НИЙСЛЭЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ГАЗРААС 2019 ОНД ГАРГАСАН ЕРӨНХИЙ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДҮГНЭЛТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ


Захиалагч байгууллагын нэр Дүүрэг Ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт Төслийн нэр Ерөнхий үнэлгээний шийдвэр Дүүргийн Засаг даргын санал Үйл ажиллагаа явуулах газар нь сумын ГЗБТ-нд туссан эсэх Ерөнхий үнэлгээ хийсэн хүний нэр /мэргэжилтэн/
1 M-ойл групп ХХК Хан-Уул дүүргийн 9-р хороо 2019.01.14 2018/1 Шатахуун түгээх станц Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 12-р сарын 28-ны өдрийн 06/635 тоот албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
2 M-ойл групп ХХК Баянзүрх дүүрэг, 21-р хороо 2019.01.14 2018/2 Шатахуун түгээх станц Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 12-р сарын 28-ны өдрийн 06/635 тоот албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
3 M-ойл групп ХХК Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо 2019.01.14 2018/3 Шатахуун түгээх станц Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 12-р сарын 28-ны өдрийн 06/635 тоот албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
4 M-ойл групп ХХК Сонгинохайрхан дүүрэг, 32-р хороо 2019.01.14 2018/4 Шатахуун түгээх станц Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 12-р сарын 28-ны өдрийн 06/635 тоот албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
5 M-ойл групп ХХК Хан-Уул дүүрэг, 3-р хорооны нутагт хэрэгжинэ. 2019.01.14 2019/5 Шатахуун түгээх станц Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 12-р сарын 28-ны өдрийн 06/635 тоот албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
6 M-ойл групп ХХК Сонгинохайрхан дүүрэг, 20-р хороо 2019.01.14 2019/6 Шатахуун түгээх станц Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 12-р сарын 28-ны өдрийн 06/635 тоот албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
7 M-ойл групп ХХК Баянзүрх дүүрэг, 25-р хорооны нутагт хэрэгжинэ. 2019.01.14 2019/7 Шатахуун түгээх станц Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 12-р сарын 28-ны өдрийн 06/635 тоот албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
8 M-ойл групп ХХК Хан-Уул дүүрэг, 11-р хорооны нутагт хэрэгжинэ. 2019.01.14 2019/8 Шатахуун түгээх станц Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 12-р сарын 28-ны өдрийн 06/635 тоот албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
9 Нарангол тоосго ХХК Сонгинохайрхан  дүүрэг, 20-р хороо 2019.01.14 2019/9 Мод боловсруулах үйлдвэр Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ны өдрийн 01/3369 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
10 Онцгой Байдлын Ерөнхий газар Сонгинохайрхан дүүрэг, 20-р хороо 2019.01.15 2019/10 Шатахуун түгээх станц Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2018 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн 01/3261 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
11 “Марал дизайн” ХХК Баянгол дүүргийн 6-р хороо 2019.01.15 2019/11 Марал арьсан эдлэлийн үйлдвэрийг өргөжүүлэх Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Баянгол дүүргийн Засаг даргын албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
12 Иргэн Б.Мөнхсайхан Баянгол дүүрэг, 20-р хороо 2019.01.15 2019/12 Автомашин хийгээр цэнэглэх станц Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2018 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдрийн 05/1353 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
13 Ургамал хамгааллын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн” УТҮГ Баянгол дүүрэг 20-р хороо 2019.01.15 2019/13 Эрдэм шинжилгээ, туршилтын газар Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2018 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 05/2660 дугаартай албан бичиг засвар хийлгэсэн Э.Жаргалсайхан
14 “Мед-Аналитик” ХХК Баянгол дүүрэг 5 дугаар хороонд 2019.01.15 2019/14 Лабораторийн үйл ажиллагааны өргөтгөл, шинэчлэл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн 05/2667 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
15 “Евролайн” ХХК Сонгинохайрхан дүүрэг 4-р хороонд 2019.01.15 2019/15 Аж ахуйн хашаа Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2018 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 01/2952 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
16 “Монфрэш сүү” ХХК Хан-Уул дүүрэг 3-р хороонд 2019.01.16 2019/16 Өтгөрүүлсэн сүү үйлдвэрлэх Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2018 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн 05/569 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
17 “Очир дагинас” ХХК Баянзүрх дүүрэг 11-р хороонд 2019.01.16 2019/17 “Хиам, махан бүтээгдэхүүний үйлдвэр” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2018 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн 1а/1161 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
18 “Эм Ди Си Пи” ХХК Сонгинохайрхан дүүрэг 32-р хороонд 2019.01.21 2019/18 Мах боловсруулах үйлдвэр Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 1/1747 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
19 “Эрч хишиг” ХХК Баянзүрх дүүрэг 5-р хороонд 2019.01.21 2019/19 Орон сууц нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2018 оны 12-р сарын 10-ны өдрийн 01а/1427 тоот албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
20 “ЭСББЗ” ХХК Сонгинохайрхан дүүрэг, 32 дугаар хороонд 2019.01.21 2019/20 Дөрвөн улирлын хүлэмж, зоорь Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2018 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн 01/1744 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
21 “Мончингистэй” ХХК Чингэлтэй дүүрэг, 3 дугаар хороонд 2019.01.22 2019/21 Авто машины граж Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2018 оны 11 дүгээр сарын 01-ны өдрийн 01/1947 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
22 Иргэн М.Мөнхнасан Сүхбаатар дүүрэг, 9 дүгээр хороонд 2019.01.22 2019/22 Авто машины кузов засвар Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2018 оны 11 дүгээр сарын 01-ны өдрийн 2/2811 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
23 “ШУТЦ” ХХК Сүхбаатар дүүрэг 17-р хороонд 2019.01.22 2019/23 Угаалга, цэвэрлэгээ үйлчилгээний нэгдсэн төв Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 01-р сарын 21-ний өдрийн 01/ тоот албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
24 “НЬЮ ВИНДӨҮ” ХХК Сүхбаатар дүүрэг, 13-р хороо 2019.01.23 2019/24 Вакум цонхны үйлдвэр Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2018 оны 12-р сарын 12-ны өдрийн 01/3215 тоот албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
25 “Оргил кондитер” ХХК Баянгол дүүрэг 20-р хороо 2019.01.23 2019/25 Жигнэмэгийн үйлдвэр байгуулах Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2018 оны 11-р сарын 12-ны өдрийн 05/2344 тоот албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
26 “Еден” ХХК Баянгол дүүрэг 20-р хороо 2019.01.24 2019/26 Жимс боловсруулах Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2018 оны 11-р сарын 12-ны өдрийн 05/2344 тоот албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
27 “Экспрэсс оношилгооны төв” ХХК Баянзүрх дүүрэг 3 дугаар хороо 2019.01.25 2019/28 Экспрэсс оношилгооны төв Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 1 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 01а/55 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
28 “Биндэрмөнх” ХХК Сонгинохайрхан дүүрэг 20 дугаар хороо 2019.01.25 2019/29 Төмөр ёмкомстийн үйлдвэрлэл Нефтийн сав, тоног төхөөрөмж угсралт Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 1 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 01/113 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
29 “Мек бридж” ХХК Сонгинохайрхан дүүрэг 20 дугаар хороо 2019.01.28 2019/30 “Цахилгаан кабель утасны үйлдвэр” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2018 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн 01/3300 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
30 "Рич хэлл" ХХК Сонгинохайрхан дүүрэг 20 дугаар хороо 2019.01.28 2019/31 Аж ахуйн зориулалт бүхий авто граж төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2018 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн 01/3260 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
31 “Ууган сувд” ХХК Баянзүрх дүүрэг 8 дугаар хороо 2019.01.28 2019/32 “Зулхай үйлдвэрлэх үйлдвэр” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 01 дугаар сарын 22-ны өдрийн 01а/60 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
32 “Мөнгөн сав тоног” ХХК Сонгинохайрхан дүүрэг 20 дугаар хороо 2019.01.29 2019/33 “Нефтийн сав, тоног төхөөрөмж угсралт ” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 1 дүгээр сарын 24-ны өдрийн 01/173 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
33 Иргэн Х.Баттогтох Баянгол дүүрэг, 3-р хороо 2019.01.29 2019/34 “Авто машин угаалга” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 05/207 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
34 Иргэн Д.Бямбадорж Хан-Уул дүүрэг, 10-р хороо 2019.01.31 2019/36 “Шатахуун түгээх станц” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2018 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 05/583 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
35 “ТГ ТГ” ХХК Хан-Уул дүүрэг 3 дугаар хороо 2019.02.01 2019/37 “Ноос, ноолууран бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 1 дүгээр сарын 29-ны өдрийн 05/38 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
36 “Кембо” ХХК Сонгинохайрхан дүүрэг 32-р хороо 2019.02.02 2019/38 “Мах махан бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэр” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх   туссан Э.Жаргалсайхан
37 “Нарантуул илч” ХХК Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо 2019.02.02 2019/39 “Эс эс гарден орон сууц нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 02-р сарын 01-ний өдрийн 05/43 тоот албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
