АЖЛЫН БАЙРНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ


Нийслэлийн Байгаль орчны газрын Чингэлтэй дүүргийн 19, Сонгинохайрхан дүүргийн 21, Сүхбаатар дүүргийн 19, 20, Баянзүрх 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах 3.60X4.65X2.34-5.75X4.73Х2.25 харьцаатай нийт 400м2 талбай бүхий 5 байгаль хамгаалагчийн ажлын байрыг дулаалж, засварлах ажилд оролцохыг урьж байна.  /Нийт төсөв нь18,7 сая төгрөг/

Чингэлтэй дүүрэг I хороо, Нийслэлийн нутгийн  захиргааны
II байр, Хангарди ордон, 4 давхар 406 тоот
Нийслэлийн Байгаль орчны газар
Байгаль хамгаалах тасгийн даргатай холбогдоно уу.
Утас: 11323780, 91060707