БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫГ ХАМГААЛАХ, МИНЖ НУТАГШУУЛАХ ХЭЛТЭС


Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, минж нутагшуулах хэлтэс нь минж өсгөн үржүүлж, байгальд нутагшуулан экосистемийн таатай орчинг бүрдүүлж Туул голын урсацыг байгалийн аясаар сайжруулах, ажлыг удирдан зохион байгуулах, нийслэлийн нутаг дэвсгэр дэх ногоон бүсийн амьтан, ургамал, биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, нөөцийг тодорхойлох, нутагшуулах, өсгөн үржүүлэх, зүй зохистой ашиглуулах, биотехникийн арга хэмжээ авах, нөхөн сэргээх бодлогыг хэрэгжүүлэх, минжийг идэш тэжээлээр хангах, гадны сөрөг нөлөөллөөс хамгаалж амьдрах таатай орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх, судалгаа шинжилгээ хийх болон иргэд, олон нийтэд чиглэсэн сургалт сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулах чиг үүрэгтэй нэгж юм.
 
Минж нутагшуулах төвийн ажлын хуваарь:
 
Овог нэр Албан тушаал Утасны дугаар Ажиллах өдөр Цагийн хуваарь Татах линк
1 Ч.Батсайхан Хэлтсийн дарга 88117728      
1 Ц.Цолмонбаатар Амьтан, ургамлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 88041082 Ажлын 2 өдөр 09:00-18:00 Татах
2 Б.Тэнгис Биологич 80151091 Ажлын өдрүүдэд 09:00-18:00  
3 Цэрэнноров Амьтны эмч 99772972 Ажлын өдрүүдэд 09:00-18:00  
4 Х.Энхбаатар Жолооч        
5 Т.Ганзориг Минж маллагч 80112557 Өдөр бүр 09:00-18:00  
6 Д.Баярцэнгэл Минж маллагч 80016623 Өдөр бүр 09:00-18:00  
7 Б.Будхүү Минж маллагч 88902100 Өдөр бүр 09:00-18:00  
8 н.Баттөр Минж маллагч 88921837 Өдөр бүр 09:00-18:00