Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, унтраах нэгдсэн дадлага сургуулилт хийв.


Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, тус дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс, Нийслэлийн Байгаль орчны газар, Улаан загалмайн хороо хамтран ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, унтраах нэгдсэн дадлага сургалтыг 19 дүгээр хороо, Гүнтийн даваанд зохион байгуулав.

Сургалтад Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн Аврах гал унтраах 10 дугаар ангийн гал сөнөөгчид, 17, 19 дүгээр хорооны Гамшгаас хамгаалах штабын бүрэлдэхүүн, байгаль хамгаалагч, морин эргүүлүүд зэрэг нийт 145 хүн хамрагдлаа. Энэхүү сургалт нь ой, хээрийн түймэр гарсан үед богино хугацаанд хохирол багатай унтраах, хор уршгийг арилгахад чухал ач холбогдолтой юм.

Сургалтаар ой, хээрийн түймэр гарсан үед зохион байгуулалтын нэгж дамжлагаар нутгийн иргэдийг түшиглэн идэвхтэн байгаль хамгаалагч болон морьт эргүүлүүд байгаль хамгаалагч нарт мэдэгдэж, мэргэжлийн байгууллагыг иртэл түймэр унтраах, түймрийн дэгдэлтийг хязгаарлах, цурманд оруулах арга техникийг зааж сургалаа.