ОЙЖУУЛАЛТ, НОГООН ЗУРВАС


НИЙСЛЭЛИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ 2009 - 2021 ОНУУДАД ХИЙГДСЭН ОЙЖУУЛАЛТ, НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН АЖЛУУД
 
Зарлагдсан тендрүүдийн нэр Тендер авсан байгууллага Хариуцах эзэн Ойжуулсан газрын байршил Тоо хэмжээ /га/
2021 он
1 Ойжуулалт Ойн хайгуул ХХК  Д.Оюунцэцэг Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хороо Гачуур Хуандайн ам Бөөгийн овоонд  ОНТ20
2 Ойн зурвас  Тансаг Ландшафт ХХК Д.Ариунбаяр  Баянгол дүүргийн 20-р хороо Мах комбинатын 6,7,8 дугаар гүний худгийн талбай ОНТ25
3 Ойн зурвас  Маргад браун групп ХХК  С.Хандсүрэн  Баянгол дүүргийн 20-р хороо Мах комбинат 9, 10, 11 дугаар гүний худгийн талбай ОНТ25
4 Ногоон зурвас  Ойн хайгуул ХХК С.Алтансүх  ХУД 14-р хороо Түргэний гол дагуу  ОНТ25
5 Ойжуулалт Агро форест ХХК Н.Батдорж БЗД 20 дугаар хороо Шар хоолойн амны ойн сан УТ10
2020 он
1 Ойжуулалт Ойн таксаци ХХК Пүрэвжав Баянзүрх дүүрэг орон нутгийн тусгай хамгаалалттай Баянзүрх хайрхан УТ30
Хөвчийн бүргэд ХХК Гунаабазар 
2 Ногоон хэрэм Аглаг ой ХХК  
Налайх дүүрэг 7-р хороо Шинэ Налайх цэцэрлэгт хүрээлэн
ОНТ10
2019 он
1 Ойжуулалт Ойн хайгуул ХХК Д.Оюунцэцэг Баянзүрх дүүрэг Дээндий ам, Шар хоолой ОНТ-57
2 Ногоон хэрэм Ойн хайгуул ХХК Д.Оюунцэцэг ХУД-ийн "Био комбинат" ОНТ-10
ДҮН 67
2018 он
1 Ойжуулалт Ойн хайгуул ХХК Д.Оюунцэцэг Чингэлтэй дүүрэг 19-р хороо Бага Баян ОНТ-35
2 Ойжуулалт Вебтүүн ХХК Мөнхсайхан Чингэлтэй дүүрэг 19-р хороо Мухарын ам УТ-55
3 Ойжуулалт Байгаль цэцэрлэг ХХК Баянбилэг Баянзүрх дүүрэг Баянзүрх уул УТ-30
4 Ойжуулалт Ойн бүргэд ХХК Г.Гунаабазар Багануур дүүрэг 1 хороо УТ-20
5 Ногоон хэрэм Ойн хайгуул ХХК Д.Оюунцэцэг ХУД-ийн "Био комбинат" ОНТ-5
ДҮН 145
2017 он
1 Ойжуулалт Ойн бүргэд ХХК Г.Гунаабазар Баянзүрх ууланд 191-р хэсэглэлийн 10-р ялгарал ОНТ-17
2 Ойжуулалт Вебтүүн ХХК   Чингэлтэй дүүрэг 19-р хороо Бага Баян УТ-150
3 Ойжуулалт Ойн бүргэд ХХК Г.Гунаабазар Чингэлтэй дүүрэг Алаг Бухын зоо     УТ-30
4 Ногоон хэрэм Ойн хайгуул ХХК Д.Оюунцэцэг ХУД-ийн "Био комбинат" 10
ДҮН 207
2016 он
1 Ойжуулалт Ойн ирээдүй ХХК Д.Сайнбаяр Баянзүрх ууланд 191-р хэсэглэлийн 10-р ялгарал ОНТ-60
2 Ойжуулалт Ойн хайгуул ХХК Д.Оюунцэцэг Дээндийн аманд 184-р хэсэглэл 13-р ялгарал ОНТ-40
3 Ойжуулалт Ойн ирээдүй ХХК Д.Сайнбаяр Баянзүрх ууланд 191-р хэсэглэлийн 6-р ялгарал УТ-30
4 Ойжуулалт Төгөл ХХК Д.Сугарсүрэн Дээндийн аманд 185-р хэсэглэлийн 13, 14-р ялгарал УТ-50
5 Ногоон хэрэм Тэнгэрлэг ой ХХК Д.Оюун ХУД-ийн "Морингийн даваа" 10
ДҮН 180
2015 он
1 Ойжуулалт Ойн ирээдүй ХХК Д.Сайнбаяр Баянзүрх уул 191-р хэсэглэл 2, 3-р ялгарал ОНТ-100
2 Ойжуулалт Ойн бүргэд ХХК Г.Гунаабазар Дээндий аманд 193-р хэсэглэл 31, 32, 33, 37-р ялгарал ОНТ-50
3 Ойжуулалт Улаанбаатар ой ан ХХК Ж.Нацагдорж Хуандайн аманд 183-р хэсэглэл 4, 7, 9-р ялгарал ОНТ-40
4 Ойжуулалт "Вэбтүүн" ХХК н.Мөнхбат СХД-ийн Хөндлөнгийн ам 19-р хэсэглэл 9,10-р ялгарал ОНТ-40
5 Ойжуулалт Ойн бүргэд ХХК Г.Гунаабазар Хандгайтын аманд УТ-50
6 Ойжуулалт Ойн ирээдүй ХХК     Д.Сайнбаяр Улиастай аманд УТ-50
7 Ногоон хэрэм "Мөнх ногоон мод" ХХК н.Туяажаргал Ногоон хэрэм ОНТ-10