38 “Хүлэгт хан түшиг” ХХК Сонгинохайрхан дүүрэг, 20-р хороо 2019.02.04 2019/40 “Шатахуун түгээх станц” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2018 оны 12 дугаар сарын 24-ны өдрийн 01/3308 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
39 Иргэн С.Үлэмж Баянзүрх дүүрэг 8-р хороо 2019.02.12 2019/41 “Сүлжмэл бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдрийн 01а/98 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
40 “Изинис Эйрвэйз” ХХК Хан-Уул дүүрэг, 10-р хороо 2019.02.12 2019/42 “Нисэх онгоцны ангаар бааз” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2018 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн 05/543 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
41 Иргэн О.Ариунболд Сонгинохайрхан дүүрэг, 22-р хороо 2019.02.14 2019/43 “Мөнгөн аяганы үйлдвэрлэл” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн 01/284 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
42 Иргэн Д.Вандан Баянгол дүүрэг 3-р хороо 2019.02.18 2019/44 “Худалдаа үйлчилгээ” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдрийн 05/277 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
43 “Багануур тохижилт” ОНӨААТҮГ Багануур дүүрэг, 3-р хороо 2019.02.18 2019/45 “Хог ангилах төв” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Багануур дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 2 дугаар сарын 04-ний өдрийн 01/31 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
44 “Шинэ эриний хүүхдүүд” ХХК Чингэлтэй дүүрэг, 18-р хороо 2019.02.19 2019/46 “Хүүхдийн цэцэрлэг байгуулах” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн 1/253 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
45 “Лока” ХХК Баянгол дүүрэг, 20-р хороо 2019.02.26 2019/47 “Төмөр албан тасалгааны тавилгын үйлдвэрлэлийн бизнес” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн 1/253 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
46 “Чиглэл” ХХК Чингэлтэй дүүрэг, 10-р хороо 2019.02.26 2019/48 “Хүнс, нийтийн хоолны зориулалттай төхөөрөмжийн үйлдвэрлэл” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн 1/252 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
47 “Ви Икс моторс” ХХК Сүхбаатар дүүрэг, 9-р хороо 2019.02.27 2019/49 “Авто засвар, сэлбэг худалдаа” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2018 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 2/2968 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
48 “Юнигаз” ХХК Баянзүрх дүүрэг, 8-р хороо 2019.02.27 2019/50 “Автомашин хийгээр цэнэглэх станц” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 02 дугаар сарын 21-ны өдрийн 01а/123 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
49 “Лакки хаппи малайзвүүд” ХХК Сонгинохайрхан дүүрэг, 28-р хороо 2019.03.01 2019/51 “Модон эдлэл, гар урлал хийцийн мужааны цех” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 2 дугаар сарын 22-ны өдрийн 01/353 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
50 “Золбоо цэцэрлэг” БСБ Баянзүрх дүүрэг, 8-р хороо 2019.03.06 2019/52 “Цэцэрлэгийн өргөтгөл” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 2 дугаар сарын 22-ны өдрийн 01/353 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
51 “Эфэс хүнс” ХХК Баянзүрх дүүрэг, 11-р хороо 2019.03.06 2019/53 “Мах ангилан ялгах, савлах үйлдвэр, агуулах” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 3 дугаар сарын 07-ны өдрийн 1а/155 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
52 “Ванхүү” ХХК Чингэлтэй дүүрэг, 14-р хороо 2019.03.06 2019/54 “Үйлчилгээтэй орон сууц” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 3 дугаар сарын 05-ны өдрийн 01/370 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
53 “Тайда” ХХК Сонгинохайрхан дүүрэг, 20-р хороо 2019.03.11 2019/55 “Цахилгаан барааны тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдрийн 01/362 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
54 “Тэс петролиум” ХХК Баянзүрх дүүрэг, 11-р хороо 2019.03.12 2019/56 “Шатахуун түгээх станц” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх   туссан Э.Жаргалсайхан
55 “Тэс петролиум” ХХК Чингэлтэй дүүрэг, 10-р хороо 2019.03.12 2019/57 “Шатахуун түгээх станц” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх   туссан Э.Жаргалсайхан
56 “Ойн бирж” ХХК Сонгинохайрхан дүүрэг, 11-р хороо 2019.03.12 2019/58 “Шатахуун түгээх станц” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх   туссан Э.Жаргалсайхан
57 “Ойн бирж” ХХК Сонгинохайрхан дүүрэг, 6-р хороо 2019.03.12 2019/59 “Шатахуун түгээх станц” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх   туссан Э.Жаргалсайхан
58 “Лока”ХХК Баянгол дүүрэг, 20-р хороо 2019.03.12 2019/60 “Төмөр албан тасалгааны тавилгын үйлдвэрлэлийн бизнес” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 3 дугаар сарын 01-ний өдрийн 05/439 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
59 Иргэн С.Гантөмөр Баянгол дүүрэг, 20-р хороо 2019.03.12 2019/61 “Аж ахуйн хашаа” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 2 дугаар сарын 28-ний өдрийн 05/418 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
60 “Авто замын засвар арчлалтын нэгтгэлийн түүх” НҮТББ Баянгол дүүрэг, 20-р хороо 2019.03.14 2019/62 “Ажлын бээлийн үйлдвэрлэх” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 2 дугаар сарын 26-ны өдрийн 05/375 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
61 “Авто кали” ХХК Сонгинохайрхан дүүрэг, 32-р хороо 2019.03.14 2019/63 “Хүнд машин механизмын дугуй үйлдвэрлэх” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн 01/400 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
62 “Алтан жолоо трейд” ХХК Баянзүрх дүүрэг, 12-р хороо 2019.03.14 2019/64 “Сансар 8 худалдааны төв” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2018 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн 1а/148 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан

63

Иргэн Ц.Төмөр Хан-Уул дүүрэг, 2-р хороо 2019.03.20 2019/65 “Үйлдвэрлэл оффис” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 03 дугаар сарын 04-ны өдрийн 05/94 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
64 Иргэн Ц.Төмөр Хан-Уул дүүрэг, 2-р хороо 2019.03.20 2019/66 “Үйлдвэрлэл оффис” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 03 дугаар сарын 04-ны өдрийн 05/93 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
65 Иргэн Ж.Болдбаатар Хан-Уул дүүрэг, 16-р хороо 2019.03.20 2019/67 “Үйлчилгээтэй орон сууц” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 03 дугаар сарын 04-ны өдрийн 05/94 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
66 Иргэн Д.Оюундэлгэр Баянгол дүүрэг, 1-р хороо 2019.03.20 2019/68 “Үйлчилгээний барилга” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдрийн 05/536 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
67 Иргэн Д.Мягмаржав Баянгол дүүрэг, 20-р хороо 2019.03.21 2019/69 “Хүнсний ногооны агуулах, аж ахуйн хашаа” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн 05/417 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
68 Иргэн Х.Батбаяр Баянгол дүүрэг, 20-р хороо 2019.03.21 2019/70  “Хүнсний ногооны агуулах, аж ахуйн хашаа” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн 05/419 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
69 Иргэн Ч.Энхбат Сонгинохайрхан дүүрэг, 4-р хороо 2019.03.21 2019/71 “Содон авто угаалга” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн 01/537 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
70 “Талимаа” ХХК Баянгол дүүрэг, 12-р хороо 2019.03.21 2019/72 “Талимаа эмнэлэг” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн 05/546 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
71 “Смарт крафт” ХХК Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо 2019.04.01 2019/73 “Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн худалдаа үйлдвэрлэл” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн 09/155 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
72 “Ган Харш” ХХК Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо 2019.04.02 2019/74 “Үйлдвэрлэлийн туслах аж ахуй” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн 09/156 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
73 “Агро нэгтгэл трейд” ХХК Баянзүрх дүүрэг, 23-р хороо 2019.04.02 2019/75 “Мах шулалгааны цех” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Баянзүрх дүүргийн 23 дугаар хорооны Засаг даргын 2019 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн 359 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
74 Иргэн Г.Баттүшиг Сүхбаатар дүүрэг, 4-р хороо 2019.04.02 2019/76 “Үйлчилгээ, авто зогсоолын барилга” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 1/605 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
75 “Түшиг” ХХК Сүхбаатар дүүрэг, 4-р хороо 2019.04.02 2019/77 “Оффис үйлчилгээ” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 1-ны өдрийн 1/604 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
76 “Улаанбаатар их дэлгүүр” ХХК Сүхбаатар дүүрэг, 4-р хороо 2019.04.02 2019/78 “Улаанбаатар их дэлгүүр” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 1-ны өдрийн 1/606 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
77 “Өлзийт тал” ХХК Баянгол дүүрэг, 20-р хороо 2019.04.02 2019/79 “Мах чанаж боловсруулах” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх   туссан Э.Жаргалсайхан
78 Иргэн Г.Энхбилэг Сүхбаатар дүүрэг, 20-р хороо 2019.04.02 2019/80 “Худалдаа үйлчилгээ” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн 01/601 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
79 “ДХНЗБ” ХХК Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо 2019.04.02 2019/81 “Буянт төв” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 02/641 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
80 “Азийн хүүхдүүд цэцэрлэг” БСБ Сонгинохайрхан дүүрэг, 9-р хороо 2019.04.02 2019/82 “Азийн хүүхдүүд цэцэрлэг” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн 01/398 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
