ЗУСЛАНГИЙН ЗӨВЛӨЛ


Зуслангийн зөвлөл нь байгаль орчны асуудлыг төр, иргэний оролцоотой шийдвэрлэх, олон нийтийн эрх ашгийг хамгаалах, байгаль хамгаалах үйлсэд иргэдийг нэгтгэдгээрээ онцлогтой бөгөөд зөвлөлийн гишүүд нь сайн дурын үндсэн дээр нэгдэн нийлсэн иргэдийн төлөөллөөс бүрддэг. 
 
Ногоон бүсийн иргэн та зуслангийн зөвлөлд нэгдсэнээрээ амьдрах орчноо эко болгох, оршин суугаа зуслангаа камержуулан, өөрөө хяналт тавих,  хөршийн холбоо бүхий цэвэр цэмцгэр орчинг бүрдүүлэх, “what 3 words” буюу 3 үгт хаяг ашиглан хаягаа бусдад зааж өгөх зэрэг олон боломж бий болно.  
 
Нийслэлийн байгаль орчны газрын Зуслангийн товчоонд хандаж “ЗУСЛАНГИЙН ЗӨВЛӨЛ” байгуулах боломжтой.
 
Д.д
Зөвлөлийн нэр
Зөвлөлийн байршил
Байгуулагдсан он сар өдөр
Зөвлөлийн дарга
Гишүүдийн тоо
Тухайн нутаг дэвсгэр хариуцсан байгаль хамгаалагч
1.
“Майхан Эко”
Чингэлтэй дүүргийн 19-р хороо “Майхан толгой” зуслан
2017.07. 24
Ч.Наташа
20
Д.Ганбаатар
2.
“Жигжид Эко”
Чингэлтэй дүүргийн 19-р хорооны нутаг дэвсгэр Жигжид
2017.08.14
И.Цэвэгжав
15
Д.Ганбаатар
3.
“Хуурай мухар”
Сүхбаатар дүүргийн 19-р хорооны нутаг дэвсгэр Хуурай мухар зуслан
2017.07.25
С.Жаргал
6
Г.Ганболд
4.
“Сонор Эко-19”
Чингэлтэй дүүргийн 19-р хороо Шадивлан, Гоодой, Яргайт, Салхит
2017.07. 24
Ж.Чулуундорж 
15
В.Бүрнээбазар
5. “Аргүнт” СХД-ын 20 хороо 2019.5.10 Н.Насанжаргал 10 М.Ганчөдөр
6. “Хустайн зөвлөл” СБД-ын 20 хороо 2020.08.17 Ц.Байгальмаа 11 Д.Төмөрбаатар