Орон нутгийн оролцоог хангах нь сэдэвт уулзалт зохион байгууллаа


                  Дэлхийн ой, усны өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд Баянзүрх дүүргийн 20-р хорооны иргэдийн дунд “Орон нутгийн оролцоог хангах нь сэдэв”-т уулзалт хэлэлцүүлгийг зохион байгуулаж 2017 онд ой, усны  чиглэлээр хийж хэрэгжүүлэх ажлуудыг танилцуулав. Дээрхи тусгагдсан ажилд иргэдийн оролцоог хэрхэн нэмэгдүүлэх, хамтран ажиллах талаар тус хорооны 38 иргэн, иргэдийн нийтийн хурлын дарга  санал солилцов . Иргэдээс ирүүлсэн санал бодлыг  тусгаж иргэдтэй хамтран ажиллахаар болов.   

- share

Сэтгэгдэл (0)