АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДИЙН АНХААРАЛД


АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДИЙН АНХААРАЛД

    Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.2-т  заасны дагуу түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл гаргасан аж ахуйн нэгжүүдийн тоо огцом нэмэгдэж, ачаалал үүсгэж  байна. 
Иймд Нийслэлийн хэмжээнд “Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох талбайн боломж, даацын судалгаа”-г хийх зорилгоор өргөдөл хүлээн авах ажиллагааг 2021 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрөөс түр хугацаагаар зогсоож байгааг мэдэгдэж байна. 


НИЙСЛЭЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ГАЗАР
 

- share

Сэтгэгдэл (0)