БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАГЧ


Нийслэлийн Байгаль орчны газрын 33 байгаль хамгаалагч нийслэлийн 116,257 га ойн сан бүхий нутаг дэвсгэрт байгаль орчны хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах, байгалийн нөөц баялгийг зөв зохистой ашиглуулах, хамгаалахаар ажиллаж байна.

Байгаль хамгаалагчаас мэдээлэл авах, байгаль орчны эсрэг гэмт хэрэг зөрчлийн мэдээллийг хүргэх бол хашааны хаалга, тээврийн хэрэгсэл дээрх Байгаль орчны төрийн хяналт гэсэн доорх таних тэмдгээр олж болно. 

                                    

Байгаль хамгаалагч нарыг хариуцсан нутаг дэвсгэрийн ойн сангийн талбайн хэмжээ, байршлаар нь 4 хэсэгт хуваан хэсгийн зохион байгуулалтад оруулж нэгдсэн удирдлагаар ханган хэсгийн байгаль хамгаалагч нарын ажлын уялдаа холбоо, хамтын ажиллагааг сайжруулахад анхааран ажиллаж байна.

 
БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАГЧИЙН ХАРИУЦСАН ГАЗАР НУТАГ, ХОЛБОГДОХ УТАСНЫ ДУГААР 
Байгаль хамгаалагч
Хариуцсан газар нутаг
Утас
ТӨВИЙН ХЭСЭГ
1
Д.Төмөрбаатар
/Хэсгийн ахлагч/
СБД-ийн 22-р хороо, Сэлх 
93200783, 94825488
2
Н.Амарзаяа
СБД-ийн 19-р хороо, Их, Бага баян
93200796, 95113033
3
Д.Ганбаатар
ЧД-ийн 19-р хороо, Майхан толгой
93200786, 95695687
4
Л.Дашдорж
ЧД-ийн 19-р хороо, Жигжид, Өвөр гүнт
93200798, 91000563
5
Д.Болд-Эрдэнэ
ЧД-ийн 17, 18-р хороо, Чингэлтэй Зүрх уул
93200792, 99771838
6
В.Бүрнээбазар
ЧД-ийн 19-р хороо, Шадивлан, Яргайт, Яргайтын богино, СБД-ийн 19-р хороо Зуун мод, Гоодойн ам
93200794, 88092976
7
Ч.Батболд
СБД-ийн, 19-р хороо, Санзай
93200797, 89000317
8
А.Ганболд
СБД-ийн 19-р хороо, Шарга морьт, Хуурай мухар
93200788, 99813533
9
Ц.Батзаяа
СБД-ийн 20-р хороо, Бэлх
93200795, 96662425
10
С.Хүрэлсүх
СБД-ийн 19-р хороо, Хандгайт, Хандгайтын богино, Баянбулаг
93200784, 99132519
ГАЧУУРТ ХЭСЭГ
11
Ц.Цогбаатар
/Хэсгийн ахлагч/
БЗД-ийн 20-р хороо, Дээндий 
93200773, 95118186
12
Х.Чингэс
БЗД-ийн 11-р хороо, Намдаваа, Сүүл даваа, Хонхор
93200778, 99757967
13
Х.Бямбаа
БЗД-ийн 20-р хороо, Гачууртын Шар хоолой
93200774, 95858920
14
Д.Нацагдорж
БЗД-ийн 20-р хороо, Хуандай
93200775, 99033851
15
Я.Банзрагч
БЗД-ийн 20-р хороо, Гачуурт тосгон,  Гүнжийн хоолой
93200776, 95154586
16
Э.Бат-Эрдэнэ
Налайх дүүрэг
93200779, 99159818
УЛИАСТАЙН ХЭСЭГ
17
Я.Бямбажав
/Хэсгийн ахлагч/
БЗД-ийн 20-р хороо, Улиастай, Зүүнсалаа
93200780, 88642918
18
Д.Ганбат
Багануур дүүрэг
93200772, 95770017
19
П.Өлзийтогтох
БЗД-ийн 20-р хороо, Улиастайн баруун салаа
93200781, 88106442
20
Б.Санжмятав
БЗД-ийн 20-р хороо, Улиастайн Баянгол
93200782, 88878104
ТОЛГОЙТ ХЭСЭГ
21
Н.Дорж
/Хэсгийн ахлагч/
СХД-ийн Баруун туруун
93200831, 95711144
22
 
СХД-ийн 21, 25-р хороо, Толгойтын Баруун салаа
 
23
Б.Ганхуяг
СХД-ийн 25-р хороо, Толгойтын  Зүүн салаа
93200834, 80242420
24
Н.Дүгэрсүрэн
СХД-ийн 01-р, 22-р хороо, Баянгол ам
93200835, 86891920
25
Д.Энхбаатар
ХУД-ийн 12-р хороо, Биокомбинат, шувуун.Ф
93200833, 80839583
ПАРТИЗАН ХЭСЭГ
26
П.Мягмарсүрэн
/Хэсгийн ахлагч/
СХД-ийн 21-р хороо,  Бурхантын ам, гүнтийн ферм
93200836, 99420417 
27
П.Мягмарсүрэн
/давхар/
СХД-ийн 21-р хороо, Шар хад хэсэг, Сүүж уул
93200836, 99420417
28
Ж.Даваадэмбэрэл
СХД-ийн 21-р хороо, Нарийны ферм
93200837, 99746427
29
Ц.Цэнд-Аюуш
СХД-ийн 21-р хороо, Халзан мухар
93200844, 89116758
30
Ё.Даваадорж
СХД-ийн 21-р хороо, Жаргалант тосгон
93200841, 96604820
31
Ц.Батбаатар
СХД-ийн 21-р хороо, Сааль дүүрэн
93200839, 96671083
32
М.Ганчөдөр
СХД-ийн 21-р хороо, Ар гүнт, Гүнтийн шар хад
93200842, 91189146
33
Д.Эрдэнэсүрэн
СХД-ийн 21-р хороо,  Цагаанчулуут, Бороож
93200843, 90009990
 
Идэвхтэн байгаль хамгаалагч: 
 
Идэвхтэн байгаль хамгаалагч нь Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайдын 2015 оны А/110 дугаар тушаалаар батлагдсан журмын дагуу НБОГ-тай гэрээ байгуулан үнэмлэх авч, ажлаа дүгнүүлж ажиллана. 
 
Үнэмлэх авахад бүрдүүлэх материал:
  • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
  • 2% цээж зураг/3х4  хэмжээтэй/
  • Оршин суугаа газрын тодорхойлолт
  • НБОГ-т хандаж хүсэлт гаргах /хүсэлтээ тухайн газар нутаг хариуцсан байгаль хамгаалагчаар баталгаажуулалт хийлгэх/