НИЙСЛЭЛИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН ХЭМЖЭЭНД МОД ҮРЖҮҮЛЭХ, ОЙЖУУЛАХ, ОЙГ НӨХӨН СЭРГЭЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БАЙГАА АЖ АХУЙ НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АНХААРАЛД


2019 оны жилийн эцсийн байдлаар БОАЖСайдын тушаалаар нийслэлийн хэмжээнд нийт 108 аж ахуйн нэгж мод үржүүлэх, ойг нөхөн сэргээх чиглэлээр мэргэжлийн байгууллагын эрх авсан байна.

Эдгээр байгууллагууд 2020 оны тарьц суулгацын мэдээгээ ирүүлж судалгаанд хамрагдана уу.

НБОГ-ын Ойн хэлтэс.
Утас: 11323780, 89694394, 9900447