ТӨСЛИЙН ЗӨВЛӨХ ШАЛГАРУУЛЖ АВНА


“Барилгын хэмнэлтийн хурдасгуур” (BEA) нь НҮБ-ын “Тогтвортой Эрчим хүчийг бүгдэд” (SEforALL) санаачилгын хүрээнд үүсэн байгуулагдсан бөгөөд цэвэр эрчим хүчийг ашиглан тогтвортой хөгжилд хүрэх дэлхий нийтийн хүчин чармайлтыг дэмжиж, барилгын салбар дахь эрчим хүчний хэмнэлтийг 2030 он гэхэд 2 дахин нэмэгдүүлэх замаар агаарын чанарыг сайжруулж, хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах зорилготой.

Энэхүү түншлэлд Улаанбаатар хот 2017 онд нэгдсэнээр олон талт хамтын ажиллагааны байгууллагуудтай харилцаа холбоо тогтоож, туршлага судлах, техникийн тусламж авах боломж бүрдсэн.

Тус түншлэлийн хүрээнд “ICLEI” олон улсын байгууллагын санхүүжилттэй, Нийслэлийн Байгаль орчны газарт 1 жилийн хугацаанд ажиллах барилгын эрчим хүчний хэмнэлтийн үйл ажиллагааг төлөвлөж, хэрэгжүүлэх техникийн зөвлөхийн ажлын байр зарлагдаж байна.

Эрчим хүч, байгаль орчны чиглэлээр ажилладаг, төслийн удирдлагаар мэргэшсэн хүмүүс тус газрын 323780 утсаар холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээллийг авна уу. Материалыг 2019 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдөр хүртэл хүлээн авна.