81 “Заан готов” ХХК Сонгинохайрхан дүүрэг, 20-р хороо 2019.04.02 2019/83 “Ноос самнах, хөвөн даавуун утас ороох үйлдвэр” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 01/1712 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
82 “Сод Монгол групп” ХХК Баянзүрх дүүрэг, 16-р хороо 2019.04.05 2019/84 “Шатахуун түгээх станц-3” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх   туссан Э.Жаргалсайхан
83 “Сод Монгол групп” ХХК Баянгол дүүрэг, 2-р хороо 2019.04.05 2019/85 “Шатахуун түгээх станц-1” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх   туссан Э.Жаргалсайхан
84 “Сод Монгол групп” ХХК Сүхбаатар дүүрэг, 14-р хороо 2019.04.05 2019/86 “Шатахуун түгээх станц-37” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх   туссан Э.Жаргалсайхан
85 “Сод Монгол групп” ХХК Сонгинохайрхан дүүрэг, 18-р хороо 2019.04.05 2019/87 “Шатахуун түгээх станц-28” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх   туссан Э.Жаргалсайхан
86 “Сод Монгол групп” ХХК Чингэлтэй дүүрэг, 19-р хороо 2019.04.05 2019/88 “Шатахуун түгээх станц-31” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх   туссан Э.Жаргалсайхан
87 “Сод Монгол групп” ХХК Баянзүрх дүүрэг, 21-р хороо 2019.04.05 2019/89 “Шатахуун түгээх станц-35” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх   туссан Э.Жаргалсайхан
88 “Сод Монгол групп” ХХК Сүхбаатар дүүрэг, 9-р хороо 2019.04.05 2019/90 “Шатахуун түгээх станц-43” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх   туссан Э.Жаргалсайхан
89 “Сод Монгол групп” ХХК Хан-Уул дүүрэг, 10-р хороо 2019.04.05 2019/91 “Шатахуун түгээх станц-19” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх   туссан Э.Жаргалсайхан
90 “Сод Монгол групп” ХХК Налайх дүүрэг, 1-р хороо 2019.04.05 2019/92 “Шатахуун түгээх станц-18” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх   туссан Э.Жаргалсайхан
91 “Интер Стандарт нефть” ХХК Баянзүрх дүүрэг, 20-р хороо 2019.04.05 2019/93  “Шатахуун түгээх станц-91” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх   туссан Э.Жаргалсайхан
92 “Интер Стандарт нефть” ХХК Чингэлтэй дүүрэг, 7-р хороо 2019.04.05 2019/94 “Шатахуун түгээх станц-94” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх   туссан Э.Жаргалсайхан
93 “Мон Аналитик” ХХК Баянзүрх дүүрэг, 11-р хороо 2019.04.05 2019/95 “Шатахуун түгээх станц-92” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх   туссан Э.Жаргалсайхан
94 “Мон Аналитик” ХХК Хан-Уул дүүрэг, 10-р хороо 2019.04.05   “Шатахуун түгээх станц-40” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх   туссан Э.Жаргалсайхан
95 “Алхана трейд” ХХК Чингэлтэй дүүрэг, 19-р хороо 2019.04.05 2019/97 “Шатахуун түгээх станц-5” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх   туссан Э.Жаргалсайхан
96 “Азийн соёл хөгжлийн институт” ТББ Сүхбаатар дүүрэг, 20-р хороо 2019.04.05 2019/98 “Мод үржүүлгийн газар” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх   туссан Э.Жаргалсайхан
97 “Алтан Ус” ХХК Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо 2019.04.18 2019/100 “Хаалга, цонхны үйлдвэр” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 09/178 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
98 “Натурал лидер” ХХК Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо 2019.04.18 2019/101 “Арьсан цүнх түрийвч үйлдвэрлэл” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 09/197 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
99 “Хот тохижилтын газар” ОНӨААТҮГ Чингэлтэй дүүрэг, 12-р хороо 2019.04.19 2019/102 “Авто баазын уурын зуух” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 1/568 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
100 “Канда” ХХК Баянзүрх дүүрэг, 11-р хороо 2019.04.18 2019/103 “Метал хийц” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 16-ний өдрийн 1а/313 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
101 “Зөөлөн чулуун хийц” ХХК Налайх дүүрэг, 3-р хороо 2019.04.18 2019/104 “Боржин чулуун хийц” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Налайх дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 04/791 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
102 “Баухаус”ХХК Чингэлтэй дүүрэг, 7-р хороо 2019.04.22 2019/105 “Биокос бохирын цэвэрлэх байгууламж” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 01/566 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
103 Иргэн Ц.Балжинням Сонгинохайрхан дүүргийн 32-р хороо 2019.04.18 2019/106 “Автомашины зогсоол” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 01/833 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
104 Иргэн Э.Отгондорж Баянзүрх дүүргийн 12-р хороо 2019.04.18 2019/107 “Миний унаа автомашин оношилгоо, засвар, худалдаа үйлчилгээний төв” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 01а/205 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
105 “Саади констракшн” ХХК Сонгинохайрхан дүүрэг, 32-р хороо 2019.04.25 2019/108 “Төмөр хийцийн угсралтын цех” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 01/616 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
106 “Акума-Эрин” ХХК Чингэлтэй дүүрэг, 12-р хороо 2019.04.25 2019/109 “Акума 32 техникийн засвар үйлчилгээ” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2018 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн 01/2146 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
107 “Морнинг стар лэнд” ХХК Баянзүрх дүүрэг, 14-р хороо 2019.04.25 2019/110 “Үйлчилгээтэй орон сууц” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 01а/206 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
108 Иргэн Ш.Эрдэнэбаяр Баянгол дүүрэг, 20-р хороо 2019.04.25 2019/111 “Худалдаа, үйлчилгээ” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 05/752 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
109 “Номин зэрэглээ”ХХК Сүхбаатар дүүрэг 7-р хороо 2019.04.25 2019/112 “Үйлчилгээтэй орон сууц” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 01/206 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
110 “Ээмдэ”ХХК Баянгол дүүрэг, 20-р хороо 2019.05.01 2019/113 “Авто машины зогсоол” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 04 дугаар сарын 29-ны өдрийн 05/957 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
111 Иргэн Г.Цогт Сүхбаатар дүүрэг, 9-р хороо 2019.05.01 2019/114 “Авто засвар” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2018 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 2/2951 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
112 Иргэн А.Мягмаржав Сонгинохайрхан дүүрэг, 19-р хороо 2019.05.01 2019/115 “Худалдаа, үйлчилгээ” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрийн 1/960 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
113 “Даяар лигал” ХХК Чингэлтэй дүүрэг, 19-р хороо 2019.05.01 2019/116 “Амины орон сууц” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 1/678 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
114 Иргэн Д.Болор-Эрдэнэ Баянзүрх дүүрэг, 3-р хороо 2019.05.06 2019/117 “Үйлчилгээ” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн 01а/246 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
115 Иргэн Д.Болор-Эрдэнэ Баянзүрх дүүрэг, 15-р хороо 2019.05.06 2019/118 “Цэцэрлэг барих” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн 01а/247 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
116 “МГ-Инженеринг” ХХК Чингэлтэй дүүрэг, 10-р хороо 2019.05.06 2019/120 “Автомашин хийгээр цэнэглэх станц” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрийн 1/790 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
117 “Нью север” ХХК Баянзүрх дүүрэг, 11-р хороо 2019.05.07 2019/121 “Керамзитний үйлдвэрийн техник, технологийг шинэчлэх” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 7-ны өдрийн 1/678 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
118 Иргэн Б.Доржмягмар Баянгол дүүрэг, 20-р хороо 2019.05.23 2019/122 “Нийтийн орон сууц” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдрийн 05/1167 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
119 “Эко авто моторс” ХХК Баянзүрх дүүрэг, 27-р хороо 2019.05.09 2019/123 “Автомашины сэлбэг худалдаа, засвар үйлчилгээний төв” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2018 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн 01а/132 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
120 “Хард руби” ХХК Хан-Уул дүүргийн 15-р хороо 2019.05.09 2019/124 “Эл Эс плаза” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх   туссан Э.Жаргалсайхан
121 “Дэвжих Жавхлант” ХХК Сүхбаатар дүүргийн 9-р хороо 2019.05.09 2019/125 “Шоколадны үйлдвэр” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 2/847 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
122 Иргэн Ч.Түмэнжаргал Баянгол дүүргийн 17-р хороо 2019.05.09 2019/126 “Сүлжмэл бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрийн 05/991 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
123 “Харгант цамхаг трейд” ХХК Сонгинохайрхан дүүргийн 22-р хороо 2019.05.14 2019/127 “Мах боловсруулах үйлдвэр, мах зоорь байгуулах” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрийн 1/1032 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
124 “Эй Энд И Дэвжих” ХХК Хан-Уул дүүргийн 13-р хороо 2019.05.14 2019/128 “Өндөглөгч тахианы аж ахуй” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 09/198 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
125 Иргэн Б.Нэргүй Сонгинохайрхан дүүргийн 20-р хороо 2019.05.14 2019/129 “Өлөн боловсруулах үйлдвэр” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрийн 01/1030 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
126 Иргэн Ё.Өнөрзул Баянзүрх дүүргийн 23-р хороо 2019.05.15 2019/130 “Ногоон зоорь барих” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдрийн 01а/292 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
127 “Стандарт инженеринг” ХХК Баянзүрх дүүргийн 12-р хороо 2019.05.16 2019/131 “Оффис үйлчилгээний барилга” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 01а/210 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
128 “Үндсэн орд” ХХК Чингэлтэй дүүргийн 19-р хороо 2019.05.16 2019/132 “Орд дэлгүүр” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 01а/210 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
