ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТЭС


Захиргааны хэлтэс нь тус газарт захиргааны удирдлагыг хэрэгжүүлэхийн хамт байгаль орчны салбарын гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа, ногоон хөгжил, уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлыг хариуцдаг. Байгаль орчны тулгамдсан асуудлуудыг бүс нутгийн, олон улсын байгууллагуудын хамтын ажиллагаа, дэмжлэгтэйгээр орчин үеийн техник технологийг нутагшуулах замаар шийдвэрлэхийг чухалчилж байна. Нийслэл хотын ногоон хөгжлийн стратеги, уур амьсгалын өөрчлөлтийг даван туулах, дасан зохицох хөтөлбөрийн хүрээнд эрчим хүчний хэмнэлт, ногоон барилга, хүлэмжийн хийн ялгаруулалт багатай тээврийн чиглэлээр түлхүү ажиллаж байгаа. Тухайлбал хүлэмжийн хий ялгаруулдаггүй бүрэн цахилгаан тээврийн хэрэгслийн хэрэглээг дэмжих зорилгоор авто зам ашигласны төлбөр болон дугаарын хязгаарлалтаас чөлөөлж, угсармал орон сууцны дулааны алдагдлыг бууруулах зорилгоор эрчим хүчний аудит хийх төслийг хэрэгжүүлж байна.
 
Овог нэр Албан тушаал Утасны дугаар

Албан тушаалын тодорхойлолт татах линк

1 Д.Баярмаа Хэлтсийн дарга 88006650 Татах
2 Т.Чингэл Байгаль хамгаалах тасгийн дарга 91060707 Татах
3 М.Амгалан Дотоод хяналт, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 99057029 Татах
4 Б.Уянга Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 99006996 Татах 
5 Б.Лхагвадорж Төлөвлөлт гүйцэтгэл хариуцсан мэргэжилтэн 94115933 Татах
6 С.Үзмээ Хуульч, эрх зүйч 88088418  
7 Д.Нэргүй Экологийн боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн 89682525 Татах 
8 Ц.Уянга Төсөл, хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн 80079798 Татах
9 Д.Хулан Байгаль орчны мэдээллийн сан хариуцсан ажилтан 89697968  
10 Э.Цэцэгжаргал Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч 88100651 Татах
11 Б.Эрдэнэбат Даргын туслах, архивын ажилтан 95952591  
12 Т.Батзаяа Нярав 99178115 Татах
13 С.Төрбат Жолооч 88909057  
14 Д.Энхбаяр Жолооч 96070029  
15 Б.Гончигсумлаа Жолооч 91918151