ГАДААД ТОМИЛОЛТЫН ТАЛААРХИ МЭДЭЭЛЭЛ


Гадаад томилолт-2021 он

ОВОГ НЭР
АЛБАН ТУШААЛ
АЛЬ УЛСАД
ХУГАЦАА
ЧИГЛЭЛ

-

 -

-

-

-

-

 

Гадаад томилолт-2020 он

ОВОГ НЭР
АЛБАН ТУШААЛ
АЛЬ УЛСАД
ХУГАЦАА
ЧИГЛЭЛ

-

 -

-

-

-

-

 

Гадаад томилолт-2019 он

ОВОГ НЭР
АЛБАН ТУШААЛ
АЛЬ УЛСАД
ХУГАЦАА
ЧИГЛЭЛ
1
Ж.Нарантуяа
С.Энхээ
Зуслангийн товчооны дарга
Хог хаягдал, орчны эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
БНСУ
III/12 – III/15
Хог хаягдлын менежмент
2
Ч.Батсайхан
 
Э.Жаргалсайхан
Ж.Батзолбоо
Уур амьсгалын өөрчлөлт, байгаль орчны төлөв байдлын хяналт шинжилгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
Газар, газрын хэвлийн үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн
Байгаль орчны хяналт, нөхөн сэргээлт хариуцсан мэргэжилтэн
БНСУ
IV/07 – IV/13
Уул уурхайн нөхөн сэргээлт
3
Я.Цэвээнханд
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
Тайланд
IV/29 – V/01
Тогтвортой хөгжил
4
Ц.Цолмонбаатар
Амьтан ургамлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
БНСУ
VI/09 – VI/21
Биологийн олон янз байдлын зүйлийн бүрдлийг тодорхойлох, хамгаалах, олон нийтэд сурталчлах
5
С.Баярмаа
Төсөл, хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн
БНХАУ, Бээжин хот
IX/15-IX/28
Уур амьсгалын өөрчлөлт болон нүүрстөрөгчийн бага ялгарал, ногоон хөгжлийн бодлого, үйл ажиллагаа сэдэвт “Зам ба бүс санаачилга” хөтөлбөрийн сургалт
6 С.Энхээ Зуслангийн товчооны Хог хаягдал, орчны эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Энэтхэг Улс, Шинэ Дели хот IX/06-IX/09 НҮБ-ын Цөлжилттэй тэмцэх конвенцийн Талуудын 14 дүгээр бага хурал
7
Г.Энхжаргал
Зуслангийн бүсийн аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
БНСУ-ын Андун хот
IX/20-XII/06
Ойжуулалтын чиглэлээр мэргэжил дээшлүүлэх сургалт
8
Ч.Дамбасүрэн
Усны асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
БНХАУ
X/16-XI/15
“Усан сан байгуулах, газрын гадаргын усыг хуримтлуулах” сэдэвт сургалт
9
Э.Баттулга
Газрын дарга
Малайз Улсын Пенанг хот
X/15-X/17
“Ази, Номхон далайн бүс нутгийн хотуудын ирээдүй: Тогтвортой хөгжлийн зорилт 2030-д хүрэх шилжилтийн зам” сэдэвт олон улсын хурал
10
Э.Баттулга
Д.Баярмаа
Т.Чингэл
М.Нямаа
П.Мягмарсүрэн
Н.Дорж
 
Ц.Цогбаатар
Газрын дарга
Захиргааны хэлтсийн дарга
Байгаль хамгаалах тасгийн дарга
Төсөл, хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн
Байгаль хамгаалагч, Партизан хэсгийн ахлагч, улсын байцаагч
Байгаль хамгаалагч, Толгойт хэсгийн ахлагч, улсын байцаагч дарга
Байгаль хамгаалагч, Гачуурт хэсгийн ахлагч, улсын байцаагч
Балба Улсын Читван муж, Саураха хот
XI/08-XI/20
Дэлхийн Байгаль хамгаалагчдын чуулган
11
Ч.Батсайхан
Уур амьсгалын өөрчлөлт, байгаль орчны төлөв байдлын хяналт шинжилгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
БНСУ-ын Чэжү хот
XI/18-XI/22
“Орон нутагт түшиглэсэн хөгжил ба тогтвортой хөгжлийн зорилт” сэдэвт сургалт семинар
 

