Нийслэлд өвөлждөг шувуудын 2018 оны тооллогын дүн гарлаа


2016 оноос эхлэн Нийслэлийн Байгаль орчны газар, Монголын шувуу хамгаалах төв ТББ-тай хамтран нийслэлд өвөлждөг шувуудын тооллогыг 2 дугаар сарын 24-ны өдөр 3 дахь жилдээ зохион байгууллаа.

Нийслэлийн 7 дүүргийн 37 байршилд нийслэлийн байгаль хамгаалагчид, шувуу судлаачид болон шувуу сонирхогч иргэд, оюутан залуус шувуудыг ажиглах, тоолох мэргэжлийн аргазүйд үндэслэн өглөөний 09-11 цагийн хооронд нэгэн зэрэг нисч буй шувуудын зүйлийг тодорхойлж тооллого явууллаа.

Тооллогын дүнг нэгтгэхэд нийт 41 зүйлийн 6310 бодгаль шувуу ажиглагдсан нь өмнө жилүүдтэй харьцуулахад зүйлийн бүрдэл 32 хувиар өссөн бол бодгалийн тоо 33 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. Энэ жилийн хувьд түгээмэл тохиолддог шувуудын тоо цөөн бүртгэгдсэн ч зүйлийн бүрдэл нэмэгдсэн байгаа нь тухайн жилийн цаг агаарын байдал, жимс жимсгэний мод, ургамлын ургац сайн, мөн шувуу таних ажиглагчдын ур чадвар, мэдлэг нэмэгдэж байгаа зэрэг олон шалтгаанаас хамаарсан.

Хот суурин газрын шувуудын зүйлийн бүрдэл, тоо толгойн өөрчлөлт нь тухайн хотын хүрээлэн буй орчны өөрчлөлтийн индикатар болдог.