Байгалийн ургамлын мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох, сунгах, дүгнэлт олгох


Байгууллагын нэр: Нийслэлийн Байгаль орчны газар

Үйлчилгээний чиглэл: Үйлдвэр, хөдөө аж ахуй, байгаль орчин

Тайлбар
1. Эмийн болон ашигт ургамал бэлтгэх, нөхөн сэргээх 
2. Байгалийн ургамлыг сэргээн нутагшуулах тарималжуулах зэрэг чиглэлээр мэргэжлийн байгууллагын эрх олгоно. Байгалийн ургамлын мэргэжлийн байгууллагын эрхийг дуусан хугацаанаас 2 сараас доошгүй хугацааны өмнө хүсэлтээ ирүүлж дүгнэлт гаргуулна.
 
Эрх зүйн зохицуулалт
Эрх зүйн актын төрөл Гаргасан байгууллагын нэр Эрх зүйн актын нэр Огноо Дугаар Зүйл заалт
МУ-ын хууль Улсын Их хурал Байгалийн ургамлын тухай хууль 1995.04.11   7 дугаар зүйлийн 7.2, 8 дугаар зүйлийн 8.2
Салбарын сайдын тушаал Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яам Байгаль орчны мэргэжлийн байгууллагын загвар чиглэл батлах тухай 2006 212  
 
Баримт бичгийн бүрдэл
Баримт бичгийн нэр Олгогч байгууллага Тайлбар
Албан бичиг Аж ахуй нэгж, байгууллага Албан хүсэлт
Гэрчилгээ Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
Танилцуулга Аж ахуй нэгж, байгууллага Байгууллагын танилцуулга
Тодорхойлолт Аж ахуй нэгж, байгууллага Техник хэрэгслийг бүртгэдэг улсын бүртгэлийн газар болон үйлдвэрлэгч компаний тодорхойлолт
Нэмэлт баримт бичиг Аж ахуй нэгж, байгууллага Мэргэжлийн боловсон хүчин, тэдгээрийн дадлага туршлагын талаарх мэдээлэл
Тайлан Аж ахуй нэгж, байгууллага Хэрэв сунгуулах бол хийсэн ажлын тайланг авч ирнэ.
 
Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа
Шат дамжлагын нэр Хариуцагч Зарцуулах хугацаа (нэгж, бага утга) Зарцуулах хугацаа (нэгж, их утга) Тайлбар Ажилтны тоо
Хүсэлт хүлээн авах Архив, бичиг хэргийн ажилтан 10 минут 20 минут - 1
Цохолт хийх Газрын дарга 1 цаг 1 цаг - 2
Шийдвэрлэх Амьтан, ургамлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 3 өдөр 10 өдөр Дүгнэлт гаргаж хариу өгөх 1
 
Төлбөр тооцоо
Тайлбар Үйлчилгээний хураамж Тэмдэгтийн хураамж Торгууль Бусад Нийт
0 0 0 0 0 0

 

 

 

Шийдвэрлэх хугацаа /Эрх зүйн актад тусгагдсан/ 10 хоног
Мэдээллийн систем ашигладаг эсэх Үгүй

 

- share

Сэтгэгдэл (4)

 • Цагаанцоож

  ХАЖЭ-ХХК дахь2016 оны01сарын15 ны өдрийн А/20 тушаалтай үндэслэн БАЙГАЛИЙН УРГАМАЛЫН төрлийн ЭМИЙН БОЛОН АШИГТ УРГАМАЛ БЭЛТГЭХ НӨХӨН СЭРГЭЭХ,БАЙГАЛИЙН УРГАМЛЫГ СЭРГЭЭН НУТАГШУУЛАХ ТМРИАЛЖУУЛАХ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах эрхийг гурван жилийн хугацаатайгаар олгогдсон Ковид 19 -ийн хорио цээрийн үед сунгалт ,дахин авах боломж байдаг бол та үр туслалцаа үзүүлнэ үү

  2020-12-18
 • Цагаанцоож

  ХАЖЭ-ХХК дахь2016 оны01сарын15 ны өдрийн А/20 тушаалыг үндэслэн БАЙГАЛИЙН УРГАМЛЫН төрлийн ЭМИЙН БОЛОН АШИГТ УРГАМАЛ БЭЛТГЭХ,НӨХӨН СЭРГЭЭХ,БАЙГАЛИЙН УРГАМЛЫГ СЭРГЭЭН НУТАГШУУЛАХ,ТАРИМАЛЖУУЛАХ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах эрхийг гурван жилийн хугацаатайгаар олгогдсон.Ковид 19 -ийн хорио цээрийн үед сунгалт дахин авах хүсэлтэй тул туслалцаа үзүүлнэ үү ? Утас 99949966

  2020-12-18
 • Цагаанцоож

  ХАЖЭ-ХХК дахь2016 оны01сарын15 ны өдрийн А/20 тушаалыг үндэслэн БАЙГАЛИЙН УРГАМЛЫН төрлийн ЭМИЙН БОЛОН АШИГТ УРГАМАЛ БЭЛТГЭХ,НӨХӨН СЭРГЭЭХ,БАЙГАЛИЙН УРГАМЛЫГ СЭРГЭЭН НУТАГШУУЛАХ,ТАРИМАЛЖУУЛАХ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах эрхийг гурван жилийн хугацаатайгаар олгогдсон.Ковид 19 -ийн хорио цээрийн үед сунгалт дахин авах хүсэлтэй тул туслалцаа үзүүлнэ үү ? Утас 99949966

  2020-12-18
 • 2021-11-29