ОРЛОГЫН ТОВЧОО


2021 он

Нийслэлийн төсөвт 1-р сард оруулсан орлогын тооцоо

Нийслэлийн төсөвт 2-р сард оруулсан орлогын тооцоо

Нийслэлийн төсөвт 3-р сард оруулсан орлогын тооцоо

Нийслэлийн төсөвт 4-р сард оруулсан орлогын тооцоо

Нийслэлийн төсөвт 5-р сард оруулсан орлогын тооцоо

Нийслэлийн төсөвт 6-р сард оруулсан орлогын тооцоо

Нийслэлийн төсөвт 7-р сард оруулсан орлогын тооцоо

Нийслэлийн төсөвт 8-р сард оруулсан орлогын тооцоо

Нийслэлийн төсөвт 9-р сард оруулсан орлогын тооцоо

Нийслэлийн төсөвт 10-р сард оруулсан орлогын тооцоо

2020 он

Нийслэлийн төсөвт 12-р сард оруулсан орлогын тооцоо

Нийслэлийн төсөвт 11-р сард оруулсан орлогын тооцоо

Нийслэлийн төсөвт 10-р сард оруулсан орлогын тооцоо

Нийслэлийн төсөвт 9-р сард оруулсан орлогын тооцоо

Нийслэлийн төсөвт 8-р сард оруулсан орлогын тооцоо

Нийслэлийн төсөвт 7-р сард оруулсан орлогын тооцоо

Нийслэлийн төсөвт 6-р сард оруулсан орлогын тооцоо

Нийслэлийн төсөвт 5-р сард оруулсан орлогын тооцоо

Нийслэлийн төсөвт 4-р сард оруулсан орлогын тооцоо

Нийслэлийн төсөвт 3-р сард оруулсан орлогын тооцоо

Нийслэлийн төсөвт 2-р сард оруулсан орлогын тооцоо

Нийслэлийн төсөвт 1-р сард оруулсан орлогын тооцоо

2019 он

Нийслэлийн төсөвт 2019 онд оруулсан орлогын тооцоо

Нийслэлийн төсөвт 1-11 сард оруулсан орлогын тооцоо

Нийслэлийн төсөвт 1-10 сард оруулсан орлогын тооцоо

Нийслэлийн төсөвт 1-9 сард оруулсан орлогын тооцоо

Нийслэлийн төсөвт 1-8 сард оруулсан орлогын тооцоо

Нийслэлийн төсөвт 1-7 сард оруулсан орлогын тооцоо

Нийслэлийн төсөвт эхний хагас жилд оруулсан орлогын тооцоо

Нийслэлийн төсөвт 1-5 сард оруулсан орлогын тооцоо

Нийслэлийн төсөвт 1-4 сард оруулсан орлогын тооцоо

Нийслэлийн төсөвт 1-3 сард оруулсан орлогын тооцоо

Нийслэлийн төсөвт 2 сард оруулсан орлогын тооцоо

Нийслэлийн төсөвт 1 сард оруулсан орлогын тооцоо

2018 он

Нийслэлийн төсөвт 2018 онд оруулсан орлогын тооцоо

Нийслэлийн төсөвт 1-11 сард оруулсан орлогын тооцоо

Нийслэлийн төсөвт 1-10 сард оруулсан орлогын тооцоо

Нийслэлийн төсөвт 1- 9 сард оруулсан орлогын тооцоо

Нийслэлийн төсөвт 1- 8 сард оруулсан орлогын тооцоо

Нийслэлийн төсөвт 1- 7 сард оруулсан орлогын тооцоо

Нийслэлийн төсөвт 1- 6 сард оруулсан орлогын тооцоо

Нийслэлийн төсөвт 1- 5 сард оруулсан орлогын тооцоо

Нийслэлийн төсөвт 1- 4 сард оруулсан орлогын тооцоо

Нийслэлийн төсөвт 1- 3 сард оруулсан орлогын тооцоо

Нийслэлийн төсөвт 1- 2 сард оруулсан орлогын тооцоо

Нийслэлийн төсөвт 1 сард оруулсан орлогын тооцоо

2017 он

2017 онд төсөвт оруулсан орлогын товчоо

2017 оны 12-р сарын орлогын товчоо

2017 оны 9-11-р сарын орлогын товчоо

2017 оны 8-р сарын орлогын товчоо

2017 оны 7-р сарын орлогын товчоо

2017 оны 6-р сарын орлогын товчоо

2017 оны 5-р сарын орлогын товчоо

2017 оны 1, 4-р сарын орлогын товчоо

2017 оны 1 улирлын орлогын товчоо

2017 оны 1, 2-р сарын орлогын товчоо

2017 оны 01-р сарын орлогын товчоо

2016 он

10-12 сарын орлогын товчоо

9 сарын орлогын товчоо

8 сарын орлогын товчоо

7 сарын орлогын товчоо

6 сарын орлогын товчоо

5 сарын орлогын товчоо

4 сарын орлогын товчоо

1-р улирлын орлогын товчоо

2 сарын орлогын товчоо

1 сарын орлогын товчоо

2015 он

12 сарын орлогын товчоо

11 сарын орлогын товчоо

10 сарын орлогын товчоо

9 сарын орлогын товчоо

8 сарын орлогын товчоо

7 сарын орлогын товчоо

6 сарын орлогын товчоо

5 сарын орлогын товчоо

4 сарын орлогын товчоо

3 сарын орлогын товчоо

2 сарын орлогын товчоо

1 сарын орлогын товчоо

2014 он

1 сарын орлогын товчоо

2 сарын орлогын товчоо

1 Улиралын орлогын товчоо

4 сарын орлогын товчоо

5 сарын орлогын товчоо

Эхний хагас жилийн орлогын товчоо

7 сарын орлогын товчоо

8 сарын орлогын товчоо

9 сарын орлогын товчоо

10 сарын орлогын товчоо

11 сарын орлогын товчоо

2014 оны орлогын товчоо

2013 он

Орлогын товчоо