БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ДҮГНЭЛТ


Иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний мэдээлэл /2017он 06 сараас 12 сар дуустал/
Аж ахуйн нэгжийн нэр
Хүсэлт гаргасан он сар
Үйлчилгээний төрөл Шинээр эрх авах/ Сунгалт
Материал бүрдэлт хангасан эсэх /Аргачлал, боловсон хүчин, техник технологи, мэдээллийн бааз/
Материал дутуу шалтгаанаар буцсан байдал
Холбогдох утас
1
Иргэн Цэвэлмаа
2017.06.14
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын дүгнэлт
1. Өргөдөл 
2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
3. Кадастарын зураг
 
 
2
Иргэн Мэндбатаа
2017.06.14
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын дүгнэлт
1. Өргөдөл 
2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар 
3. Кадастарын зураг
 
 
3
Д.Даваажаргал
2017.08.05
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын дүгнэлт
1. Өргөдөл
2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
3. Кадастарын зураг
 
96673070
4
Л.Цолмон
2017.08.05
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын дүгнэлт
1. Өргөдөл
2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
3. Кадастарын зураг
 
96673070
5
Г.Мөнх-Оргил
2017.06.17
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын дүгнэлт
1. Өргөдөл
2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
3. Кадастарын зураг
 
96673070
6
Д.Төгсбаяр
2017.08.05
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын дүгнэлт
1. Өргөдөл
2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
3. Кадастарын зураг
 
96673070
7
Л.Мөнгөнцэцэг
2017.08.05
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын дүгнэлт
1. Өргөдөл
2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
3. Кадастарын зураг
 
96673070
8
Б.Даваахүү
2017.08.05
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын дүгнэлт
1. Өргөдөл
2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
3. Кадастарын зураг
 
96673070
9
Л.Бадамцэцэг
2017.08.05
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын дүгнэлт
1. Өргөдөл
2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
3. Кадастарын зураг
 
96673070
10
Б.Наранболд
2017.08.05
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын дүгнэлт
1. Өргөдөл
2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
3. Кадастарын зураг
 
96673070
11
Ж.Жаргалсайхан
2017.08.05
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын дүгнэлт
1. Өргөдөл
2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
3. Кадастарын зураг
 
96673070
12
Т.Золжаргал
2017.09.20
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын дүгнэлт
1. Өргөдөл
2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
3. Кадастарын зураг
 
99193292