Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал


Даян Дэлхий Ногоон хөгжлийн байгууллага нь нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах замаар уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулж, дасан зохицох төлөвлөгөөний төсөл боловсруулахад техникийн туслалцаа үзүүлэх зөвлөх шалгаруулах тул ажлын даалгаврыг доорх хаягаар орж харна уу.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 1

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 2

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 3

- share

Сэтгэгдэл (0)