МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ, ШИЙДВЭР


2021 он

Гарчиг Огноо Дугаар
1 Халдвараас урьдчилан сэргийлэх талаар авах арга хэмжээний тухай 2021-01-04 №2
2 Төсвийн хэмнэлтийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2021-02-17 №43
  Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2021-03-24 №70
3 Техникийн зохицуулалт батлах тухай 2021-05-19 №148
4 Тогтоолд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2021-07-16 №207
5 Үндэсний хорооны бүрэлдэхүүн, дүрмийг батлах тухай 2021-10-20 №333

 

2020 он

Гарчиг Огноо Дугаар
1 Жагсаалт батлах тухай 2020-01-22 №21
2 Шинэ коронавирусийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2020-01-26 №30
3 Хилийн зарим боомтыг түр хаах, нэвтрэх хөдөлгөөнийг хязгаарлах тухай 2020-01-31 №39
4 Бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай 2020-02-12 №62
5 Бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэнтэй холбогдуулан эдийн засгийг дэмжих чиглэлээр авах зарим арга хэмжээний тухай 2020-02-28 №78
6 Улсын үзлэгийн мөрөөр авах зарим арга хэмжээний тухай 2020-03-25 №106

 

2019 он

Гарчиг Огноо Дугаар
1 Журам батлах тухай 2018-12-19 №382
2 Аймаг, нийслэлийн засаг дарга нарт  2019-01-16 №3 тэмдэглэл
3 Төрийн захиргааны албан тушаалын тэргүүн түшмэл, түүнтэй адилтгах удирдах албан тушаалд тавигдах тусгай шаардлага 2019 №02 тогтоолын хавсралт
4 Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах нийтлэг журам 2019 №03 тогтоолын хавсралт
5 Төрийн албан хаагчид шагнал олгох журам 2019-01-09 №5
6 Төрийн албан хаагчид өндөр насны тэтгэвэрт гарахад нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам 2019-01-09 №7
7 Албан үүргээ гүйцэтгэх явцад төрийн албан хаагчийн амь нас хохирсон тохиолдолд ар гэрт нь нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам 2019-01-09 №8
8 Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэхэд цалин, урамшуулал олгох журам 2019-01-09 №9
  2019 оныг "Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил" болгох тухай 2019-01-16 №23
9 Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлийн зорилт, шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, тайлан гаргах журам 2019-01-23 №37
10 Журам батлах тухай /Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам 2019-01-23 №38
11 2019 оныг "Эх оронч худалдан авалтын жил" болгох тухай 2019-01-30 №59
12 Төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай 2019-03-21 №111
13 Журам батлах тухай "Түүхэн үйл явдал, тэмдэглэлт өдөр" 2019-05-22 №204
14 Хөдөө аж ахуйн салбарын 2019-2020 оны өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл хангах зарим арга хэмжээний тухай 2019-07-03 №285
15 Төв, суурин газрын 2019-2020 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах зарим арга хэмжээний тухай 2019-07-03 №270
16 Төрийн захиргааны албан тушаалын цалингийн хэмжээ, сүлжээг шинэчлэн тогтоох тухай 2019-07-03 №277
17 Дүрэм батлах тухай 2019-08-07 №313
18 "Ус бохирдуулсны төлбөрийн хэмжээ, Ус бохирдуулсны төлбөрөөс хөнгөлөх аж ахуйн нэгж, байгууллагын жагсаалт болон хөнгөлөлтийн хувь хэмжээг тогтоож журам" батлах тухай 2019-08-14 №316
19 Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай 2019-08-14 №317
20 Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах тухай 2019-08-28 №337

 

2018 он

Гарчиг Огноо Дугаар
1 2018 оныг "Хариуцлагын жил" болгон зарлах тухай 2018-01-31 №32
2 Агаарын бохирдолыг бууруулах  талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-02-06 №43
3 Түүхий нүүрс хэрэглэхийг хориглох тухай 2018-02-28 №62
4 Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газарт 2018-02-28 №12 тэмдэглэл
5 Аймаг, нийслэлийн засаг дарга нарт 2018-03-27 №15 тэмдэглэл
6 2018 оны ажлын төлөвлөгөө батлах, гишүүдэд чиглэл өгөх тухай 2018-04-20 №18/02
7 Журам, жагсаалт батлах тухай 2018-05-02 №116
8 МУЗГ-ын хуралдааны тэмдэглэлээс 2018-05-16 №21
9 Нэг удаагийн нийлэг хальсан уутыг хориглох тухай 2018-06-20 №189
10 Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай 2018-08-22 №258

 

2017 он

Гарчиг Огноо Дугаар
1 Хөтөлбөр батлах тухай 2017-03-20 №98
2 Журам батлах тухай 2017-05-24 №10/14
3 Аймаг, нийслэлийн засаг дарга нарт  2017-08-09 №35 тэмдэглэл

 

2016 он

Гарчиг Огноо Дугаар
1 Амьсгалын замын цочмог томуу, томуу төст өвчлөлийн дэгдэлттэй холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай 2016-12-28 №215
2 Нийслэлийн Засаг Даргын тамгын газар, захирагчийн ажлын албаны бүтцийг батлах тухай 2016-08-03 №8
3 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал хайх, ашиглах талбайн солбицол батлах тухай 2016-06-06 №305
4 Ногоон хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай 2016-01-11 №35

 

2015 он

Гарчиг Огноо Дугаар
1 Хүнсний зориулалтын бус хуванцар савны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2015-12-21 №496
2 Гэрээний загвар батлах тухай 2015-11-02 №430
3 Тоглоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 2015-10-19 №409
4 Хөтөлбөр батлах тухай 2015-08-04 №325
5 2015-2016 оны өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангуулж, биелэлтийг зохион байгуулах үүрэг бүхий Онцгой комисс байгуулах тухай 2015-07-27 №307
6 Жагсаалт батлах тухай  2015-06-29 №264
7 Гандантэгчилэн хийдийн сан хөмрөгийн Улсын тооллогын дүнгийн мөрөөр авах арга хэмжээний тухай 2015-05-18 №201
8 Зун цагийн тоололд шилжүүлэх тухай 2015-03-09 №82
9 Алт олборлолтыг нэмэгдүүлж, эдийн засгийг эрчимжүүлэх арга хэмжээний тухай 2015-03-11 №94

 

2014 он

Гарчиг Огноо Дугаар
1 Төлөвлөгөө батлах тухай 2013-11-30 №389
2 Журам шинэчлэн батлах тухай 2014-02-14 №43
3 Төсвийн хэмнэлтийн горимд шилжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2014-05-10 №147
4 Журам батлах тухай 2014-07-09 №222
5 Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ, доод жишгийг шинэчлэн тогтоох тухай 2014-10-11 №332
6 Хөтөлбөр батлах тухай 2014-10-18 №341
7 Журам шинэчлэн батлах тухай 2014-12-30 №405