МИНЖ НУТАГШУУЛАХ ТӨВИЙН СУРГАЛТЫН БАЙРЫГ ДУЛААЛАВ


Эрс тэс уур амьсгалтай манай орны хувьд барилгын халаалтад их хэмжээний эрчим хүч хэрэглэдэг бөгөөд түүнийг үр ашигтай, хэмнэлттэй ашиглах нэн тэргүүний асуудал юм. Барилгын дулаан алдагдал хэдий чинээ бага байна төдий чинээ түүнд шаардагдах эрчим хүчний хэрэглээ багасахаас гадна ая тухтай амьдрах орчин бий болдог. 
 
Барилгын дулаан алдагдал нь дамжуулалтын ба агаар нэвтрүүлэлтийн гэсэн хоёр хэсгээс бүрдэх ба барилгын хийц хэсгүүдээр алдагдах дулааны хэмжээ харилцан адилгүй ба ойролцоогоор дээврээр 13%, ханаар 25%, цонх хаалгаар 18%, сууриар 7%, агааржуулалтаар 25%, халаалтаар 12% байна. 
 
Нийслэлийн ногоон бүсэд амьдарч байгаа төвлөрсөн дэд бүтцэд холбогдоогүй айл өрхийн барилгын дулаан алдагдлыг бууруулж, эрчим хүчний хэрэглээг багасгах шийдлийг танилцуулах зорилгоор олон улсын байгууллагуудын хамтарсан санхүүжилтийн хүрээнд “Тогтвортой хөгжлийн төлөөх нутгийн зөвлөл” (ICLEI)-ийн “Барилгын хэмнэлтийн хурдасгуур” (BEA) төслөөс 8’000 ам.доллар, Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг (GIZ)-ийн “Барилгын эрчим хүчний үр ашиг” төслөөс 25,736,974 төгрөгийн санхүүжилтийг тус тус авч Гачууртын аманд байрлах Минж нутагшуулах төвийн экологийн сургалтын барилгын дулаалгын ажлыг гүйцэтгэсэн.
 
Тус барилгын халаалтын улирлын дулааны хэрэглээг 94120 кВтц-аас 20024 кВтц болгох тооцоон дээр үндэслэн ажлын даалгаврыг боловсруулж, ханыг дотор талаас нь EPS 150 мм полистирол хавтан, гадна талаас нь 200 мм эрдэс хөвөн, дээврийг 350 мм эрдэс хөвөнгөөр дулаалж, хуучин цонхнуудыг 3 давхар шилтэй, өргөн жаазтай (>72) температурын хэлбэлзэлд тэсвэртэй жийрэг (EPDM) бүхий шинэ цонхоор, дотор болон гадна хаалгыг шинээр сольж, шалны халаалт суурилуулан шинэ шал тавьснаар иргэдэд хүргэх экологийн боловсролыг жилийн дөрвөн улиралд ая тухтай нөхцөлд хүргэх боломж бүрдээд байна.
 
 
- share

Сэтгэгдэл (0)