ДҮН 330
2014 он
1 Ойжуулалт Ойн ирээдүй ХХК Д.Сайнбаяр БЗД-ийн 20-р хороо Баянзүр ууланд 193- хэсэглэл 13, 15, 16, 17-р ялгарал НТ-100
2 Ойжуулалт БЗД-ийн 20-р хороо Баянзүр ууланд 193-р хэсэглэл 26, 32-р ялгарал УТ-50
3 Ойжуулалт Ойн бүргэд ХХК Г.Гунаабазар Дээндийн аманд 183-р хэсэглэл 11-р ялгарал НТ-50
4 Ойжуулалт Хандгайтын аманд 67-р хэсэглэл 7, 12-р ялгарал УТ-50
5 Ойжуулалт Улаанбаатар ой ан ХХК Ж.Нацагдорж Дээндийн аманд 194-р хэсэглэл 22, 25, 26-р ялгарал УТ-60
6 Ойжуулалт Мон таксаци ХХК н.Мягмаржав СХД-ийн Хөндлөнгийн ам 19-р хэсэглэл 5-р ялгарал НТ-50
7 Ойжуулалт Ойн хайгуул ХХК Д.Оюунцэцэг Багануур дүүрэг Баруун Байдлагийн аманд НТ-30
8 Ногоон хэрэм Мон таксаци ХХК н.Мягмаржав ХУД-ийн 14-р хорооТүргэний голын сав дагуу 10
ДҮН 390
2013 он
1 Ойжуулалт "Ойн ирээдүй" ХХК Д.Сайнбаяр Баянзүрх уул Дунд даваа 193-р хэсэглэл 8, 9, 12-р ялгарал НТ-100
2 Ойжуулалт "УБ Ой Ан" ХХК Ж.Нацагдорж Гачуурт Хуандайн ам 170-р хэсэглэл 36, 37-р хэсэглэл НТ-60
3 Ойжуулалт "Ойн бүргэд" ХХК Г.Гунаабазар Гачуурт Шар хоолой 121-р хэсэглэл НТ-60
4 Ногоон хэрэм "Одтоб" ХХК н.Туяа ХУД-ийн 14-р хороо Өлзийт хороолол Түргэний голын сав дагуу 10
ДҮН 220
2012 он
1 Ойжуулалт "Ойн ирээдүй" ХХК Д.Сайнбаяр Баянзүрх Ар нурамт 190-р хэсэглэл 11.12.15 100
2 Ойжуулалт "УБ Ой Ан" ХХК Ж.Нацагдорж Баянзүрх уул Мойлтын аманд 189- хэсэглэл 7.8.12 50
3 Ойжуулалт "Ногоон Харш" ХХК Ц.Баяр Баянзүрх уул Мойлтын аманд 189-р хэсэглэл 1.9.10.11 50
4 Ногоон хэрэм Эрин - үе хөгжил төв ТББ н.Туул ХУД-ийн 14-р хороо Өлзийт хороолол Түргэний голын сав дагуу 10
ДҮН 200
2011 он
1 Ойжуулалт "Ойн ирээдүй" ХХК Д.Сайнбаяр Баянзүрх Ар нурамт 190-р хэсэглэл 11.12.15 100
2 Ойжуулалт "УБ Ой Ан" ХХК Ж.Нацагдорж Баянзүрх уул Мойлтын аманд 189- хэсэглэл 7.8.12 50
3 Ойжуулалт "Ногоон Харш" ХХК Ц.Баяр Баянзүрх уул Мойлтын аманд 189-р хэсэглэл 1.9.10.11 50
4 Ногоон хэрэм Эрин-үе хөгжил төв ТББ н.Туул ХУД-ийн 14-р хороо Өлзийт хороолол Түргэний голын сав дагуу 10
ДҮН 200
2010 он
1 Ойжуулалт Баянзүрх эмэгтэйчүүдийн хөгжил төв ТББ Ц.Хшиигт ИХ бага баян 25
2 Ногоон хэрэм Эрин-үе хөгжил төв ТББ н.Туул ХУД-ийн 14-р хороо Өлзийт хороолол Түргэний голын сав дагуу 10
ДҮН 25
2009 он
1 Ойжуулалт "Ойн хайгуул" ХХК Д.Оюунцэцэг БЗД-ийн Дээндий, Хуанди, Арцат 20
2 Ойжуулалт "Ойн ирээдүй" ХХК Д.Сайнбаяр Баянзүрх Ар нурамт 190-р хэсэглэл 8.9.11-15 130
3 Ойжуулалт "УБ Ой Ан" ХХК Ж.Нацагдорж СБД-ийн Бага цуурай 114-р хэсэглэл 14.15.16.17.20.33 20
4 Ойжуулалт "Ойн таксаци" ХХК Р.Ганбат Гачуурт Шилжрээ 150-р хэсэглэл 6.7.8 50
5 Ногоон хэрэм Мон таксаци н.Мягмаржав ХУД-ийн 14-р хороо Өлзийт хороолол Түргэний голын сав дагуу 10
ДҮН 220
 

Графикаар үзүүлвэл:

Ногоон хэрэм үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол улсын шар шороон шуурга, элсний нүүдлээс хамгаалах туслах зурвасын дагуу Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр ногоон зурвас байгуулах ажлыг 2016-2018 онд нийт 25 га талбайд хийж гүйцэтгэв. 

Он Байршил  га 
2016 он Хан-Уул дүүргийн Морингийн даваа 10
2017 он Хан-Уул дүүргийн Биокомбинат 10
2018 он Хан-Уул дүүргийн Биокомбинат 5