НЭН ХОВОР УРГАМЛЫН ЖАГСААЛТ


НЭН ХОВОР УРГАМЛЫН ЖАГСААЛТ

 

Монгол нэр

Латин нэр

 1. Ильиний аарниг
 1. Arnica IIjinii
 1. Сибирь агдаргана
 1. Zegadenus sibiricus
 1. Анхилуун агранз
 1. Blembersteinia odara
 1. Бавгар үр тагчаахай
 1. Distamnus dasecarpus
 1. Час улаан алтандусал
 1. Tofildia coccinea
 1. Ганцэцэгт алтанзул
 1. Tulipa uniflora
 1. Цөлийн аргамжинцэцэг
 1. Cistanche deserticolla
 1. Хонин арц
 1. Juniperus sabina
 1. Навчгүй багалуур
 1. Anabasis aphylla
 1. Ноосон шилбэт багалуур
 1. Anabasis eripoda
 1. Сайхны бамбай
 1. Valeriana saichanensis
 1. Вансэмбэрүү банздоо
 1. Saussurea involucrata
 1. Төвд баягзаваа
 1. Lancea tibctica
 1. Цагаан боролзгоно
 1. Dasiphora lactiflora
 1. Цавцагаан бөлбөө
 1. Nymphaea candida
 1. Регелийн будраа
 1. IIjinia Regelii
 1. Монгол буурцгана
 1. Chesneya mongolica
 1. Монгол бүрэлгэнэ
 1. Viburnum mongolicuim
 1. Саржентийн бүрэлгэнэ
 1. Viburnum Sargentii
 1. Алтан бэрмэг
 1. Limonium aureum
 1. Шарбэрээмэг
 1. Arnebia guttata
 1. Манж гандигар
 1. Sambucus manshurica
 1. Цэдэнгийн гиш
 1. Vicia Tsydenii
 1. Ганцсудалт гишүүнэ
 1. Rheum uninerve
 1. Эгэл годил өвс
 1. Acorus calamus
 1. Уртнавчит далантовч
 1. Androsace longifolia
 1. Томнавчит дэгд
 1. Gentiana macrophylla
 1. Сэвсгэр дэгд
 1. Gentiana pulmonaria
 1. Бага жагмаа
 1. Typha minima
 1. Мавританы жамба
 1. Malva Mauritiana
 1. Соёны жамъянмядаг
 1. Trollius sajanense
 1. Муркрофтын жигд
 1. Elaeagnus Moorcroftii
 1. Сибирь жолоо
 1. Abies sibirica
 1. Зэгэл зогдоргоно
 1. Clematia glauca
 1. Өргөн зуншилцэцэг
 1. Majanthemum dilatatum
 1. Бяцханзууч
 1. Cardamine parviflora
 1. Банзрагчийн зүлгэлж
 1. Sertia Banzaragczii
 1. Морин зээргэнэ
 1. Ephedra equisetina
 1. Федченкогийн зээргэнэ
 1. Ephedra Fedtschenkoae
 1. Алтаргана илаархай
 1. Solidago dahurica
 1. Төв-азийн лавай
 1. Asterthamnus cnetrali-asiaticus
 1. Шаравтарлидэр
 1. Sophora flavescens
 1. Цайвардуумогойн идээ
 1. Sedum Pallescens
 1. Элсний мөнхцэцэг
 1. Helichrysum arenarium
 1. Монгол мөнххаргана
 1. Animopiptanthus Mongolicus
 1. Намханмухарцагаан
 1. Polygonatum Humile
 1. Цөлийн мүгваа
 1. Salvia deserta
 1. Алтангагнуур мүгэз
 1. Rhodiola Rosea
 1. Намгийн наангил
 1. Scheuchzeria Palustris
 1. Ахарэвэрт нил
 1. Viola Brachycera
 1. Хос навчит нилгэнэ
 1. Plantanthera Bifolia
 1. Тансаг номилгоно
 1. Anenarrhena asphodeloides
 1. Пржевальскийн нүцгэнүүр
 1. Gymnocarpos Przewalskii
 1. Хар нэрс
 1. Vacciniuni Myrtillus
 1. Өргөн ойм
 1. Dryopteris dilatata
 1. Навчтгүй оочгоно
 1. Epipogium ephyllum
 1. Шивүүр ортууз
 1. Oxytropis acanthacea
 1. Хэврэгнавчит ортууз
 1. Oxytropis fragilifolia
 1. Грубовын ортууз
 1. Oxytropis Grubovii
 1. Эгэлөмхий өвс
 1. Peganum harmala
 1. Их саадганцэцэг
 1. Cypirpedium macranthum
 1. Шар саадганцэцэг
 1. Cypirpedium calceolus
 1. Бяцхан саахууцэцэг
 1. Nuphar pumila
 1. Ганцнавчнт салжир
 1. Gueldenstaedtia monophyla
 1. Буржгарсараана
 1. Lilium martagon
 1. Дагуур сараана
 1. Lilium pensylvanicum
 1. Кокандсарнай
 1. Rosa Kokanica
 1. Сийрэг сарнай
 1. Rosalaxa
