Нийслэлийн Байгаль хамгаалагчид шинэ техник хэрэгсэлтэй боллоо.


 

Нийслэлийн  ногоон бүсийн 116,2  мянган  га талбай бүхий нутаг дэвсгэрийг  хариуцан хамгаалдаг байгаль хамгаалагчдыг ажил үүргээ саадгүй гүйцэтгэхэд нь  шаардлагатай орчин үеийн техник хэрэгслээр хангах зорилгоор нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр байгаль орчны хяналт шалгалтын ажилд  ашиглах туулах чадвар сайтай 2018 оны “Toyota Land cruiser-76”  маркийн автомашин 1 /Таван богд моторс ХХК-иас 111,0 сая төгрөгөөр/, БНХАУ-ын “Sanya Motorcycle”  үйлдвэрийн 2018 оны 200 сс хөдөлгүүрийн багтаамжтай 14 ш  /УБ Мото ХХК-иас нэг бүр нь 1,870 мянган төгрөгийн үнэ бүхий/  мотоциклийг нээлттэй сонгон шалгаруулалтаар дагалдах хэрэгслийн хамт худалдан авсныг Нийслэлийн Засаг даргын Ногоон хөгжил, агаарын бохирдлын асуудал хариуцсан орлогч Ж.Батбаясгалан,  Нийслэлийн Байгаль орчны газрын дарга Э.Баттулга нар байгаль хамгаалагчдад гардуулан өглөө.

Байгаль хамгаалагчдын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд  дэвшилтэт техник технологийг нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд  2017 онд нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр байгаль хамгаалагч бүрийг GPS хяналтын төхөөрөмж, түймрийн багаж,  хувцсаар хангаснаар тэднийг аливаа эрсдэлээс хамгаалах, өдөр тутмын үйл ажиллагаанд нь байнгын хяналт тавьж ажиллах боломжийг бүрдүүлсэн юм. Байгаль хамгаалах  чадавхийг бэхжүүлэх  арга  хэмжээг дэс дараатайгаар хэрэгжүүлж буй нь байгаль хамгаалагчдын ажиллах нөхцөлийг сайжруулж, байгаль орчныг хамгаалах, хууль журмын хэрэгжилтэд эерэг нөлөө үзүүлж байна. Тухайлбал 2018 онд нийслэлийн ногоон бүсийг ой хээрийн түймрээс бүрэн сэргийлж, өмнөх онуудтай харьцуулахад хяналт шалгалтын тоог 2,1 дахин нэмэгдүүлснээр зөрчлийн тоо 2,7 дахин буурсан байна. Нийслэлийн ногоон бүсэд 33 байгаль хамгаалагч ажилладаг.

 

- share

Сэтгэгдэл (0)