Монгол улсын Засгийн газрын тогтоол, шийдвэр


2017 он

 

 

2016 он

Нийслэлийн Засаг Даргын тамгын газар, захирагчийн ажлын албаны бүтцийг батлах тухай 2016 оны 08 дугаар сарын 03-ний өдөр , дугаар 8
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал хайх, ашиглах талбайн солбицол батлах тухай 2016 оны 06 дугаар сарын 06-ний өдөр , дугаар 305
Ногоон хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай 2016 оны 01 дугаар сарын 11-ний өдөр , дугаар 35

2015 он

Хүнсний зориулалтын бус хуванцар савны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2015 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр , дугаар 496
Гэрээний загвар батлах тухай 2015 оны 11 дугаар сарын 02-ний өдөр , дугаар 430
Тоглоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 2015 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдөр , дугаар 409
Хөтөлбөр батлах тухай 2015 оны 08 дугаар сарын 04-ний өдөр , дугаар 325
2015-2016 оны өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангуулж, биелэлтийг зохион байгуулах үүрэг бүхий Онцгой комисс байгуулах тухай 2015 оны 07 дугаар сарын 27-ны өдөр ,  дугаар 307
Жагсаалт батлах тухай  2015 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдөр ,  дугаар 264
Гандантэгчилэн хийдийн сан хөмрөгийн Улсын тооллогын дүнгийн мөрөөр авах арга хэмжээний тухай 2015 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр ,  дугаар 201
Зун цагийн тоололд шилжүүлэх тухай 2015 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдөр ,  дугаар 82
Алт олборолтыг нэмэгдүүлж, эдийн засгийг эрчимжүүлэх арга хэмжээний тухай 2015 оны 03 дугаар сарын 11-ны өдөр ,  дугаар 94

2014 он

Гарчиг огноо , дугаар
Төлөвлөгөө батлах тухай 2013 оны 11 дугаар сарын 30-ны өдөр ,  дугаар 389
Журам шинэчлэн батлах тухай 2014 оны 2 дугаар сарын 14-ний өдөр ,  дугаар 43
Төсвийн хэмнэлтийн горимд шилжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2014 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдөр ,  дугаар 147
Журам батлах тухай 2014 оны 7 дугаар сарын 9-ний өдөр ,  дугаар 222
Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ, доод жишгийг шинэчлэн тогтоох тухай 2014 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдөр ,  дугаар 332
Хөтөлбөр батлах тухай 2014 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр ,  дугаар 341
Журам шинэчлэн батлах тухай 2014 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр ,  дугаар 405
- share

Сэтгэгдэл (0)