БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫГ ХАМГААЛАХ, МИНЖ НУТАГШУУЛАХ ХЭЛТЭС


Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, минж нутагшуулах хэлтэс нь минж өсгөн үржүүлж, байгальд нутагшуулан экосистемийн таатай орчинг бүрдүүлж Туул голын урсацыг байгалийн аясаар сайжруулах, ажлыг удирдан зохион байгуулах, нийслэлийн нутаг дэвсгэр дэх ногоон бүсийн амьтан, ургамал, биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, нөөцийг тодорхойлох, нутагшуулах, өсгөн үржүүлэх, зүй зохистой ашиглуулах, биотехникийн арга хэмжээ авах, нөхөн сэргээх бодлогыг хэрэгжүүлэх, минжийг идэш тэжээлээр хангах, гадны сөрөг нөлөөллөөс хамгаалж амьдрах таатай орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх, судалгаа шинжилгээ хийх болон иргэд, олон нийтэд чиглэсэн сургалт сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулах чиг үүрэгтэй нэгж юм.
 
Минж нутагшуулах төвийн ажлын хуваарь:
 
Овог нэр Албан тушаал Утасны дугаар Ажиллах өдөр Цагийн хуваарь Татах линк
1 Ц.Цолмонбаатар Хэлтсийн дарга 88041082 Ажлын өдрүүдэд 09:00-18:00  
2 Б.Тэнгис Амьтан, ургамлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 80151091 Ажлын өдрүүдэд 09:00-18:00 Татах
3 Б.Одболд Амьтны эмч 99250019 Ажлын өдрүүдэд 09:00-18:00  
4 Х.Энхбаатар Жолооч        
5 Т.Ганзориг Минж маллагч 80112557 Өдөр бүр 09:00-18:00  
6 Д.Баярцэнгэл Минж маллагч 80016623 Өдөр бүр 09:00-18:00  
7 Б.Будхүү Минж маллагч 80098296 Өдөр бүр 09:00-18:00  
8 Б.Шинэтуяа Минж маллагч 95019480 Өдөр бүр 09:00-18:00