129 “Мөнгөн цахир трейд” ХХК Чингэлтэй дүүргийн 11-р хороо 2019.05.16 2019/133 “Үйлчилгээний зориулалттэй барилга” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдрийн 01/369 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
130 “Женерал  тек” ХХК Баянзүрх дүүргийн 26-р хороо 2019.05.16 2019/134 “Үйлчилгээтэй орон сууцны барилга” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн 01а/311 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
131 Иргэн Ю.Нарантуяа Баянзүрх дүүргийн 2-р хороо 2019.05.17 2019/135 “Зөөлөн оёдолын үйлдвэрлэл” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдрийн 01а/295 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
132 “Хан бүргэдийн харц” ХХК Хан-Уул дүүрэг, 14-р хороо 2019.05.20 2019/136 “Тансаг брэндийн чацаргана боловсруулах үйлдвэр” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 3-ны өдрийн 09/263 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
133 “Диньже” ХХК Сонгинохайрхан дүүрэг, 32-р хороо 2019.05.20 2019/137 “Машин механизмын худалдаа, засварын газар” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрийн 01/1034 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
134 “Тактик” ХХК Баянгол дүүрэг, 14-р хороо 2019.05.20 2019/138 “Тэди-2 худалдааны төв” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 29-ны өдрийн 05/956 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
135 “М-ТИ-ЭС” ХХК Баянгол дүүрэг, 20-р хороо 2019.05.22 2019/139 “Худалдаа үйлдвэрлэл үйлчилгээ” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 29-ны өдрийн 05/960 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
136 “Арвинбүрд зам” ХХК Баянгол дүүргийн 21-р хороо 2019.05.23 2019/140 “Замын туслах бүтээгдэхүүн, явган хүний замын хавтан үйлдвэрлэл” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрийн 05/1041 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
137 “Тэрх сэрвэн” ХХК Сонгинохайрхан дүүргийн 20-р хороо 2019.05.28 2019/141 “Мах, махан бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэр” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн 01/1175 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
138 “Дорнын илч” ХХК Сүхбаатар дүүргийн 15-р хороо 2019.05.28 2019/142 “Халаалтын зуухны үйлдвэр” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдрийн 2/1241 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
139 “Монтүн” ХХК Хан-Уул дүүргийн 10-р хороо 2019.05.28 2019/143 “Сайжруулсан шахмал түлшний үйлдвэр” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдрийн 09/316 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
140 “Шинэд” ХХК Хан-Уул дүүргийн 15-р хороо 2019.05.28 2019/144 “Торго, Даавууны үйлдвэрлэл” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдрийн 09/314 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
141 “Ногоон бүрд импекс” ХХК Баянгол дүүргийн 20-р хороо 2019.05.31 2019/145 “Хүчилтөрөгчийн үйлдвэрлэл” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн 05/1195 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
142 “Керано” ХХК Баянгол дүүргийн 20-р хороо 2019.05.31 2019/146 “Барилгын дулаалгын материалын үйлдвэр” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдрийн 05/1164 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
143 “Халлелүүяа” Шашны байгууллага Чингэлтэй дүүргийн 8-р хороо 2019.05.31 2019/147 “Халлелүүяа чуулган” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 1/567 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
144 “Улаанбаатар гурил” ХХК Баянгол дүүргийн 3-р хороо 2019.06.03 2019/148 “Контор, агуулах” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 05/819 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
145 “Өнө орших маргад” ХХК Баянгол дүүргийн 20-р хороо 2019.06.03 2019/149 “Хүнд машин, механизмын сэлбэгийн худалдаа, засвар” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 19-ны өдрийн 05/909 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
146 “Отгонтайж” ХХК Сонгинохайрхан дүүргийн 32-р хороо 2019.06.03 2019/150 “Топ өвлийн хүлэмж байгуулах” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн 01/1179 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
147 “ЛЧ” ХХК Сонгинохайрхан дүүргийн 32-р хороо 2019.06.03 2019/151 “Автомашины гараж, агуулах” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн 01/1117 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
148 “Ноён хурд” ХХК Баянзүрх дүүргийн 5-р хороо 2019.06.06 2019/152 “Ноён авто засварын газар” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн 01/1117 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
149 “Ноён хурд” ХХК Баянзүрх дүүргийн 5-р хороо 2019.06.06 2019/153 “Ноён авто засварын газар” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх   туссан Э.Жаргалсайхан
150 Иргэн Г.Батбаатар Баянзүрх дүүргийн 5-р хороо 2019.06.06 2019/154 “Авто угаалгын газар” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ны өдрийн 01а/1529 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
151 Иргэн Г.Нямсайхан Сүхбаатар дүүрэг, 3-р хороо 2019.06.06 2019/155 “Золо зочид буудал” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 24-ны өдрийн 2/1240 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
152 “Имай-Амка” ХХК Баянзүрх дүүргийн 19-р хороо 2019.06.07 2019/156 “Автомашины сэлбэг, засвар үйлчилгээ” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн 01а/312 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
153 Сүхбаатар дүүрэг Сонгинохайрхан дүүрэг, 20-р хороо 2019.06.10 2019/157 “Шатахуун түгээх станц” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдрийн 01/1207 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
154 “Норлин-Очир” ХХК Баянгол дүүргийн 5-р хороо 2019.06.10 2019/158 “Орд зочид буудал” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдрийн 05/1232 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
155 “Эс Си Эм” ХХК Баянгол дүүргийн 6-р хороо 2019.06.10 2019/159 “Соёл амралт, үйлчилгээ, орон сууцны цогцолбор” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 21-ны өдрийн 05/1163 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
156 “Баянхошуу андууд” ХХК Сонгинохайрхан дүүргийн 8-р хороо 2019.06.10 2019/160 “Нам даралтын зуух” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдрийн 01/1287 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
157 “Кондитер Улаанбаатар” ХХК Баянгол дүүргийн 20-р хороо 2019.06.11 2019/161 “Гараж агуулах” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 05/818 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
158 Иргэн О.Нандинцэцэг Сонгинохайрхан дүүргийн 20-р хороо 2019.06.11 2019/162 “Автомашины сэлбэг худалдаалах Өсөх төв” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдрийн 01/ дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
159 “Траст трейд” ХХК Баянзүрх дүүргийн 25-р хороо 2019.06.11 2019/163 “Хиамны үйлдвэр” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн 01а/389 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
160 “Фалкон Дрийлинг Монголиа” ХХК Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо 2019.06.11 2019/164 “Өрмийн тоног төхөөрөмжийн засварын цех” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн 8-р хорооны Засаг даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдрийн 74 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
161 “Билиг тэмүүн” ХХК Сонгинохайрхан дүүргийн 21-р хороо 2019.06.11 2019/165 “Билиг фермер үхрийн аж ахуй” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн 01/1335 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
162 Иргэн Ц.Дэлгэрмаа Чингэлтэй дүүрэг, 11-р хороо 2019.06.13 2019/166 “Барилгын материалын худалдааны өргөтгөл, агуулах” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн 1/1145 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
163 “Оранж сити” ХХК Баянзүрх дүүргийн 10-р хороо 2019.06.13 2019/167 “Хаяг рекламны худалдаа, үйлдвэрлэлийн нэгдсэн төв” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрийн 01/243 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
164 “Жин Дин Юун Юу” ХХК Сонгинохайрхан дүүргийн 20-р хороо 2019.06.13 2019/168 “Барилгын материал үйлдвэрлэл” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 01/913 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
165 Иргэн Хан Ван Сик Баянгол дүүрэг, 17-р хороо 2019.06.13 2019/169 “Худалдаа үйлчилгээ үйлдвэрлэл” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдрийн 05/1233 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
166 “Тайёо авто угаалга” ХХК Баянгол дүүрэг, 20-р хороо 2019.06.19 2019/170 “Тайёо авто угаалга” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 05/785 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
167 “Евто мастер” ХХК Баянзүрх дүүргийн 27-р хороо 2019.06.19 2019/171 “Тавилгын үйлдвэр” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрийн 01а/412 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
168 Иргэн О.Ганбаатар Сонгинохайрхан дүүргийн 18-р хороо 2019.06.19 2019/172 “Үйлчилгээтэй орон сууц” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх   туссан Э.Жаргалсайхан
169 “Алтан алим” ХХК Чингэлтэй дүүргийн 12-р хороо 2019.06.20 2019/173 “Дэлхийн чанараар Монгол хэвлэл рекламны үйлдвэрлэл” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн 01/1142 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
170 “Төгс цутгалт” ХХК Сонгинохайрхан дүүргийн 22-р хороо 2019.06.20 2019/174 “Явган замын хавтангийн үйлдвэрлэл” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдрийн 01/1286 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
171 Монгол банк Сонгинохайрхан дүүргийн 14-р хороо 2019.06.20 2019/175 “Үйлчилгээний зориулалттай барилга” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдрийн 01/1286 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
172 “Бодь арвижих” ХХК Чингэлтэй дүүрэг, 18-р хороо 2019.06.24 2019/176 “Арвижих урлан оёдлын үйлдвэр” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн 01/1141 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
