БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ САНАЛ АВАХ


САНАЛ АВАХ БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД

Баримт бичгийн нэр  Санал авах цахим хаяг

Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, дасан зохицох дэд хөтөлбөр 

 info@environment.ub.gov.mn 

 

Тайлбар: 

Баримт бичгийн төсөлд санал өгөх бол дээр дурдсан цахим хаягаар ирүүлэхээс гадна 

байгууллагын 11-310005, 11-323780 дугаарын утсаар холбогдон саналаа өгнө үү.