АН АМЬТНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР МЭРГЭЖЛИЙН ЭРХ БҮХИЙ БАЙГУУЛЛАГА САНАЛ ИРҮҮЛНЭ ҮҮ.


Тус газраас Амьтны тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн  6.1.8, 6.1.9-д заасан амьтныг хамгаалах зорилгоор  авч  хэрэгжүүлэх биотехникийн болон өвчилсөн, байгалийн гамшиг болон бусад аюулд нэрвэгдсэн амьтанд тусламж үзүүлэх, авран хамгаалах арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна.

Уг ажлыг гүйцэтгэгчээр хамтран ажиллах хүсэлтэй мэргэжлийн байгуулагын эрх бүхий байгууллага аж ахуйн нэгжүүд 2017 оны 01 дүгээр сарын 15-ны дотор багтаан  саналаа ирүүлнэ үү.

Холбогдох мэргэжилтэн: ХБОБНХ-ийн Амьтан, ургамал химийн бодисын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Ц.Байгальмаа

Утас: 11-318003, 99151587, 91621016

                                                                     НИЙСЛЭЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ГАЗАР

- share

Сэтгэгдэл (0)