173 “Цээлээгүн” ХХК Сонгинохайрхан дүүрэг, 20-р хороо 2019.06.24 2019/177 “25 айлын орон сууц” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрийн 01/1029 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
174 Иргэн Д.Баасанжав Сонгинохайрхан дүүрэг, 20-р хороо 2019.06.24 2019/178 “Төмрийн худалдаа, үйлчилгээний газар” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн 01/1373 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
175 “Стандарт тайр” ХХК Баянгол дүүрэг, 3-р хороо 2019.06.24 2019/179 “Дугуй засвар, худалдаа үйлчилгээний төв” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдрийн 05/1230 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
176 “Өндөр буянт холдинг” ХХК Сонгинохайрхан дүүрэг, 20-р хороо 2019.06.24 2019/180 “Барилгын материалын агуулах” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн 01/1331 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
177 “Перфектмотор шинэчлэл” ХХК Сонгинохайрхан дүүрэг, 32-р хороо 2019.06.26 2019/181 “Авто засварын газар” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрийн 01/1331 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
178 Иргэн Ц.Гэрлээ Сонгинохайрхан дүүрэг, 20-р хороо 2019.06.26 2019/182 “Авто сэлбэгийн худалдаа” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрийн 03/1410 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
179 “Эн Си Пи” ХХК Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо 2019.06.26 2019/183 “NCP Оффис, үйлчилгээний  барилга” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 06 дугаар сарын 19-ны өдрийн 01/1551 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
180 “Гарааны гурван хүч” ХХК Сонгинохайрхан дүүрэг, 20-р хороо 2019.06.27 2019/184 “Эрдэм шинжилгээний бүтээлийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх, орчин үеийн анагаах ухааны шаардлага хангасан чанартай эм, биологийн идэвхит бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн 01/1371 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
181 “Шувуут интернэшнл” ХХК Баянзүрх дүүрэг, 5-р хороо 2019.06.27 2019/185 “Бууз, банш үйлдвэрлэх” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрийн 01а/411 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
182 Иргэн Б.Цэнд-Аюуш Сонгинохайрхан дүүрэг, 10-р хороо 2019.06.28 2019/186 “Төмөр хийцийн үйлдвэрлэл” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдрийн 01/1541 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
183 Иргэн Л.Баттөмөр Баянзүрх дүүрэг, 11-р хороо 2019.06.28 2019/187 “Төмөр хийцийн үйлдвэрлэл” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдрийн 01/1541 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
184 Иргэн Б.Бямбацогт Сонгинохайрхан дүүрэг, 12-р хороо 2019.07.01 2019/188 “Үйлчилгээ” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрийн 01/1469 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
185 “Олон хээ” ХХК Чингэлтэй дүүрэг, 16-р хороо 2019.06.27 2019/189 “Худалдаа үйлчилгээ” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдрийн 01/1001 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
186 Иргэн Ж.Өмөркали Сонгинохайрхан дүүрэг, 22-р хороо 2019.07.02 2019/190 “Тавилгын үйлдвэрлэл” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдрийн 01/1540 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
187 “Эм Эн Эс Жи” ХХК Сонгинохайрхан дүүрэг, 20-р хороо 2019.07.02 2019/191 “Төрөлжсөн агуулах” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 06 дугаар сарын 03-ний өдрийн 01/1264 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
188 “Акума-Эрин” ХХК Баянзүрх дүүрэг, 12-р хороо 2019.07.02 2019/192 “Авто сервис” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2018 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн 01а/1178 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
189 “Акума-Эрин” ХХК Баянзүрх дүүрэг, 19-р хороо 2019.07.02 2019/193 “Авто сервис” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2018 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн 01а/1178 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
190 “Акума-Эрин” ХХК Баянгол дүүрэг, 20-р хороо 2019.07.02 2019/194 “Авто сервис” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн 01/1178 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
191 “Акума-Эрин” ХХК Сүхбаатар дүүрэг, 9-р хороо 2019.07.02 2019/195 “Авто сервис” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн 01/1178 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
192 “Аргал ойл” ХХК Сүхбаатар дүүрэг, 15-р хороо 2019.07.04 2019/196 “Шатахуун түгээх станц” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдрийн 01/1679 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
193 “Аргал ойл” ХХК Сүхбаатар дүүрэг, 17-р хороо 2019.07.04 2019/197 “Шатахуун түгээх станц” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдрийн 01/1676 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
194 “Аргал ойл” ХХК Сонгинохайрхан дүүрэг, 1-р хороо 2019.07.04 2019/198 “Шатахуун түгээх станц” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдрийн 01/1605 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
195       2019/199   Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх   туссан Э.Жаргалсайхан
196 Иргэн Г.Пүрэвсүрэн Сонгинохайрхан дүүрэг, 21-р хороо 2019.07.08 2019/200 “Авто сэлбэгийн худалдаа, үйлчилгээ” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 06 дугаар сарын 07-ний өдрийн 01/1334 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
197 “Содон мебель” ХХК Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо 2019.07.08 2019/201 “Тавилгын үйлдвэрлэл” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн 01а/468 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
198 “Хэрэм зам” ХХК Баянгол дүүрэг, 20-р хороо 2019.07.08 2019/202 “Барилгын материал худалдаа, үйлдвэрлэл” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдрийн 05/1632 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
199 “Содон фүүдс” ХХК Сонгинохайрхан дүүрэг, 31-р хороо 2019.07.08 2019/203 “Хүнсний үйлдвэрлэл” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдрийн 01/1399 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
200 “Тэнгэр-Имо” ХХК Сонгинохайрхан дүүрэг, 29-р хороо 2019.07.08 2019/204 “Савангийн үйлдвэр” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдрийн 01/1659 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
201 Иргэн Г.Дорж Баянзүрх дүүрэг, 16-р хороо 2019.07.09 2019/205 “Орших үйлдвэр үйлчилгээ” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдрийн 01а/498 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
202 “Эбердигм инженеринг” ХХК Сонгинохайрхан дүүрэг, 32-р хороо 2019.07.09 2019/206 “Машин механизмын засварын газар” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн 01/1630 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
203 “Люксвайнс” ХХК Баянзүрх дүүрэг, 1-р хороо 2019.07.09 2019/207 “Хорго 2 орон сууцны хороолол” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдрийн 01а/497 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
204       2019/208   Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх   туссан Э.Жаргалсайхан
205 Иргэн Г.Жавхлан Баянгол дүүрэг, 20-р хороо 2019.07.09 2019/209 “Үйлдвэр үйлчилгээ” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 07 дугаар сарын 09-ны өдрийн 05/1673 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
206 “Май кар” ХХК Чингэлтэй дүүрэг, 9-р хороо 2019.07.09 2019/210 “Май кар авто засвар, угаалга” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдрийн 01а/497 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
207 “Синчи газ” ХХК Сонгинохайрхан дүүрэг, 8-р хороо 2019.07.10 2019/211 “Автомашин хийгээр цэнэглэх станц” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн 8 дугаар хорооны Засаг даргын 2019 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдрийн 67 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
208 “Сод топаз” ХХК Баянгол дүүрэг, 5-р хороо 2019.07.16 2019/212 “Оффис үйлчилгээний барилга” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрийн 05/1671 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
209 “Хурын ус” ХХК Баянзүрх дүүрэг, 5-р хороо 2019.07.16 2019/213 “Үйлчилгээтэй орон сууц” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрийн 01а/567 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
210 “Боса Импекс” ХХК Баянгол дүүрэг, 16-р хороо 2019.07.16 2019/214 “Худалдаа үйлчилгээний зориулалттай барилга” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 05/955 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
211 “Боса” ХХК Баянгол дүүрэг, 16-р хороо 2019.07.16 2019/215 “Худалдаа үйлчилгээ” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 07 дугаар сарын 2-ны өдрийн 05/1597 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
212 “Боса Импекс” ХХК Баянзүрх дүүрэг, 8-р хороо 2019.07.16 2019/216 “Хүнсний зориулалттай агуулах” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрийн 1а/351 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
213 “Боса Импекс” ХХК Сонгинохайрхан дүүрэг, 20-р хороо 2019.07.16 2019/217 “Хүнсний зориулалттай агуулах” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрийн 01/959 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
214 Иргэн Д.Тунгалаг Баянгол дүүрэг, 20-р хороо 2019.07.17 2019/218 “Бүх төрлийн хүнд даацын автомашины сэлбэгийн дэлгүүр” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрийн 05/1672 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
215 “Суруга Инвестмент” ХХК Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо 2019.07.17 2019/219 “Оффис, үйлчилгээний барилга” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2019 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдрийн 09/1258 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
216 “Би Ди Оюу” ХХК Сонгинохайрхан дүүрэг, 6-р хороо 2019.07.17 2019/220 “Зиг заг хавтангийн үйлдвллэр” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн 01/1628 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
