөдөл хүлээн авах үйл ажиллагаа нь тодорхойгүй хугацаагаар хойшлоод байна. Бид өргөдөл хүлээж авах хугацааг олон нийтэд нээлттэй мэдээлэх үүднээс тус газрын вебсайтад дэлгэрэнгүйгээр цаг тухай бүр мэдээллэж ажиллах болохыг мэдэгдье.

 

 

Нийслэлийн Байгаль Орчны газар

- share

Сэтгэгдэл (0)