 1. Томдохиурт сонгино
 1. Allium macrosternon
 1. Сармисан сонгино
 1. Allium obliquum
 1. Тагийн сөд
 1. Sanguisorba alpina
 1. Хөвдөг сумалж
 1. Sagittaria natans
 1. Ямаан сэрдэг
 1. Saxifraga hirculus
 1. Нүцгэн товьцэцэг
 1. Mitella nuda
 1. Оньт тонхуу
 1. Chrysanthemum sinuatum
 1. Говийн тост
 1. Brachanthemum gobicum
 1. Монголчуудын тост
 1. Brachanthemum Mongolorum
 1. Уулын туйпланцар
 1. Phlomis oreophila
 1. Өргөн навчит тугаргана
 1. Zizania latifolia
 1. Болцуут түдэнхавх
 1. Calypso bulbosa
 1. Сибирь тэмээнхөх
 1. Vince toxicum sibiricum
 1. Алтантэрэлж
 1. Rhododendron aureum
 1. Адамсын тэрэлж
 1. Rhododendron Adamsii
 1. Дагуур тэрэлж
 1. Rhododendron Dahuricum
 1. Ледебүрийн тэрэлж
 1. Rhododendron Ledebourii
 1. Жижигнявчит тэрэлж
 1. Rhododendron Pravifolium
 1. Тэснавчит тэсмэг
 1. Sorbaria sorbifolia
 1. Ганболдын удвал
 1. Aquilegia Ganboldii
 1. Потанийнулаантулам
 1. Incarvillea Potaninii
 1. Элдэвнавчит улиас
 1. Populus diversifolia
 1. Төгрөгнавчит үстхиг
 1. Drosera rotundafolia
 1. Англи үстхиг
 1. Drosera anglica
 1. Залаархаг хавраг
 1. Ferula ferulaeodes
 1. Говийн харгана
 1. Caragana gobica
 1. Хойрго харгана
 1. Caragana brachypoda
 1. Төвдхаргана
 1. Caragana tibetica
 1. Газрын хар үс
 1. Nematonostoc flagelliforme
 1. Цагааннавчит хасзул
 1. Olgaea leucophylla
 1. Хулан хойрго
 1. Potatinia Mongolica
 1. Гянган хонгорзул
 1. Centaurea pulchella
 1. Мөгөөрсхэй хонхорцгоно
 1. Rhaponticuin carthamnoides
 1. Кенскегийн хонхорцог
 1. Convallaria Keiskei
 1. Сүүнорхоодой хонхоодой
 1. Codonopsis clematidea
 1. Мөнгөлөг хонхотхаргана
 1. Halimodendron halodendron
 1. Куцнецовын хорс
 1. Aconitum Kusnezoffi
 1. Потанинийн хотир
 1. Zygophyllum Potaninii
 1. Алтайн хувиланга
 1. Pedicularis altaica
 1. Шарилжжниннавчит хувилганга
 1. Pedicularis abrolanifolia
 1. Монгол хундгана
 1. Adonis mongolica
 1. Цагаан хүн хорс
 1. Physochlaina albiflora
 1. Жижиг цангис
 1. Oxycoccus microcarpus
 1. Дуулгавчинцахирам
 1. Orchis militaris
 1. Фуксийн цахирам
 1. Orchis Fuchsii
 1. Хөхөө цүнхрэг
 1. Neottianthe cucullata
 1. Камчатын цүнхүй
 1. Neottia camtschatea
 1. Цагаан цээнэ
 1. Paeonia lactiflora
 1. Тойруулгат чандганчих
 1. Paris verticillata
 1. Баруунхуурайн чихэр өвс
 1. Glycyrrhiza squamulosa
 1. Монгол чоногоно
 1. Jurinea Mongolica
 1. Гиений хаврын шар
 1. Gagea heensis
 1. Монгол шардалан
 1. Tugarinovia mongolica
 1. Чулуусагшарилж
 1. Artemisia lithophila
 1. Жанз шарилж
 1. Artemisia tomentella
 1. Алтаншар шарилж
 1. Artemisia xanthochroa
 1. Хүнсний шигмээ
 1. Aspecilia esculenta
 1. Сөөгөн шимэрс
 1. Hedysarum fruticosum
 1. Цэнгэлийн шимэрс
 1. Hedysarum sanilense
 1. Юлдэн шүүдэр ойм
 1. Botrychium lanceolatum
 1. Гурвалсаншүрүндэс
 1. Corrallorhiza trifida
 1. Балуун шивэрс
 1. Lycopodium clavatum
 1. Тагийн шивэрс
 1. Lycopodium alpinum
 1. Жижигнавчит яшил
 1. Rhamnus parvifolia
 1. Уссур яшил
 1. Rhamnus ussuriensis

 

 

 

 

 

 

 

 

- share

Сэтгэгдэл (2)

 • Батпалам

  намханмухарцагаан ургамал юунд сайн, яаж хэрэглэх вэ?

  2019-08-13
 • 2021-07-17