Гадаад томилолт-2018 он

ОВОГ НЭР
АЛБАН ТУШААЛ
АЛЬ УЛСАД
ХУГАЦАА
ЧИГЛЭЛ
1
Б.Хүдэр
Ойн хэлтсийн мэргэжилтэн
БНСУ
III/20 – III/23
Ойн тогтвортой менежмент
2
С.Санжмятав
Газрын орлогч дарга
БНЭУ
IV/09 – IV/13
Хог хаягдлын менежмент
3
С.Энхээ
Зуслангийн товчооны мэргэжилтэн
БНСУ
IV/10 – IV/17
Уур амьсгалын өөрчлөлт
4
А.Пүрэвбат
Ойн хэлтсийн мэргэжилтэн
БНХАУ
IV/25 – V/14
Сэргээгдэх эрчим хүч
5
О.Тэмүүжин
Ойн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн
БНХАУ
V/09 – V/28
Цөлжилтийн эсрэг менежмент
6
Б.Болортуяа
Хүрээлэн буй орчин байгалийн нөөцийн хэлтсийн дарга
БНСУ
VI/21 – VII/11
Уур амьсгалын өөрчлөлт
7
Ж.Батзолбоо
Хүрээлэн буй орчин байгалийн нөөцийн хэлтсийн мэргэжилтэн
ЯПОН УЛС
VIII/20 – IX/14
Хатуу хог хаягдлын менежмент
8
Ц.Уянга
Захиргааны хэлтсийн мэргэжилтэн
БНХАУ
X/23 – X/26
Уур амьсгалын өөрчлөлт
9
Ч.Дамбасүрэн
Ойн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн
БНСУ
X/29 – XI/09
Ойжуулалт
10
Б.Хүдэр
Ойн хэлтсийн мэргэжилтэн
БНХАУ
XI/12 – XI/30
Хот суурин газрын засаглал
11
Я.Цэвээнханд
Хүрээлэн буй орчин байгалийн нөөцийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн
БНХАУ
XI/25 – XII/01
Хатуу хог хаягдлын менежмент
12
Б.Болортуяа
Хүрээлэн буй орчин байгалийн нөөцийн хэлтсийн дарга
БНХАУ
XII/03 – XII/06
Уур амьсгалын өөрчлөлт
13
М.Чинсанаа
Ойн хэлтсийн дарга
БНХАУ
XII/03 – XII/06
Уур амьсгалын өөрчлөлт


Гадаад томилолт-2017 он

ОВОГ НЭР
АЛБАН ТУШААЛ
АЛЬ УЛСАД
ХУГАЦАА
1
Б.Болортуяа
Хүрээлэн буй орчин байгалийн нөөцийн хэлтсийн дарга
ЯПОН УЛС
I/19 – I/24
2
Э.Баттулга
Газрын дарга
БНХАУ
III/20 – III/23
3
С.Энхээ
Захиргааны хэлтсийн мэргэжилтэн
БНСУ
IV/24 – IV/28
4
Э.Золзаяа
Захиргааны хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн
ЯПОН
VI/27 – VI/30
5
А.Пүрэвбат
Ойн хэлтсийн мэргэжилтэн
БНХАУ
VI/29 – VII/21
6
Э.Баттулга
Э.Золзаяа
Газрын дарга
Захиргааны хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн
ХБНГУ
XI/06 – XI/17
7
Б.Болортуяа
Хүрээлэн буй орчин байгалийн нөөцийн хэлтсийн дарга
БНСУ
XI/6 – XI/23
8
Ж.Нарантуяа
С.Энхээ
Зуслангийн товчооны дарга
Захиргааны хэлтсийн мэргэжилтэн
БНХАУ
XI/28 – XII/04
9
Я.Цэвээнханд
Хүрээлэн буй орчин байгалийн нөөцийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн
ВЬЕТНАМ УЛС
XII/07 – XII/08