УЛААНБААТАР ХОТЫН ЭВДЭРСЭН ГАЗРЫН СУДАЛГАА 2018 ОН


 

Тооллого хийсэн байгууллагын нэр Тооллого хийсэн огноо Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Эвдэрсэн шалтгааны төрөл Эвдрэлд орж орхигдсон газрын нэр Эвдэрсэн нийт талбай, га
1 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-10-15 Улаанбаатар Налайх Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Харганат-3 "Танлон" ХХК 9.6600
2 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-10-15 Улаанбаатар Налайх Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Налайхын зүүн жигүүр
"Хуалян" ХХК
3.4000
3 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-10-15 Улаанбаатар Налайх Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Харганат "Хунхуа" ХХК 3.2900
4 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-10-15 Улаанбаатар Налайх Уул уурхайн олборлолт Налайхын хогийн цэгийн хойд талбай 3.4000
5 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-10-15 Улаанбаатар Налайх Авто замын ажил Налайхаас Тэрэлж салах замын уулзварын баруун тал 1.6000
6 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-10-15 Улаанбаатар Налайх Авто замын ажил Майхан уулын өвөр, цэргийн ангийн баруун тал 2.5600
7 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-10-15 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Авто замын ажил Хүй долоон худаг орчим-3 0.4900
8 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-10-15 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Авто замын ажил Хүй долоон худаг орчим-2 1.7700
9 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-10-15 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Авто замын ажил Хүй долоон худаг орчим-1 0.3300
10 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-10-15 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Бусад үйл ажиллагаа 26-р хорооны байрны хойд талбай 0.3400
11 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-10-15 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Бусад үйл ажиллагаа Улаанчулуут хогийн цэгийн хойд талбай 2.7200
12 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-10-15 Улаанбаатар Налайх Авто замын ажил Их ам 1.6000
13 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-12-22 Улаанбаатар Налайх Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Их ам "Шар Монгол" ХХК 9.9900
14 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-10-15 Улаанбаатар Налайх Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Цувраа толгой 5.4800
15 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-10-15 Улаанбаатар Налайх Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Ногоон толгой-1 4.4100
16 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-10-15 Улаанбаатар Налайх Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Налайх гол-1 3.1300
17 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-10-15 Улаанбаатар Налайх Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Зүүн хэсэг 0.8400
18 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-10-15 Улаанбаатар Налайх Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Ногоон толгой-2 0.3600
19 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-10-15 Улаанбаатар Налайх Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Дэнжийн элс-1 2.1100
20 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-10-15 Улаанбаатар Налайх Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Ундрах толгой 0.1700
21 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-12-15 Улаанбаатар Налайх Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Зуун мод 3.5000
22 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-10-15 Улаанбаатар Налайх Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Зуун модны элс-1 "Бүти" ХХК 14.0000
23 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-10-15 Улаанбаатар Налайх Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Зуун модны элс-1 "Сэрүүн сэлбэ" ХХК 14.2000
24 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-10-15 Улаанбаатар Налайх Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Зуун мод "Минжит булган гол" ХХК 2.6300
25 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-10-15 Улаанбаатар Налайх Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Зуун модны элс 3.9000
26 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-10-15 Улаанбаатар Налайх Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Элстэйн гол 25.6900
27 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-10-15 Улаанбаатар Налайх Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Зуун мод "Мерсу" ХХК 1.9700
28 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-10-15 Улаанбаатар Налайх Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Номгон 3.1300
29 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-10-15 Улаанбаатар Налайх Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт 53-р уклоны зүүн жигүүр 1.7100
30 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-10-15 Улаанбаатар Налайх Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Налайх 10.4900
31 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-10-15 Улаанбаатар Налайх Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Харганат-3 1.8800
32 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-10-15 Улаанбаатар Налайх Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Зүүн жигүүр 2.4800
33 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-10-15 Улаанбаатар Налайх Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Хотгор 0.6300
34 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-10-15 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Шар хөвийн хоолой 15.3000
35 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-10-15 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Зүүн турууны ам 1.9600
36 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-10-15 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Баруун туруун-2 2.8900
37 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-10-15 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Найрамдал шаврын орд 37.7200
