Минж нутагшуулах төвийн ажлын хуваарь


Овог нэр Албан тушаал Утасны дугаар Ажиллах өдөр Цагийн хуваарь Татах линк
1 М.Энхбат Хэлтсийн дарга 91074888 Ажлын 3 өдөр 09:00-18:00  
2 Ц.Цолмонбаатар Амьтан, ургамлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 88041082 Ажлын 2 өдөр 09:00-18:00 Татах
3 Б.Улам-Өрнөх Биологич 99666455 Ажлын өдрүүдэд 09:00-18:00  
4 Цэрэнноров Малын эмч 99772972 Ажлын өдрүүдэд 09:00-18:00  
5   Жолооч        
6 Т.Ганзориг Минж маллагч 80112557 Өдөр бүр 09:00-18:00  
7 Д.Баярцэнгэл Минж маллагч 80016623 Өдөр бүр 09:00-18:00  
8 Б.Будхүү Минж маллагч 88902100 Өдөр бүр 09:00-18:00  
9 Э.Цэрэнхишиг Минж маллагч 88921837 Өдөр бүр 09:00-18:00