217 Иргэн С.Оюунчимэг Сүхбаатар дүүрэг, 5-р хороо 2019.07.19 2019/221 “Үйлчилгээний зориулалттай барилга” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрийн 05/1672 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
218 Иргэн С.Адъяатөмөр Сонгинохайрхан дүүрэг, 20-р хороо 2019.07.22 2019/222 “Бог малын өлөн гэдэс боловсруулах үйлдвэр” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрийн 01/1961 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
219 Иргэн Д.Туяа Баянзүрх дүүрэг, 16-р хороо 2019.07.22 2019/223 “Цэцэрлэг, сургалт, хүүхдийн тоглоомын төв” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 07 дугаар сарын 18-ны өдрийн 01а/574 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
220 “Минжит булган констракшн” ХХК Баянгол дүүрэг, 20-р хороо 2019.07.22 2019/224 “Барилгын бетон, төмөр бетон эдлэл үйлдвэрлэл” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх   туссан Э.Жаргалсайхан
221 “Шувуутайн гол” ХХК Баянзүрх дүүрэг, 4-р хороо 2019.07.23 2019/225 “Тансаг хүнс” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрийн 01/242 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
222 “Жин туул” ХХК Сүхбаатар дүүрэг, 11-р хороо 2019.07.23 2019/226 “Талх, нарийн боовны үйлдвэр” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрийн 01/242 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
223 “Эвээр засах” ХХК Баянзүрх дүүрэг, 6-р хороо 2019.07.23 2019/227 “Вашингтон зочид буудал” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 07 дугаар сарын 18-ны өдрийн 01а/575 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
224 Иргэн Б.Отгонбаатар Баянзүрх дүүрэг, 24-р хороо 2019.07.23 2019/228 “Авто агрегат засвар” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2018 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 01а/1190 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
225 Иргэн Б.Нямаа Сонгинохайрхан дүүрэг, 15-р хороо 2019.07.24 2019/229 “Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдрийн 01/1680 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
226 “Тэнгэр” ХХК Баянзүрх дүүрэг, 8-р хороо 2019.07.24 2019/230 “Контор худалдаа үйлчилгээ” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдрийн 01а/473 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
227 “Зевра интернэшнл дистрибьюшн” ХХК Хан-Уул дүүрэг, 2-р хороо 2019.07.24 2019/231 “Худалдаа үйлчилгээ” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 07 дугаар сарын 22-ны өдрийн 09/465 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
228       2019/232 Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх   туссан Э.Жаргалсайхан
229 “Тэнүүнхүү” ХХК Сонгинохайрхан дүүрэг, 20-р хороо 2019.07.24 2019/233 “Авто засвар үйлчилгээний төв, паб караоке” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдрийн 01/1609 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
230 “Элит хангамж” ХХК Хан-Уул дүүрэг, 2-р хороо 2019.07.24 2019/234 “Мазаалай байгал орчинд ээлтэй принтрийн хорны үйлдвэрлэл өргөжүүлэх” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 07 дугаар сарын 23-ны өдрийн 09/474 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
231 “Аргал ойл” ХХК Баянзүрх дүүрэг, 11-р хороо 2019.07.26 2019/235 “Шатахуун түгээх станц” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
232 “Аргал ойл” ХХК Сонгинохайрхан дүүрэг, 32-р хороо 2019.07.26 2019/236 “Шатахуун түгээх станц” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
233 “Мөнх дээж” ХХК Сонгинохайрхан дүүрэг, 21-р хороо 2019.07.29 2019/237 “Цагаан идээний цех” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 07 дугаар сарын 26-ны өдрийн 07/735 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
234 “Сити мэйжор инвестмент” ХХК Сонгинохайрхан дүүрэг, 4-р хороо 2019.07.29 2019/238 “Мах махан бүтээгдэхүүний цех” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдрийн 01/1652 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
235 Иргэн А.Эрхэмбаяр Баянзүрх дүүрэг, 1-р хороо 2019.07.29 2019/239 “Үйлчилгээний барилга” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх   туссан Э.Жаргалсайхан
236 “Монгол алтай травел” ХХК Сонгинохайрхан дүүрэг, 32-р хороо 2019.07.30 2019/240 “Мах ангилан савлах үйлдвэр, горимын тохируулагатай махны ил зоорь” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 07 дугаар сарын 17-ны өдрийн 01/1703 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
237 “Бимэкс” ХХК Баянзүрх дүүрэг, 10-р хороо 2019.07.30 2019/241 “Үйлдвэр” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн санал албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
238 “Аймекс” ХХК Баянзүрх дүүрэг, 10-р хороо 2019.07.30 2019/242 “Уурын зуух, агуулах” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 05 дугаар сар 03-ны өдрийн 01а/251 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
239 “Жиндиншин” ХХК Сонгинохайрхан дүүрэг, 32-р хороо 2019.07.31 2019/243 “Хүнд машин, механизм” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдрийн 01/1629 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
240 Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр төслийн нэгж Сүхбаатар дүүргийн 14 дүгээр хороо, Чингэлтэй дүүргийн 14, 18 дугаар хороо 2019.07.31 2019/244 “Сэлбэ дэд төвийн дэд бүтцийн шугамын дагуух хөрсний усны түвшин доошлуулах дренажийн ажил” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдрийн 01/1674 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
241 “Азия пропертиес” ХХК Баянгол дүүрэг, 20-р хороо 2019.07.31 2019/245  “Дулаан агуулах, үйлдвэрлэл” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 07 дугаар сарын 31-ний өдрийн 05/1778 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
242 “Степпропертиз” ХХК Сүхбаатар дүүрэг, 4-р хороо 2019.07.31 2019/246 “Үйлчилгээтэй орон сууц” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 07 дугаар сарын 30-ний өдрийн 2/1890 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
243 “Харднисс констракшн” ХХК Хан-Уул дүүрэг, 10-р хороо 2019.08.01 2019/247 “Үйлдвэр, үйлчилгээтэй барилга” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
244 “Мон грийн хас” ХХК Сонгинохайрхан дүүрэг, 32-р хороо 2019.08.01 2019/248 “Мах махан бүтээгдэхүүн дулааны аргаар боловсруулах” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
245 “Галт-Очир” ХХК Хан-Уул дүүрэг, 1-р хороо 2019.08.01 2019/249 “Худалдаа үйлчилгээний төв” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын  2019 оны 07 дугаар сарын 23-ны өдрийн 09/473 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
246 “Б.Б трейд” ХХК Баянзүрх дүүрэг, 18-р хороо 2019.08.02 2019/250 “Орон сууцны барилга” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын  2019 оны 07 дугаар сарын 30-ны өдрийн 01а/615 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
247 “Испани харш” ХХК Баянзүрх дүүрэг, 5-р хороо 2019.08.02 2019/251 “Орон сууцны барилга” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын  2019 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдрийн 01а/499 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
248 “Скай гранд” ХХК Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо 2019.08.02 2019/252 “Орон сууцны барилга” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын  2019 оны 07 дугаар сарын 16-ны өдрийн 09/456 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
249 “Хэжлэг даваа” ХХК Сонгинохайрхан дүүрэг, 32-р хороо 2019.08.02 2019/253 “Хоёрдогч түүхий эд, адууны өлөн угаах” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
250 Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв Баянзүрх дүүрэг, 3-р хороо 2019.08.02 2019/254 “Орчны эрүүл мэнд, хор судлалын лаборатори” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын  2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн 01а/385 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
251 “Өгөөж хишиг” ХХК Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо 2019.08.02 2019/255 “Үйлчилгээтэй орон сууц” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
252 Иргэн М.Сэлэнгэ Сонгинолхайрхан дүүрэг, 4-р хороо 2019.08.02 2019/256 “Гараж авто засвар” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 07 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 01/1626 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
253 Иргэн Г.Амгалантуяа Сүхбаатар дүүрэг, 11-р хороо 2019.08.02 2019/257 “Үйлчилгээ” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 07 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 01/1626 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
254 Иргэн С.Сүхбаатар Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо 2019.08.02 2019/258 “Барилгын материалын агуулах” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 07 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09/464 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
255 Иргэн Л.Сарангэрэл Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо 2019.08.02 2019/259 “Үйлдвэрлэл” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 07 дуаар сарын 24-ны өдрийн 09/479 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
256 Зэвсэгт хүчний жанжин штаб Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрт  байрлах Зэвсэгт хүчний 011, 015, 065, 189, 311 /308/, Хан-Уул дүүрэгт байрлах Зэвсэгт хүчний 303 дугаар ангиудад 2019.08.05 2019/260 “Халаалтын зуух” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын  2019 оны 07 дугаар сарын 30-ны өдрийн 01а/614 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
257 Иргэн С.Одончимэг Налайх дүүрэг, 1-р хороо 2019.08.06 2019/261 “Мах, махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, агуулах” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Налайх дүүргийн Засаг даргын албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
258 “Өсөх алтан түрүү” ХХК Баянзүрх дүүрэг, 12-р хороо 2019.08.07 2019/262 “Замаскны  үйлдвэр” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
