Ан амьтны мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох, сунгах, дүгнэлт олгох


Байгууллагын нэр: Нийслэлийн Байгаль орчны газар

Үйлчилгээний чиглэл : Үйлдвэр, хөдөө аж ахуй, байгаль орчин

Тайлбар
1. Ан амьтны нөөц, тархацыг тогтоох судалгаа, агнуур зохион байгуулалт хийх
2. Ан амьтны асран хамгаалах, амьтны хүрээлэн ажиллуулах
3. Ан амьтныг сэргээн нутагшуулах, үржүүлэх, туршилт-судалгааны ажил эрхлэх
4. Ан агнуурын ажил эрхлэх зэрэг чиглэлээр мэргэжлийн байгууллагын эрх олгоно.
 
Эрх зүйн зохицуулалт 
Эрх зүйн актын төрөл
Гаргасан байгууллагын нэр
Эрх зүйн актын нэр
Огноо
Дугаар
Зүйл заалт
МУ-ын хууль
Улсын Их хурал
Амьтны тухай хууль
2012-05-17
22
6 дугаар зүйлийн 6.2
Салбарын сайдын тушаал
Байгаль орчин ногоон, хөгжлийн яам
Байгаль орчны мэргэжлийн байгууллагын загвар чиглэл батлах тухай
2006
212
 
 
 Баримт бичгийн бүрдэл
Баримт бичгийн нэр Олгогч байгууллага Тайлбар
Албан бичиг Аж ахуй нэгж, байгууллага -
Танилцуулга Аж ахуй нэгж, байгууллага Байгууллагын танилцуулга
Гэрчилгээ Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
Техникийн нөхцөл Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар Техник хэрэгслийг бүртгэдэг улсын бүртгэлийн газар, болон үйлдвэрлэгч компаний тодорхойлолт
Нэмэлт баримт бичиг Аж ахуй нэгж, байгууллага Мэргэжлийн боловсон хүчин, тэдгээрийн дадлага, туршлага
Тайлан Аж ахуй нэгж, байгууллага Сунгуулах тохиолдолд хийсэн ажлын тайлан авч ирнэ.
 
Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа
Шат дамжлагын нэр Хариуцагч Зарцуулах хугацаа (нэгж, бага утга) Зарцуулах хугацаа (нэгж, их утга) Ажилтны тоо
Хүсэлт хүлээн авах Архив, бичиг хэргийн ажилтан 10 минут 30 минут 1
Цохолт хийх Газрын дарга, хэлтсийн дарга 1 цаг 1 цаг 2
Шийдвэрлэх Амьтан, ургамлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 3 өдөр 10 өдөр 1
 
 Төлбөр тооцоо
Тайлбар Үйлчилгээний хураамж Тэмдэгтийн хураамж Торгууль Бусад Нийт
0 0 0 0 0 0

 

 

 

Шийдвэрлэх хугацаа /Эрх зүйн актад тусгагдсан/ 10 хоног
Мэдээллийн систем ашигладаг эсэх Үгүй

 

- share

Сэтгэгдэл (0)