38 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-10-15 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Зүүн түрүүн 1.4700
39 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-10-15 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Улаанчулуут 3.3900
40 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-10-15 Улаанбаатар Сонгинохайрхан Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Их наран гол 1.0600
41 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-10-15 Улаанбаатар Баянзүрх Авто замын ажил Сүүл даваа 3.6700
42 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-10-15 Улаанбаатар Баянзүрх Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Цагаан даваа 0.9000
43 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-10-15 Улаанбаатар Баянзүрх Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Баруун цагаан даваа 0.2000
44 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-10-15 Улаанбаатар Баянзүрх Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Цагаан даваа-1 1.8900
45 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-10-15 Улаанбаатар Баянзүрх Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Их булаг 4.6200
46 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-10-15 Улаанбаатар Баянзүрх Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Их булаг-1 3.3800
47 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-10-15 Улаанбаатар Хан Уул Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Морин даваа 2.3000
48 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-10-15 Улаанбаатар Хан Уул Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Гишүүний 26.1000
49 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-10-15 Улаанбаатар Хан Уул Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Татам-4 19.5000
50 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-12-21 Улаанбаатар Хан Уул Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Гишүүн-2 8.4400
51 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-10-15 Улаанбаатар Хан Уул Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Татам-2 10.7100
52 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-10-15 Улаанбаатар Хан Уул Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Гишүүн 1.7500
53 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-10-15 Улаанбаатар Хан Уул Авто замын ажил Морин уул 50.1100
54 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-10-15 Улаанбаатар Хан Уул Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Туул 0.5000
55 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-10-15 Улаанбаатар Хан Уул Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Гишүүний ам 0.6700
56 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-10-15 Улаанбаатар Хан Уул Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Элст хайрга 1.0000
57 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-10-15 Улаанбаатар Хан Уул Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Гишүүний ам-2 0.3000
58 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-10-15 Улаанбаатар Хан Уул Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Бөхөг-Солонго 6.8300
59 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-10-15 Улаанбаатар Хан Уул Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Бөхөг 8.9700
60 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-10-15 Улаанбаатар Хан Уул Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Гишүүний ам Гэрэлт шинэчлэл 0.9700
61 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-10-15 Улаанбаатар Хан Уул Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Харзатын гозгор 17.7100
62 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-10-15 Улаанбаатар Хан Уул Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Харзатын гозгор Даян оргил 15.3700
63 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-11-10 Улаанбаатар Хан Уул Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Сайрт 5.8500
64 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-11-10 Улаанбаатар Хан Уул Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Гишүүн-2 Хера 0.5100
65 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-12-21 Улаанбаатар Хан Уул Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Элт хайрга-3 1.7700
66 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-11-10 Улаанбаатар Хан Уул Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Элт хайрга-2 0.5700
67 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-11-10 Улаанбаатар Хан Уул Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Элт хайрга-1 3.6700
68 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-11-10 Улаанбаатар Хан Уул Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Бөхөг-1 6.6900
69 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-11-10 Улаанбаатар Хан Уул Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Морин толгой-1 61.1500
70 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-11-10 Улаанбаатар Хан Уул Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Элст-Хайрхан 6.9200
71 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-11-10 Улаанбаатар Хан Уул Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Үнсгэнийн хөндий-1 2.2000
72 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-11-10 Улаанбаатар Хан Уул Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Гишүүний ам-5 7.3400
73 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-11-10 Улаанбаатар Хан Уул Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Гишүүний ам-4 2.4900
74 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-12-20 Улаанбаатар Хан Уул Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Гишүүний ам-3 18.8000
75 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-11-10 Улаанбаатар Хан Уул Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Цагаан хөндий 1.0000
76 "Грийн лэнд прайндли" ХХК 2018-11-10 Улаанбаатар Хан Уул Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт Гишүүний ам ХУД-2 6.5400