ЗУСЛАН


Зуслангийн товчоо

Зуслангийн товчооны үйл ажиллагааны чиглэл:
 • Байгаль орчны талаарх хууль тогтоомжийг сурталчлах
 • Нийслэлийн ногоон бүс, зуслангийн бүс дэх төрийн үйлчилгээг уялдуулан зохион байгуулах
 • Нийслэлийн ногоон бүсэд хуулиар зөвшөөрөгдсөн үйл ажиллагаа явуулах иргэн аж ахун нэгжийг мэргэжил, арга зйүгээр хангах, байгаль хамгааллын үйл ажиллагааг явуулах
 • Зуслангийн хөрс, ус, орчны бохирдлыг бууруулах, нөхөн сэргээх, тохижуулах, иргэдийн амьдрах орчныг сайжруулах ажлыг зохион байгуулах
 • Зуслангийн зөвлөл байгуулах, зөвлөлөөр дамжуулан байгаль хамгаалах, амьдрах орчин сайжруулах, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх
 • Байгаль орчны хууль тогтоомж, захирамжийг сурталчлах, гомдол мэдээллийг хүлээн авах
 • Байгаль орчны холбогдолтой мэдээ мэдээлэл өгөх
 
Зуслангийн мэдээллийн төв: /Жил бүрийн 6-9 сарын хооронд Жигжид зуслангийн уулзварт ажиллуулдаг/
 • Байгаль орчны хууль тогтоомж, захирамжийг сурталчлах, гомдол мэдээллийг хүлээн авах
 • Байгаль орчны холбогдолтой мэдээ, мэдээлэл өгөх
 • Байгаль ээлтэй орчин үеийн дэвшилтэд технологийг сурталчлах
 • Зуслангийн бүсийн аюулгүй байдал, хог хаягдлын талаар гомдол шийдвэрлэх
 • Орц, гарц гаргах
 • /хүлэмжийн аж ахуй эрхлэх, ашиг шимт хөрс, бордоо бэлтгэх, мод тарих аргачлал, зөгий үржүүлэх саарал ус ашиглах, хортон шавьжнаас сэргийлэх, эко жорлон/Иргэдэд экологийн мэдлэг олгох
 

Нийслэлийн ногоон бүсийн зуслангууд:

Д.д

Зуслан

Байршил

1.

Ар согоот

ЧД, 19-р хороо

2.

Ар хустай

СБД, 15-р хороо

3.

Баянбулаг

СБД, 19-р хороо

4.

Бэлх

СБД, 20-Р хороо

5.

Бэлх даваат

СБД, 20-Р хороо

6.

Бэлх мааньт

СБД, 20-Р хороо

7.

Бэлх хадат

СБД, 20-Р хороо

8.

Бэлх цуурайт

СБД, 20-Р хороо

9.

Бэлх цээнэ

СБД, 20-Р хороо

10.

Гоодой

СБД, 20-Р хороо

11

Гүнт

ЧД, 19-р хороо

12.

Зуун мод

СБД, 19-р хороо

13.

Жигжид

ЧД, 19-р хороо

14.

Майхан толгой

ЧД, 19-р хороо

15.

Ойн булаг

СБД, 19-р хороо

16.

Санзай

СБД, 19-р хороо

17.

Сэлбэ

СБД, 20-Р хороо

18.

Сэлх

СБД, 20-Р хороо

19.

Хандгайт

СБД, 19-Р хороо

20.

Хандгайтын богино

СБД, 20-Р хороо

21.

Хуурай мухар

ЧД, 19-р хороо

22.

Цолмон

СБД, 20-Р хороо

23.

Шадивлан

ЧД, 19-р хороо

24.

Шарга морьт

СБД, 19-Р хороо

25.

Яргайт

СБД, 19-Р хороо

26.

Яргайтын богино

ЧД, 19-р хороо

зураг

 

- share

Сэтгэгдэл (0)