ОЙН МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АНХААРАЛД


Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас шинэчлэн боловсруулсан “Ойжуулалт, ойн аж ахуйн арга хэмжээний зардлын норматив”-ийн төсөлд тусгуулах саналаа үндэслэлийн хамт 2020 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн дотор албан бичгээр эсвэл доорх цахим шуудангийн хаягаар ирүүлнэ үү. 
 
Цахим шуудангийн хаяг: temuujin0620@gmail.com
 
Холбоо барих утас: 318003, 99994768.