Голоос суваг шуудуу татах зөвшөөрөл.


​​​​​​Голоос суваг шуудуу татах зөвшөөрөл.

Бүрдүүлэх материал;

  1. Аж ахуйн нэгж байгууллага бол албан хүсэлт, иргэн бол өргөдөл;
  2. Голоос суваг шуудуу татаж ус авч ашиглах талаархи товч танилцуулга;
  3. Аж ахуйн нэгж бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, иргэн бол иргэний үнэмлэхний хуулбар;
  4. Газар эзэмших, өмчлөх гэрчилгээ, кадастрын зургийн хуулбар;

Голоос суваг шуудуу татах зөвшөөрөл олгох боломжгүй тохиолдол.

Ашиглах усны хэмжээ нь голын усны экологийн урсацаас хэтэрсэн тохиолдолд голоос суваг шуудуу татаж ус авч ашиглахыг зөвшөөрөхгүй;

суваг шуудуу

 

- share

Сэтгэгдэл (0)