Хамтран ажиллах урилга


Нийслэлийн Байгаль орчны газар нь “Агнуур зохион байгууллатын менежментийн төлөвлөгөө боловсруулж, батлуулах” ажлыг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх тул сонирхсон аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг хамтран ажиллахыг урьж байна.

Сонирхсон аж ахуйн нэгж, байгууллага дор дурдсан хаягаар саналаа 2018 оны 06 дугаар сарын 12-ны дотор ирүүлнэ үү.

Чингэлтэй дүүрэг I хороо, Нийслэлийн нутгийн захиргааны

II байр Хангарди ордон 4 давхар 406 тоот

Нийслэлийн Байгаль орчны газар

Утас: 11318003, 11323780