ТООЛЛОГОДОО ИДЭВХТЭЙ ХАМРАГДААРАЙ


ААНБ-ын улсын ээлжит тооллого 2021 оны 11 сарын 1-нээс 12 сарын 1 хүртэл зохион байгуулагдаж байна.

Тооллогод https://toollogo.1212.mn цахим хуудсаар хандаж 

АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГА - Татвар https://etax.mta.mn/, Нийгмийн даатгалын санд http://www.ndaatgal.mn/ нэвтрэх нэр, нууц үгээ ашиглана. 

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид: “Хүн ам өрхийн мэдээллийн сан”-ийн бүртгэлээр буюу регистрийн дугаар, овог, нэрээр нэвтэрч тооллогодоо хамрагдаарай.

Утас: 75331212