259 Иргэн Ц.Нарантунгалаг Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо 2019.08.07 2019/263 “Үйлдвэрлэл” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн 09/406 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
260 “Хар хорин хүрээ” ХХК Баянгол дүүрэг, 20-р хороо 2019.08.07 2019/264 “Үйлчилгээтэй орон сууц” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянгол дүүргийн Засаг даргын албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
261 “Хар хорин хүрээ” ХХК Баянгол дүүрэг, 20-р хороо 2019.08.07 2019/265 “Хар хорин худалдааны төв” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянгол дүүргийн Засаг даргын албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
262 “Нико сервис” ХХК Баянгол дүүрэг, 18-р хороо 2019.08.07 2019/266 “Үйлчилгээтэй орон сууц” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянгол дүүргийн Засаг даргын албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
263 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа 421, 409, 407, 441-р анги, Сургалт хүмүүжлийн тусгай байгууллага, “Хэрэмт цамхаг” УТҮГ, Сонгинохайрхан дүүрэгт байрлах Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа 405, 429 дүгээр ангиудад 2019.08.08 2019/267 “Усан халаалтын зуух” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын  2019 оны 07 дугаар сарын 22-ны өдрийн 01а/588, 01а/589, 01а/590, 01а/591, 01а/592 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
264 “Могул ферм” ХХК Хан-Уул дүүрэг, 13-р хороо 2019.08.08 2019/268 “Шувуун аж ахуй” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
265 “Бриллиант хавтан” ХХК Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо 2019.08.08 2019/269 “Явган замын хавтангийн үйлдвэр” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын  2019 оны 08 дугаар сарын 06-ны өдрийн 09/54 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
266 Иргэн А.Мөнхтуяа Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо 2019.08.08 2019/270 “Оффис үйлчилгээ” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
267 Иргэн Н.Төмөрбаатар Чингэлтэй дүүрэг, 4-р хороо 2019.08.08 2019/271 “Оффис үйлчилгээ” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
268 Иргэн Б.Энхбаясгалан Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо 2019.08.08 2019/272 “Алтай зоогийн газар” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 8 дугаар сарын 8-ны өдрийн 06/516 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
269 “Кинара” ХХК Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо 2019.08.12 2019/273 “Ла Куерсиа Итали ресторан” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх   туссан Э.Жаргалсайхан
270 “Хуягт шонхор” ХХК Баянзүрх дүүрэг, 17-р хороо 2019.08.12 2019/274 “Авто кузов засвар” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын  2019 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдрийн 01а/604 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
271 “МЧГА” ХХК Баянзүрх дүүрэг, 6-р хороо 2019.08.12 2019/275 “Ноолууран хувцасны үйлдвэрлэл” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдрийн 01а/604 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
272 Иргэн Э.Баттулга Чингэлтэй дүүрэг, 14-р хороо 2019.08.12 2019/276 “Гагнуур сервис” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
273 Иргэн Л.Мөнхзаяа Чингэлтэй дүүрэг, 8-р хороо 2019.08.12 2019/277 “Вьетнам авто засвар” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
274 “Эйч стийл констракшн” ХХК Сонгинохайрхан дүүрэг, 18-р хороо 2019.08.13 2019/278 “Чулуун хавтангийн үйлдвэр” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 08 дугаар сарын 13-ны өдрийн 01/1906 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
275 “Өсөх алтан түрүү” ХХК Сонгинохайрхан дүүрэг, 18-р хороо 2019.08.13 2019/279 “Чулуун хавтангийн үйлдвэр” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 08 дугаар сарын 13-ны өдрийн 01/1906 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
276 Иргэн Б.Агиймаа Сонгинохайрхан дүүрэг, 19-р хороо 2019.08.13 2019/280 “Хувцас захиалга засвар” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 08 дугаар сарын 13-ны өдрийн 01/1908 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
277 “Монсамхин” ХХК Баянгол дүүрэг, 18-р хороо 2019.08.14 2019/281 “Ресторан байгуулах” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх   туссан Э.Жаргалсайхан
278 “Эс Жи Пи” ХХК Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо 2019.08.14 2019/282 “Үйлчилгээтэй орон сууц” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 08 дугаар сарын 12-ны өдрийн 09/526 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
279 “Агмарко” ХХК Баянгол дүүрэг, 20-р хороо 2019.08.14 2019/283 “Мах, махан бүтээгдэхүүн, дайвар бүтээгдэхүүн боловсруулах, үйлчилгээ, худалдаа” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 07 дугаар сарын 31-ний өдрийн 05/1783 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
280 “Өнгөт төмөр” ХХК Баянзүрх дүүрэг, 13-р хороо 2019.08.14 2019/284 “Үйлчилгээтэй орон сууц” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдрийн 01а/471 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
281 Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар Баянзүрх дүүрэг, 20-р хороо 2019.08.15 2019/285 “Жимс, жимсгэний тариалан эрхлэгчдийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 07 дугаар сарын 18-ны өдрийн 01а/577 дугаартай албан бичиг, Ус сувгийн удирдах газрын 2019 оны 08 дугаар сарын 09-ний өдрийн 3/1972 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
282 “Фирма мараско” ХХК Баянгол дүүрэг, 19-р хороо 2019.08.15 2019/286 “Үйлчилгээтэй орон сууц” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 08 дугаар сарын 13-ны өдрийн 05/1928 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
283 “Өсөх алтан түрүү” ХХК Баянзүрх дүүрэг, 12-р хороо 2019.08.15 2019/287 “Замаскны үйлдвэр” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
284 Иргэн Б.Баярмаа Баянгол дүүрэг, 1-р хороо 2019.08.15 2019/288 “Үйлчилгээ” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх   туссан Э.Жаргалсайхан
285 “Ойн бирж” ХХК Сонгинохайрхан дүүрэг, 20-р хороо 2019.08.16 2019/289 “Шатахуун түгээх станц” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 08 дугаар сарын 08-ны өдрийн 01/1875 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
286 “Ойн бирж” ХХК Сонгинохайрхан дүүрэг, 22-р хороо 2019.08.16 2019/290 “Шатахуун түгээх станц” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 08 дугаар сарын 08-ны өдрийн 01/1874 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
287 “Тэс петролиум” ХХК Сонгинохайрхан дүүрэг, 20-р хороо 2019.08.16 2019/291 “Шатахуун түгээх станц” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 08 дугаар сарын 08-ны өдрийн 01/1874 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
288 “АЭРОФЛОТ” Монгол дах төлөөлөгчийн газар Сүхбаатар дүүрэг, 4-р хороо 2019.08.16 2019/292 “Үйлчилгээ, контор” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
289 “Тээвэр тайер” ХХК Сонгинохайрхан дүүрэг, 20-р хороо 2019.08.16 2019/293 “Авто сэлбэгийн худалдаа” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 06 дугаар сарын 24-ны өдрийн 01/1523 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
290 Иргэн Ц.Сономцэрэн Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо 2019.08.16 2019/294 “Вакуум цонхны үйлдвэрлэл, агуулах” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
291 Иргэн А.Мэргэн Хан-Уул дүүрэг, 12-р хороо 2019.08.16 2019/295 “Вакуум цонхны үйлдвэрлэл, агуулах” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 8 дугаар сарын 06-р өдрийн 09/506 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
292       2019/296   Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх   туссан Э.Жаргалсайхан
293 Монголын Үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо Баянгол дүүрэг, 2-р хороо 2019.08.20 2019/297 “Үйлчилгээний барилга барих” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянгол  дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 8 дугаар сарын .... өдрийн 09...... дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
294 Иргэн Б.Энхбаяр Баянзүрх , 8-р хороо 2019.08.20 2019/298 “Орон сууц” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 8 дугаар сарын 15-ны  өдрийн 01а/642 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
295 “БЭМБИ САН” ХХК Баянзүрх  дүүрэг, 12-р хороо 2019.08.21 2019/299 “Үйлдвэрийн байр барих, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 7 дугаар сарын 30-ны  өдрийн 01а/613 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
296 Иргэн Б.Өнөболд Хан-Уул дүүрэг, 12-р хороо 2019.08.21 2019/300 “Төмөр хийцийн үйлдвэрлэлийн цех” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 8 дугаар сарын 13-ны  өдрийн 09/532 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
297 “Мод трейд” ХХК Баянгол дүүрэг, 1-р хороо 2019.08.22 2019/301 “Үл хөдлөх хөрөнгийн түрээсийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг газар” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 09 дүгээр  сарын 05-ны өдрийн 2105 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
298 “Эвридэй интернэшнл” ХХК Сонгинохайрхан дүүрэг,  32-р хороо 2019.08.22 2019/302 Сонгинохайрхан дүүргийн 32-р хороонд байрлах Салбар-22 супермаркет” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 8 дугаар сарын 16-ны өдрийн 01/1937 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
299 Иргэн О.Цэвэлмаа Баянгол дүүрэг, 5-р хороо 2019.08.22 2019/303 Баянгол дүүргийн 5-р хороонд байрлах “Уран зочид буудал” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 7 дугаар сарын 24-ны өдрийн 05/1754 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
300 Чингэлтэй дүүрэг, 6-р хороо, Их тойруу, Баянбүрдийн зүүн талд Засгийн газрын автобааз Чингэлтэй дүүрэг, 6-р хороо 2019.08.23 2019/304 “Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн нутагт хэрэгжүүлж буй Засгийн газрын автобааз” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 8 дугаар сарын 15-ны өдрийн 02/1562 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
