ЗУСЛАНГИЙН ЗӨВЛӨЛҮҮД


НБОГ-ын Зуслангийн товчоо нь төрийн үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах, байгаль орчны тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, нийслэлийн засаг даргын бодлого, захирамж, дүрэм журмыг иргэдэд хүргэх, танилцуулах, хяналтаа сайжруулах зорилгоор нийслэлийн ногоон бүс зусланд ЗУСЛАНГИЙН ЗӨВЛӨЛ байгуулан ажиллаж байна.
 
Д.д
Зөвлөлийн нэр
Зөвлөлийн байршил
Байгуулагдсан он сар өдөр
Зөвлөлийн дарга
Гишүүдийн тоо
Тухайн нутаг дэвсгэр хариуцсан байгаль хамгаалагч
1.
“Майхан Эко”
Чингэлтэй дүүргийн 19-р хороо “Майхан толгой” зуслан
2017.07. 24
Ч.Наташа
20
Д.Ганбаатар
2.
“Жигжид Эко”
Чингэлтэй дүүргийн 19-р хорооны нутаг дэвсгэр Жигжид
2017.08.14
И.Цэвэгжав
15
Д.Ганбаатар
3.
“Хуурай мухар”
Сүхбаатар дүүргийн 19-р хорооны нутаг дэвсгэр Хуурай мухар зуслан
2017.07.25
С.Жаргал
6
Г.Ганболд
4.
“Сонор Эко-19”
Чингэлтэй дүүргийн 19-р хороо Шадивлан, Гоодой, Яргайт, Салхит
2017.07. 24
Ж.Чулуундорж 
15
В.Бүрнээбазар
5. “Аргүнт” СХД-ын 20 хороо 2019.5.10 Н.Насанжаргал 10 М.Ганчөдөр