301 “Бид бизнес инвест девелопмент” ББСБ Сүхбаатар дүүрэг, 9-р хороо 2019.08.23 2019/305 “Авто лизингийн төв” Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 8 дугаар сарын 22-ны өдрийн 02/2076 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
302 “НВЦ” ХХК Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо 2019.08.23 2019/306 “Оффис болон үйлчилгээ” Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Хан-Уул  дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 8 дугаар сарын 06-ны өдрийн 09/512 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
303 “СЭБОЦЭ” ХХК Сонгинохайрхан, 21-р хороо 2019.08.26 2019/307 “Фермерийн аж ахуй” Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 8 дугаар сарын 16-ны өдрийн 01/1943 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
304 “Мон- Арк” ХХК Баянзүрх дүүрэг,9-р хороо 2019.08.27 2019/308 “Хөөсөнцөр хавтан болон хуурай хольцын үйлдвэр” Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрийн 1а/352 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
305 “Домогт-угсаа” ХХК Хан-Уул дүүрэг,10-р хороо 2019.08.27 2019/309 “Агуулах, худалдаа, тавилгын үйлдвэр” Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Хан- Уул дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 08 дугаар сарын 12-ны өдрийн 09/524 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
306 “Ордгео” ХХК Баянгол дүүрэг, 20-р хороо 2019.08.27 2019/310 “Үйлдвэрийн газар” Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 08 дугаар сарын 27-ны өдрийн 05/2028 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
307 Иргэн О.Чулуунбаатар Сонгинохайрхандүүрэг, 4-р хороо 2019.08.27 2019/311 “Үйлдвэрлэлийн зориулалт бүхий газар” Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 08 дугаар сарын 16-ны өдрийн 01/1938 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
308 “ТЖТБ” ХХК Сонгинохайрхан дүүрэг, 20-р хороо 2019.08.30 2019/312 “Хуванцар сав дахин боловсруулах үйлдвэр” Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 8 дугаар сарын 15-ны өдрийн 01/1930 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
309 “Бүрэнсүх” ХХК Баянзүрх дүүргийн 17-р хороо 2019.08.30 2019/313 “Үнэт эдлэл, бэлэг дурсгалын үйлдвэрлэл” Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 8 дугаар сарын 26-ны өдрийн 01а/673 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
310 Иргэн Э.Бат-Амгалан Сүхбаатар дүүргийн 11-р хороо 2019.08.30 2019/314 “Үйлчилгээний зориулалттай 6 давхар барилга” Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 8 дугаар сарын 28-ны өдрийн 2/2126  дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
311 Иргэн Ш.Цэрэннадмид Хан-Уул дүүргийн 3-р хороо 2019.08.30 2019/315 “Автограж, засварын төв” Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 8 дугаар сарын 20-ны өдрийн 09/544  дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
312 “Бамаш” ХХК Баянгол дүүргийн 4-р хороо 2019.08.30 2019/316 “Агуулах” Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 8 дугаар сарын 27-ны өдрийн 05/2034  дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
313 “Ё Эс Би” ХХК Баянгол дүүрэг, 17-р хороо 2019.08.30 2019/317 “Үйлчилгээ” Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 8 дугаар сарын 28-ны өдрийн 05/2042  дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
314 “Үлэмж органик” ХХК Хан-Уул, 3-р хороо 2019.09.02 2019/318 “Сүү, сүүн  бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх цех” Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 6 дугаар сарын 27-ны өдрийн 09/407 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
315 Иргэн А.Мөнхгэрэл Сонгинохайрхан дүүрэг,4-р хороо 2019.09.02 2019/319 “Автомашины гарааж, агуулах” Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 8 дугаар сарын 27-ны өдрийн 01/2023 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
316 Иргэн Г.Очирбат Сонгинохайрхан дүүрэг, 6-р хороо 2019.09.02 2019/320 “Худалдаа, үйлчилгээний зориулалттай газар” Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 8 дугаар сарын 26-ны өдрийн 01/2020 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
317 Иргэн Д.Баттулга Сонгинохайрхан дүүрэг, 32-р хороо 2019.09.02 2019/321 “Автомашины гараж, агуулах” Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 8 дугаар сарын 19-ны өдрийн 01/1950 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
318 Иргэн А.Дэлгэрсайхан Чингэлтэй дүүрэг, 2-р хороо 2019.09.04 2019/322 “Үйлчилгээний зориулалттай 49м2 газар” Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 01/1681 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
  “Залуучууд зочид буудал” ХХК Сүхбаатар дүүрэг, 6-р хороо 2019.09.04 2019/323 “Үйлчилгээний зориулалттай газар” Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 09 дүгээр сарын 04-ны өдрийн 2/2176 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
  “Бат амар болор” ХХК Сонгиохайрхан дүүрэг, 1-р хороо 2019.09.05 2019/324 “Зуслангийн газар” Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 09 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 01/2082 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
  “Будын эх” ХХК Сонгиохайрхан дүүрэг, 1-р хороо 2019.09.05 2019/325 “Зуслангийн газар” Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 09 дүгээр сарын 04-ны өдрийн 01/2083 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
  “Тагийн эх” ХХК Сонгиохайрхан дүүрэг, 1-р хороо 2019.09.05 2019/326 “Зуслангийн газар” Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 09 дүгээр сарын 04-ны өдрийн 01/2084 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
  Иргэн Д.Даваадорж Баянзүрх дүүрэг, 14-р хороо 2019.09.06 2019/327 “Зочид буудлын барилга” Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 01а/696 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
  “Хийтконстракшн” ХХК Хан-Уул дүүрэг, 10-р хороо 2019.09.07 2019/328 “Хэв хашмалын үйлдвэр барих” Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 08 дугаар сарын 26-ны өдрийн 09/563 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
  “Сонбай” ХХК Баянзүрх дүүрэг, 14-р хороо 2019.09.07 2019/329 “Гурван давхар үйлчилгээний газар” Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдрийн 01а/603 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
  “Улаанбаатар зочид буудал” ХХК Чингэлтэй  дүүрэг, 6-р хороо 2019.09.07 2019/330 “Үйлчилгээтэй орон сууцны барилга” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрийн 1/11669 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
  “Очир” ХХК Баянгол дүүрэг, 20-р хороо 2019.09.07 2019/331 “Мах боловсруулах үйлдвэр” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдрийн 05/1969 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
  Иргэн Ж.Ганбаатар Сонгинохайрхан дүүрэг, 4-р хороо 2019.09.09 2019/332 “Мах, махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн зориулалттай газар” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 09 дүгээр сарын ...-ны өдрийн ..../.... дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
  Иргэн Ч.Оюунбаатар Багануур дүүрэг, 1-р хороо 2019.09.11 2019/333 “Гурван зуун айлын орон сууц” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Багануур дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 01/213 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
  Иргэн Г.Батцэцэг Сүхбаатар дүүрэг,11-р хороо 2019.09.10 2019/334 “Шил, толь зүсэх үйлчилгээ” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 2/2244  дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
  Иргэн Т.Хонгорзул Баянгол  дүүрэг, 6-р хороо 2019.09.10 2019/335 “Амины орон сууц, уурын авто угаалгын газар” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 07 дугаар сарын 24-ны өдрийн 05/1752 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
  “ТИ ЭМ ТИ СИ” ХХК Сүхбаатар дүүрэг, 11-р хороо 2019.09.11 2019/336 “Автомашины сэлбэг худалдаа, засвар үйлчилгээ” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 02/2248 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
  “ЮМЭКО” ХХК Баянгол  дүүрэг, 4-р хороо 2019.09.11 2019/337 “Барилгын материалын худалдааны төв” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 05/2121 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
  “Инкон” ХХК Баянгол  дүүрэг, 20-р хороо 2019.09.11 2019/338 “Үйлдвэрлэлийн зориулалттай газар” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 05/2121 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
  “Кэйгрийн” ХХК Баянгол дүүрэг, 20-р хороо 2019.09.18 2019/339 “Тавилга үйлдвэрлэл” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 09 дүгээр сарын 05-р өдрийн 05/2103 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
  “Сувд билэг” ХХК Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо 2019.09.18 2019/340 “Төмөр хийц” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 08 дугаар сарын 12-р өдрийн 09/523 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
  “Лундаа ганзага” ХХК Баянгол дүүрэг, 3-р хороо 2019.09.18 2019/341 “Зочид буудал, ресторан” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 07 дугаар сарын 31-р өдрийн 05/1781 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
  “Говь газар” ХХК Чингэлтэй дүүрэг, 13-р хороо 2019.09.18 2019/342 “Сүлжмэл эдлэлийн үйлдвэрлэл” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 08 дугаар сарын 30-р өдрийн 1/1667 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
  “Алаг даага” ХХК Сүхбаатар дүүрэг, 5-р хороо 2019.09.18 2019/343 “Үйлчилгээ” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 09 дугаар сарын 09-р өдрийн 2/2234 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
  “Сэбэс” ХХК Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо 2019.09.18 2019/344 “Үйлчилгээний зориулалт” төсөл Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 08 дугаар сарын 30-р өдрийн 1/1663 дугаартай албан бичиг туссан Э.Жаргалсайхан
      2019.09.18 2019/345   Нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэх   туссан Э.Жаргалсайхан